bd. Mircea cel Bătrân 42
+373 (22) 606-101
+373 (67) 606-110
bd. Mircea cel Bătrân 13/2
+373 (22) 927-192
roruenit

Sîrbu Dumitru

Direttore medico
Dottore in Scienze Mediche
Professore Associato presso l'Università Statale di Medicina e Farmacia "Nicolae Testemitanu"
Specialista in chirurgia oro-maxillo-facciale

Prenota la visita
 1. Omni Dent
 2. Il nostro staff
 3. Sîrbu Dumitru
Elenco dei lavori scientifici Tesi di laurea Relatore scientifico per tesi di laurea Responsabile scientifico in tesi di dottorato Diplome și predici Curriculum vitae Miglioramento

Elenco di lavori scientifici e metodologico-didattici

Lucrări ştiinţifice:
Monografii
Monografii monoautor
 
Sîrbu D. Biomateriale în reconstrucția crestelor alveolare mandibulare în tratamentul implantar. Chișinău: Sirius, 2018. 188 p.
 
Monografii colective
 
ZĂNOAGĂ O.; TOPALO V.; ȘCERBATIUC D.; SÎRBU D.; SUHARSCHI I.; CEBOTARI M.;  CHELE N. Antithrombotic treatment – A risc factor in oral surgery. Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2021, 112 p. ISBN 978-9975-82-226-8. 
 
Voloc A., Jehan F., Sîrbu D. Modificările statusului clinico-fiziologic și genetic al patogeniei carenței vitaminei D în perioadele pre- și postnatală de dezvoltare a copilului: management terapeutic. Cluj-Napoca: Editura Medicală Universitară ,,Iuliu Hațieganu”, 2018. 199 p.
 
Articole 

2023

MIGHIC A., SÎRBU D., MOSTOVEI A., DABIJA I. Lateral sinus floor elevation with simultaneous mucosal cysts management. In: Moldavian Journal of Health Sciences, 2023, 10(2), p. 32-39, ISSN 2345-1467. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/184118 
 
GHEȚIU A., JURJIU V., SÎRBU D. Corelaţia dintre anomaliile dento-maxilare şi respiraţie la adulţi. Review literar. În: Medicina Stomatologică, 2023, 2(63), p. 134-149, ISSN 1857-1328. 
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/196336
 
CIUCLEA M., SÎRBU D., STRÎȘCA S., TRIFAN V., CHELE N. Tratamentul chirurgical în anomaliile dento-maxilare în plan sagital. În: Medicina Stomatologică, 2023, 2(63), p. 122-133, ISSN 1857-1328. 
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/196203
 
MIGHIC A., SIRBU D., MOSTOVEI A.., DABIJA I. Lateral sinus floor elevation with simultaneous mucosal cysts management. În: Revista de Științe ale Sănătății din Moldova, 2023, pag. 32-39  https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/184118# 
 
ENI I, SÎRBU D, SÎRBU D, ENI S. Management ofe the mandibular vasculonervous bundle in endodontic treatment. Perspectives of teh Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress of urology, dyalisis and kidney transplant fron teh Republic of Moldova „new horizons in Urology”. Ediția 37, 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X. Pag. 79-79. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/192866#
 
Sîrbu D, Guranda D, Ciobanu C, Diug E, Sîrbu D. Soluțiile dezinfectante în stomatologie și importanța lor pentru siguranța pacientului. Desinfectant solutions in stomatology and their importance for patient safety. Pag. 660-660. Conferința „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță” 1, Chișinău, Moldova, 18-20 octombrie 2023.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/195216# 
 
MUCUȚA A-M, CIUCLEA C, CIUCLEA M, SÎRBU D. Management of dental impaction from orthodontic surgery perspective. Clinical case. Congresul „Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 ERA”. 37, Chișinău, Moldova, 7-9 iunie Pag. 81-81 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/192872  
 
Gheorghiev D, Sîrbu D, Voloc C, Nuca D, Terentieva M, Sîrbu D. Odontectomia timpurie în cazul chistogranulomului în bifurcație și reabilitarea implanto-protetică cu încărcare imediată. Caz clinic. Early odontectomy in case of bifurcation cystic granuloma and implant-prothetic rehabilitation with immediate loading. Clinical case. Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanșă 2023. 18-20 octombrie 2023. Pag. 695-695.  https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/195334
 
