1. Omni Dent
  2. Наши сотрудники
  3. Ени Станислав
Список научных работ Дипломы и сертификаты Усовершенствования

Список научных и методических-дидактических работ

Lista lucrărilor științifice și metodico-didactice:
Teze ale comunicărilor ştiinţifice internaţionale:
  1. SÎRBU Dumitru; ENI Stanislav; STRÎŞCA Stanislav; TOPALO Valentin. Implanturile zigomatice în reabilitarea pacienților edentați cu atrofie severă a maxilarului superior. In: Arta Medica . 2020, nr. 2(75), pp. 4-13. ISSN: 1810-1852.
  2. Eni S., Sîrbu D., Strișca S. Alternative implantation in the early rehabilitation of patients with upper jaw atrophy. In: 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Young Doctors, Chișinău, 24-26 september 2020, p. 329.
  3. Eni S., Sîrbu D., Strișca S. Alternative implantation in the early rehabilitation of patients with upper jaw atrophy. In: 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Yang Doctors, Chișinău, 24-26 september 2020, p. 329.
Comunicări la manifestări științifice (poster):
  1. Eni S., Sîrbu D., Strișca S. Alternative implantation in the early rehabilitation of patients with upper jaw atrophy. In: 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Young Doctors, Chișinău, 24-26 september 2020, p. 329.
  2. Eni S, Sîrbu Du, Strîșcă S, Ghețiu A, Nuca D.  THE ASSESSMENT OF REHABILITATION METHODS IN PATIENTS WITH SEVERE UPPER JAW ATROPHY. În: Culegere de rezumate științifice. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, 2020, p 442. ISSN-978-9975-118-61-3.
  3. Nuca D, Sîrbu D, Strîșca S, Eni S, Voloc C, Terentieva M. MANAGEMENT OF SOFT TISSUES AROUND DENTAL IMPLANTS. În: Culegere de rezumate științifice. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, 2020, p 450. ISSN-978-9975-118-61-3.
Comunicări la manifestări științifice:
  1. Eni S. Sîrbu D., Strișca S. Alternative implantation in the early rehabilitation of patients with upper jaw atrophy. In: 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Yang Doctors, Chișinău, 24-26 september 2020, p. 329.

Дипломы и сертификаты

Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург
Ени Станислав врач стоматологдентоальвеолярный хирург