1. Omni Dent
  2. Il nostro staff
  3. Eni Stanislav
Elenco dei lavori scientifici Diplome și predici Miglioramento

Elenco di lavori scientifici e metodologico-didattici

Lista lucrărilor științifice și metodico-didactice:
Teze ale comunicărilor ştiinţifice internaţionale:
  1. SÎRBU Dumitru; ENI Stanislav; STRÎŞCA Stanislav; TOPALO Valentin. Implanturile zigomatice în reabilitarea pacienților edentați cu atrofie severă a maxilarului superior. In: Arta Medica . 2020, nr. 2(75), pp. 4-13. ISSN: 1810-1852.
  2. Eni S., Sîrbu D., Strișca S. Alternative implantation in the early rehabilitation of patients with upper jaw atrophy. In: 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Young Doctors, Chișinău, 24-26 september 2020, p. 329.
  3. Eni S., Sîrbu D., Strișca S. Alternative implantation in the early rehabilitation of patients with upper jaw atrophy. In: 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Yang Doctors, Chișinău, 24-26 september 2020, p. 329.
Comunicări la manifestări științifice (poster):
  1. Eni S., Sîrbu D., Strișca S. Alternative implantation in the early rehabilitation of patients with upper jaw atrophy. In: 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Young Doctors, Chișinău, 24-26 september 2020, p. 329.
  2. Eni S, Sîrbu Du, Strîșcă S, Ghețiu A, Nuca D.  THE ASSESSMENT OF REHABILITATION METHODS IN PATIENTS WITH SEVERE UPPER JAW ATROPHY. În: Culegere de rezumate științifice. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, 2020, p 442. ISSN-978-9975-118-61-3.
  3. Nuca D, Sîrbu D, Strîșca S, Eni S, Voloc C, Terentieva M. MANAGEMENT OF SOFT TISSUES AROUND DENTAL IMPLANTS. În: Culegere de rezumate științifice. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, 2020, p 450. ISSN-978-9975-118-61-3.
Comunicări la manifestări științifice:
  1. Eni S. Sîrbu D., Strișca S. Alternative implantation in the early rehabilitation of patients with upper jaw atrophy. In: 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Yang Doctors, Chișinău, 24-26 september 2020, p. 329.

Diplome și predici

Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare
Eni Stanislav dentistachirurgo dento-alveolare