ANGHELUȚA M, SÎRBU D, NUCA D, ENI S. utilizarea grefei palatinale în tratamentul defectelor preiimplantare. the use of palatal graft in the treatment of peri-implant defects.„ Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță.”2023. 1, Chișinău, Moldova, 18-20 octombrie 2023. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/195331
 
RÎBACOVA D, SÎRBU D, GHEORGHIEV D, ENI S. Chisturile gigantice a maxilarului superior. Particularități de diagnostic. Conduita terapeutică. Caz clinic. Giant cysts of the upper jaw. Diagnostic particularities. Therapeutic approach. Clinical case. Conferința „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță.” 1, Chișinău, Moldova, 18-20 octombrie 2023, pag.699-699. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/195344
 
GONȚA M, SÎRBU D, VOLOC C, CIUCLEA M. Implanturile ortodontice. Particularități. Utilizare. Prezentare caz clinic. Orthodontic implants. Particularities. use. Clinical case. Conferința „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță.” 1, Chișinău, Moldova, 18-20 octombrie 2023, pag.696-696 . https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/195335 
 
STRÎȘCA, S., SÎRBU, D., MOSTOVEI, A. Asimetriile mandibulare. Hiperplazia hemimandibulară versus elongație hemimandibulară. In: Medicina Stomatologică, 2023, 2(63), p. 92-101, ISSN 1857-1328.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/196330
 
GHEORGHIEV, D., SÎRBU, D., NUCA, D., VOLOC, C., ENI, S., SÎRBU, D. Conduita terapeutică în periimplantită. În: Medicina Stomatologică, 2023, 2(63), p. 65-78, ISSN 1857-1328.   
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/196328
 
DANDARA, M., CEBOTARI, M., MOTELICA, G., CHELE, D., LEHTMAN, S., SÎRBU, D., CHELE, N. Evidenţa statistică a mediastinitei în chirurgia oro-maxilo-facială. În: Medicina Stomatologică, 2023, 2(63), p. 58-64. ISSN 1857-1328.  
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/196326
 
SÎRBU D., STRÎȘCA, S., ENI, S., VOLOC, C., NUCĂ, D., SÎRBU, D. Metode de creștere a crestei alveolare cu autogrefă în pregătirea preimplantară. In: Medicina Stomatologică, 2023, 2(63), p. 48-57, ISSN 1857-1328.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/196325
 
VOLOC C., SÎRBU D., VOLOC, A., ENI S., SÎRBU, D. Osteonecroza maxilarelor indusă de bisfosfonaţi la pacienţii cu osteoporoză. În: Medicina Stomatologică, 2023, 1 (62), p. 90-99, ISSN 1857-1328.  https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/145195
 
Sîrbu D., Eni S., Mighic A., Nucă M., Sîrbu D., Gheorghiev D. Reabilitarea pacienţilor cu atrofie severă a maxilarului superior prin metoda „quad zygoma“. Caz clinic. În: Medicina Stomatologică. Chișinău, Vol. 1 (62) / 2023, p. 68-75. ISSN 1857-1328.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/196183
 
MIGHIC A., SÎRBU D., MOSTOVEI A., ENI S. Sinuzita fungică a sinusului maxilar. În: Medicina Stomatologică, 2023, 1(62), p. 33-43, ISSN 1857-1328.   
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/196140
 
SÎRBU D., SÎRBU D., SUHARSCHI I., CIBOTARU M., CHELE N. Evoluţia în timp şi particularităţile de tratament a Morbului Madelung. În: Medicina Stomatologică, 2023, 1(62), p. 18-27, ISSN 1857-1328.   
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/196109
 
SÎRBU D., NUCA M., CHETRUȘ I., CHETRUȘ V., SÎRBU D., GHEORGHIEV, D. Implanto-prosthetic rehabilitation in the posterior mandibular region. Case study. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Vol. 15, No.1, January-March 2023, p 115-122, ISSN 2066-7000, ISSN-L 2601-4661.(IF 0.645). https://www.rjor.ro/implanto-prosthetic-rehabilitation-in-the-posterior-mandubular-region-case-study/
 
Gulcanean T., Sîrbu D., Mighic A., C. Voloc C. The management of implant treatment in the presence of mucosal cyst of the maxillary sinus. Clinical case. Balkan Medical Union. Abstract book. Chișinău, June 7-9, 2023, p.63.
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/192764 
 
Marinov V., Sîrbu D., Eni S., D. Sîrbu. Ameloblastoma. Early detection and therapeutic management. Clinical case. Balkan Medical Union. Abstract book. Chișinău, June 7-9, 2023, p. 293. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/192769
 
