1. Omni Dent
  2. Il nostro staff
  3. Voloc Kiril

Elenco di lavori scientifici e metodologico-didattici

1. Articole în reviste din străinătate recunoscute

1.1. Voloc C., Sîrbu D., Topalo V., ș.a. Corelarea datelor radiologice și osteodensitometrice de determinare a osteopeniei/osteoporozei la pacienții reabilitați implanto-protetic. Revista UNAS, 2018.

2. Articole în reviste din Registrul Național al revistelor de profil, cu indicarea categoriei:

2.1. Categoria B

2.1.1. Sîrbu D., Topalo V., Voloc A., Corcimari E., Voloc C. Studiul radiologic al osteoporozei la pacienții de sex feminin cu reabilitare  implanto-protetică la mandibulă. În:  Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2018, nr. 1(15), p. 44-45. ISSN 2345-1467.

2.2.Categoria C

2.2.1. Sîrbu D., Mighic A., Ghețiu A. , Voloc C. ș. a. Aspectele chirurgicale ale reabilitării implanto-protetice utilizînd implantele cu designul spirelor Knifethhread, nanostructurate, cu calciu încorporate pe suprafață. In: Journal of stomatological medicine. Chișinău, 2018, nr. 1 (46), p. 32-44. ISSN 1857-1328.

2.2.2. Sîrbu D., Topalo V., Voloc A., Voloc C. ș. a. Influența presupusei osteopenii/ osteoporoze asupra resorbției periimplantare la bărbați și femei, în baza evaluării radiologice a microarhitecturii osoase. În: Medicina Stomatologică /Journal of stomatological medicine. Chișinău, 2018, vol. 2-3 (47-48), p. 68-79. ISSN 1857-1328. 

2.2.3. Sîrbu D., Topalo V., Strîșca S., Voloc C., Popovici V. Elongarea osoasă dirijată în pregătirea preimplantară. În: Medicina stomatologică. Chișinău, Vol. 4 (53), 2019, p. 62-77.

3. Articole  în culegeri ştiinţifice culegeri internaţionale

3.1. Povorozjnuk V., Voloc A., Bahnarel I., Voloc C. ș.a. Starea sistemului dento-maxilar și dezvoltarea fizică a copiilor din Fălești, Călărași și Cornești în funcție de conținutul de fluor din apa potabilă. Aspecte clinico- biologice și genetice în patogenia carenței de vitamina D în perioadele pre- și postnatală de dezvoltare a copilului. Editura Alfa, Iași , 2015, Cap. 11

3.2. Voloc A., Voloc C. ș.a. Aportul alimentar de calciu și sănătatea osoasă. Prevalența carenței de calciu în lume. Aspecte clinico- biologice și genetice în patogenia carenței de vitamina D în perioadele pre- și postnatală de dezvoltare a copilului. Editura Alfa, Iași , 2015 Cap. 5

3.3. Esterle L., Voloc A., Voloc C. Dezvoltarea osului și achiziția de masă minerală osoasă. Aspecte clinico- biologice și genetice în patogenia carenței de vitamina D în perioadele pre- și postnatală de dezvoltare a copilului. Editura Alfa, Iași , 2015 Cap.3

4. Materiale/ teze  la forurile ştiinţifice 

4.1. Conferinţe internaţionale (peste hotare)

4.1.1 Sîrbu D., Topalo V., Mighic A., Ghețiu A., Popovici V., Strîșca S., Voloc C. Repoziționarea fascicolului vasculo-nervos alveolar inferior în reabilitarea implant-protetică. În: Al XXIII-lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 88-89.

4.1.2. Ghețiu A., Sîrbu D., Mighic A., Strîșca S., Voloc C., Jurjiu V., Nosaci A. Analiza morbidității zonelor donor de recoltare a grefelor osoase în reconstrucția crestelor alveolare. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 92-93.

4.1.3. Sirbu D., Strisca S., Popovici V., Voloc C. Distraction Osteogenesis for Mandibular Implant Site Development. A 6 years’ follow-up case presentation. Case report in 28th Annual Congres EAO, 26-28 septembrie, 2019, Portugalia, Lisabona. Clinical Research Surgery 15982, p. 468, 2019.

4.1.4. Voloc C., Sirbu D., Topalo V., Corcimari E., Strisca S., Voloc A., Cucu G.  Radiological study of osteoporosis in female with rehabilitation for mandibular implant. Case report in 28th Annual Congres EAO, 26-28 septembrie, 2019, Portugalia, Lisabona. Clinical Research Surgery 15759, p. 434, 2019. Implant therapy outcomes; surgical aspects.

4.1.5. Ghețiu A., Sîrbu D., Mighic A., Strîșca S., Voloc C., Jurjiu V., Nosaci A. Analiza morbidității zonelor donor de recoltare a grefelor osoase în reconstrucția crestelor alveolare. În: Al XXIII-lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 92-93.

4.1.6. Voloc C., Sîrbu D., Corcimari E., Strîșca S. Corelarea datelor radiologice de determinare a osteopeniei/osteoporozei cu datele osteodensitometriei la pacienții în reabilitare implanto-protetică. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”., 3-6 octombrie 2018, București, Romania.

4.2. Conferințe internaționale în republică 

4.2.1. Voloc C.. Analiza comparativă a rezultatelor tratamentului implanto-protetic la bărbați și  femei cu osteoporoza presupusă (cond. șt. – D. Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oromaxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, 15–19 octombrie 2018.

4.2.2. Voloc C., Voloc A., Corcimari E. Radiological detection of osteoporosis in female patients in rehabilitation for mandibular implant prosthesis. (cond. șt. – D. Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oromaxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: MedEspera 2018 The 7th International Medical Congress for Students and Young Doctors, 3-5 mai 2018.

4.2.3. Voloc C. Radiological aspects of maxillary bone morphology in patients with osteoporosis. (cond. șt. – D. Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oromaxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: MedEspera 2020 The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors, 24-26 september 2020.

4.2.4. Voloc C., Sîrbu D., ș.a. ORTHOPANTOMOGRAPHY AND COMPUTED TOMOGRAPHY WITH CONICAL BEAM AS AUXILIARY TOOLS IN THE DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN (cond. șt. – D. Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oromaxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Culegere de rezumate științifice. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, 2020, p 735. ISSN-978-9975-118-61-3.

4.2.5. Nuca D., Sîrbu D., Strîșcă S., Eni S., Voloc C., ș.a. MANAGEMENT OF SOFT TISSUES AROUND DENTAL IMPLANTS (cond. șt. – D. Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oromaxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Culegere de rezumate științifice. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, 2020, p 718. ISSN-978-9975-118-61-3.

 

Diplome și predici

Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare
Voloc Kiril chirurgo dentoalveolare