1. Omni Dent
  2. Наши сотрудники
  3. Калдарарь Станислав Петрович
Список научных работ Дипломы и сертификаты Усовершенствования

Список научных и методических-дидактических работ

  1. Sîrbu D., Topalo V., Rusnac C., Căldărari S. ș. a. A-prf o nouă direcţie a regenerării tisulare în chirurgia dentoalveolară. În: Medicina Stomatologică. 2016, nr. 1-2 (38-39), p. 16-23. ISSN 1857-1328.
  2. Sîrbu D., Topalo V., Ghețiu A., Căldărari S. et al. Major defect reconstruction with extraoral autografts in preprosthetic implant supported treatment. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Book of Abstracts. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014. p. 980.
  3. Sîrbu D., Topalo V., Suharschi I., Căldărari S. et al. Extraoral vertical ramus osteotomy for mandible condyle median dislocation reduction. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Book of Abstracts. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014. p. 1203.

 

Rapoarte (lecții la invitație) la manifestări științifice:
Lucrări metodico-didactice:
LISTA CERTIFICATELOR DE INOVAŢIE
  1. Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de menajare a fracturii osoase în cazul expansiunii osoase dirijate la instalarea implantelor în creasta alveolară atrofiată. Nr. 5612. 26.09.2017.
  2. Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de poziționare și ghidare a axului de inserare a implantelor în protocolul bredent SKY FAST AND FIXED. Nr. 5606. 21.08.2017.
  3. Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Accesul chirurgical menajat în protocolul bredent SKY FAST AND FIXED cu utilizarea șabloanelor chirurgicale. Nr. 5604. 21.08.2017.
  4. Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de creștere a ofertei osoase ale crestelor alveolare cu atrofie severă prin utilizarea grefelor osoase autogene laminate din ramul ascendent mandibular. Nr. 5605. 10.08.2017.
  5. Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de marcare a axului de inserare a implantelor distale angulate la mandibulă în protocolul Bredent fasted and fixed. Nr. 5576. 15.05.2017.

Дипломы и сертификаты

Калдарарь Станислав Петрович врач стоматологчелюстно-лицевой хирург
Калдарарь Станислав Петрович врач стоматологчелюстно-лицевой хирург
Калдарарь Станислав Петрович врач стоматологчелюстно-лицевой хирург
Калдарарь Станислав Петрович врач стоматологчелюстно-лицевой хирург
Калдарарь Станислав Петрович врач стоматологчелюстно-лицевой хирург
Калдарарь Станислав Петрович врач стоматологчелюстно-лицевой хирург