Eni I., Sîrbu D., Sîrbu D., Eni S. Management of the mandibular vasculo-nervous bundle in endodontic treatment. Balkan Medical Union. Abstract book. Chișinău, June 7-9, 2023, p. 301. https://ibn.idsi.md/ru/vizualizare_articol/192866 
 
Mucuța A-M, Ciuclea C., Ciuclea M., Sîrbu D. Management of dental impaction from orthodontic surgery perspective. Clinical case. Balkan Medical Union. Abstract book. Chișinău, June 7-9, 2023, p. 303. Congresul "Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era" https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/192872 
 

2022

CIUTAC A., ENI S., SÎRBU D. Apicoectomy in the surgical treatment of periapical lesions. Clinical case./ Rezecția apicală în tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale. Caz clinic Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova Numărul 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/170215
 
APETROAIE C, SCURTU M, CIUCLEA M, SÎRBU D. Aspects of orthodontic and implantoprosthetic treatment of the primary unidental anodonția. Case presentation./ Reabilitarea anodonției primare unidentare prin aspect ortodontic și implanto-protetic. Caz clinic. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova Numărul 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/170206 
 
DOLINȚA V, SÎRBU D. Bilateral temporomandibular ankylosis. Case report MedEspera
9, 2022. Congresul "International Medical Congress for Students and Young Doctors"
9th edition, Chişinău, Moldova, 12-14 mai 2022.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/163165
 
ROJNOVEANU G., NUCA D., SÎRBU D. Surgical treatment of gingival recession. Clinical case./ Tratamentul chirurgical al recesiunii paradontale. Caz clinic Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova Numărul 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/170214 
 
MUCUȚA A-M, SCURTU M, CIUCLEA C, CIUCLEA M,, SÎRBU D. Tooth extraction included in orthodontic treatment. Clinical case./ Extracția dintelui inclus în tratamentul ortodontic. Caz clinic Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova Numărul 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/170211 
 
Sîrbu D., Apetroae C., Scurtu M., Ciuclea M. Reabilitarea anodonției primare unidentare prin aspect ortodontic și implanto-protetic. Caz clinic. (cond. șt. – D. Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, 19–21 octombrie 2022. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/170206
 
Sîrbu D., Ciutac A., Eni S. Rezecția apicală în tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale. Caz clinic. (cond. șt. – D. Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, 19–21 octombrie 2022. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/170215
 
Sîrbu D., Mucuța A., Scurtu M., Ciuclea C., Ciuclea M. Extracția dintelui inclus în tratamentul ortodontic. Caz clinic. (cond. șt. – D. Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, 19–21 octombrie 2022.
 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/170211
 
Sîrbu D., Rojnoveanu G., Nuca D. Tratamentul chirurgical al recesiunii parodontale. Caz clinic. (cond. șt. – D. Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, 19–21 octombrie 2022. 
https://repository.usmf.md/bitstream/20.500.12710/22460/1/TRATAMENTUL_CHIRURGICAL_AL_RECESIUNII_PARADONTALE._CAZ_CLINIC.pdf
 
Dolința V., Sîrbu D. Bilateral temporomandibular ankylosis. Case report. In: The 9th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Young Doctors, 12-14 May, 2022, Chișinău, p.339, ISBN 978-9975-3544-2-4.
 
Sîrbu, D., Sîrbu, D. Diagnosis and treatment of lipoma in the oral and maxillofacial region. Case report. In: The 9th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Young Doctors, 12-14 May, 2022, Chișinău, p.349, ISBN 978-9975-3544-2-4. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/163175 
 
Ciuclea M., Sîrbu D. Evaluation of the result of surgical orthodontic treatment in dento-maxillary anomalies class iii angle, case report. In: The 9th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Young Doctors, 12-14 May, 2022, Chișinău, p.351, ISBN 978-9975-3544-2-4.
 
