1. Omni Dent
  2. Il nostro staff
  3. Evelina Corchimari
Elenco dei lavori scientifici Diplome și predici Miglioramento

Elenco di lavori scientifici e metodologico-didattici

Lista lucrărilor științifice și metodico-didactice

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE
Articole din reviste naționale, categoria B:
  1. Sîrbu D., Topalo V., Voloc A., Corcimari E., Voloc C. Studiul radiologic al osteoporozei la pacienții de sex feminin cu reabilitare implanto-protetică la mandibulă. În: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2018, nr. 1(15), p. 44-45. ISSN 2345-1467.
 
Articole în reviste din Registrul Național al revistelor de profil, cu indicarea categoriei categoria C
  1. Sîrbu D., Topalo V., Voloc A., Voloc C., Corcimari E., Sobețchi A. Influența presupusei osteopenii/ osteoporoze asupra resorbției periimplantare la bărbați și femei, în baza evaluării radiologice a microarhitecturii osoase. In: Medicina stomatologică /Journal of stomatological medicine. Chișinău, 2018, vol. 2-3(47-48), p. 68-79.
 
Rapoarte (lecții la invitație) la manifestări științifice internaționale:
  1. Voloc C., Sîrbu D., Corcimari E., Strîșca S. Corelarea datelor radiologice de determinare a osteopeniei/osteoporozei cu datele osteodensitometriei la pacienții în reabilitare implanto-protetică. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”., 3-6 octombrie 2018, București, Romania.
 
Comunicări la manifestări științifice (poster):
  1. Voloc C., Sirbu D., Topalo V., Corcimari E., Strisca S., Voloc A., Cucu G. Radiological study of osteoporosis in female with rehabilitation for mandibular implant. Case report in 28th Annual Congres EAO, 26-28 septembrie, 2019, Portugalia, Lisabona. Clinical Research Surgery 15759, p. 434, 2019. Implant therapy outcomes; surgical aspects.

Diplome și predici

Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta
Evelina Corchimari medico dentistaterapeuta