Fiștic, S., Sîrbu, D. Particularities of diagnosis and treatment of the dental keratocyst. Clinical case. In: The 9th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Young Doctors, 12-14 May, 2022, Chișinău, p.360, ISBN 978-9975-3544-2-4. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/163220 
 
Tverdohleb G., Sîrbu D. PARTICULARITIES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE MEDIAL CERVICAL CYST. CLINICAL CASE. In: The 9th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Young Doctors, 12-14 May, 2022, Chișinău, p.361, ISBN 978-9975-3544-2-4. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/163224
 
Nuca M., Nuca D., Fachira A., Eni S. IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF EDENTULOUS PATIENTS WITH ANGULATED IMPLANTS. In: The 9th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Young Doctors, 12-14 May, 2022, Chișinău, p.354, ISBN 978-9975-3544-2-4. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/163189
 
Nuca D., Nuca M., Sîrbu D. PERIIMPLANT SOFT TISSUES MANAGEMENT IN CASE OF DEFICIENCY OF THICKNESS AND WIDTH OF KERATINIZED TISSUE AT THE STAGE OF DENTAL IMPLANTS UNCOVERING. CLINICAL CASE. In: The 9th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Young Doctors, 12-14 May, 2022, Chișinău, p.364, ISBN 978-9975-3544-2-4. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/163220 
 
Gheorghiev D., Sîrbu D. TREATMENT STRATEGY IN CASE OF POST-EXPLANT ALVEOLAR RIDGE DEFECT IN THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH PERI-IMPLANTITIS. In: The 9th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Young Doctors, 12-14 May, 2022, Chișinău, p.378, ISBN 978-9975-3544-2-4. 
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/163245
 
NUCA D., NUCA M., SÎRBU D. Periimplant soft tissue management in case of deficiency of  thickness and with of  keratinized tissue at the stage of  dental implants uncovering. Clinical case. In: The 9th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Young Doctors, Chișinău, Moldova, 12-14 May 2022, p. 364. ISBN 978-9975-3544-2-4.https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/163227

2021

VOLOC C, SÎRBU D, VOLOC A, CORCIMARIVOLOC E. Bisphosphonate related osteonecrosis of the jaws in patients with osteoporosis Osteonecroza maxilarelor indusă de bisfosfonați la pacienții cu osteoporoză. Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță 2021,1, Chişinău, Moldova, 20-22 octombrie 2021.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/145195 
 
Nuca D., Sîrbu D., Strîșca S., Terentieva M., Eni S. Growth of the thickness and width of the periimplant keratinized soft tissue in the upper jaw at implate uncovery stage. Clinical case./ Crearea grosimii și lățimii gingiei keratinizate periimplantare, la maxilarul superior, la etapa de descoperire a implantelor. Caz clinic  Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță 2021 Conferința "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță" 1, Chişinău, Moldova, 20-22 octombrie 2021 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/145186 
 
Nuca D., Sîrbu D., Strîșca S., Terentieva M., Eni S.  Implant-prosthetic rehabilitation of complete edentulism using zygoma implants./ Reabilitarea protetică fixă a edentatului total cu utilizarea implanturilor zigomatice. Conferința "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță" 1, Chişinău, Moldova, 20-22 octombrie 2021 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/145192 
 
Sîrbu D., Suharschi I., Sîrbu . Lipoma versus benign symmetric lipomatosis with localization in oral and maxillofacial region/ Lipomul solitar versus lipomatoza simetrică benignă cu localizare în regiunea oro-maxilo-facială Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță 2021 Conferința "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță" 1, Chişinău, Moldova, 20-22 octombrie 2021 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/145350 
 
Fiștic S., Sîrbu D. Odontogenic keratocyst./ Cheratochistul odontogen. Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță 2021 Conferința "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță" 1, Chişinău, Moldova, 20-22 octombrie 2021 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/145357 
 
Ciuclea M., Sîrbu D., Srtîșca S, Eni S., Sîrbu D. Surgical treatment of dento-maxillary anomalies. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță 2021 Conferința "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță" 1, Chişinău, Moldova, 20-22 octombrie 2021. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/145351 
 
Ghețiu A., Sîrbu D The study of general condition of the patients requiring alveolar crest reconstruction./ Studiul stării generale a pacienților ce necesită reconstrucție de creastă alveolară Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță 2021 Conferința "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță" 1, Chişinău, Moldova, 20-22 octombrie 2021 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/145182 
 
Tverdohleb, G.; Sîrbu, D.; Strîșca, S. Chistul brahiogen cervical lateral. Particularități de diagnostic și tratament. Caz clinic. Medicina stomatologică. 2021, vol. 3 (59), p. 71-77. ISSN 1857-1328.  https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/139757 
 
Fiștic S.; Sîrbu D. Particularitățile tratamentului keratochistului odontogen prin chistectomie. Caz clinic. 2021, vol. 3 (59), p. 64-70. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/139756
 
Sîrbu D; Suharschi I.; Lipomul solitar versus lipomatoza simetrică benignă cu localizare în regiunea oro-maxilo-facială. Conferinţa ştiinţifică anuală "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță", 20-22 octombrie 2021, Chișinău. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/139673
 
GHEORGHIEV D.;  SÎRBU D.; SÎRBU D.; STRÎȘCA S.; NUCA D.; ENI S. Periimplantita: explantarea versus regenerarea periimplantară. In: Abstract book. Conferința științifică anuală Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță. IP USMF ”Nicolae Testemițanu”,Chișinău, 2021, p. 483. ISBN 978-9975-82-223-7, vol. 3 (59), p. 41-50. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/139668
 
Sîrbu D.; Scurtu M. Particularitățile tratamentului chirurgical oro-maxilo-facial la femeile gravide. Medicina stomatologică. 2021, vol. 1-2 (58), p. 36-43. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/139636
 
CIUCLEA D. Sîrbu D. Sîrbu I. Suharschi, M. Cibotaru, N. Chele. Evoluţia în timp şi particularităţile de tratamenta Morbului Madelung. În: Medicina Stomatologică. Chișinău, Vol. 1 (62) / 2023, p. 18-27. ISSN 1857-1328.
 
SÎRBU D.; STRÎȘCA S.; ENI S.; SÎRBU D. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare clasa III-a angle. Caz clinic. În: Medicina stomatologică. 2021, vol. 3 (59), p. 26-34. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/139660 
 
CIUCLEA M.;  SÎRBU D.;  STRÎȘCA S.; ENI S.; SÎRBU D. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare. In: Abstract book. Conferința științifică anuală Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță. IP USMF ”Nicolae Testemițanu”,Chișinău, 2021, p. 476. ISBN 978-9975-82-223-7.  https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/139660
 
Fiștic S.; Sîrbu D. Cheratochistul odontogen. În: Abstract book Conferinţa ştiinţifică anuală "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță", Chișinău, 2021, p. 480. ISBN 978-9975-82-223-7. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/145357
 
Ghețiu A.; Sîrbu D. Studiul stării generale a pacienților ce necesită reconstrucție de creastă alveolară. În: Abstract book Conferinţa ştiinţifică anuală "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță", Chișinău, 2021, p. 461. ISBN 978-9975-82-223-7.https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/145182
 
NUCA D.; SÎRBU D.; STRÎȘCA D.; TERENTIEVA M.; ENI S. Crearea grosimii și lățimii gingiei keratinizate periimplantare, la maxilarul superior, la etapa de descoperire a implantelor. Caz clinic. In: Abstract book. Conferința științifică anuală Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță. IP USMF ”Nicolae Testemițanu”,Chișinău, 2021, p. 464. ISBN 978-9975-82-223-7.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/145186
 
Terentieva M.; Sîrbu D; Nuca D.; Strîșca S.; Eni S. Reabilitarea protetică fixă a edentatului total cu utilizarea implanturilor zigomatice. În: Abstract book Conferinţa ştiinţifică anuală "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță", Chișinău, 2021, p. 468. ISBN 978-9975-82-223-7. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/145192
 

2020

PECIUL A.; STRÎȘCA S.; DOGARU C.; SÎRBU D.; ȘONTEA V.; SAVIŢCHI E. Syndrome of the trephined and custom made cranioplasty using virtual surgical planning. A series of 10 cases. In: Journal of Engineering Science. Chișinău, 2020, nr. 2, vol. XXVII, 87-94. ISSN 2587-3474.  hdfttps://jes.utm.md/wp-content/uploads/sites/20/2020/05/JES-2020-2-pp_87-94.p
 
Ghețiu A., Sîrbu D., Jurjiu V; Evaluarea defectelor osoase ale crestei alveolare la maxilarul superior./ Assessment of alveolar ridge bone defects in the upper jaw area Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova Numărul 4(25) / 2020 / ISSN 2345-1467 pag. 35-50 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/145593 
 
Ghețiu A., Sîrbu D., Topalo V., Chele N,. Jurjiu V., Ene C; Evaluarea locală și generală a pacientului cu defect de creastă alveolară ce necesită reabilitare implanto-protetică./ Local and general evaluation of the patient with alveolar crest defect that needs implant-prosthetic rehabilitation. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020 Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020. Pag. 711-711 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/126980 
 
SÎRBU D.; ENI S.; STRÎŞCA .; TOPALO V. Implanturile zigomatice în reabilitarea pacienților edentați cu atrofie severă a maxilarului superior. In: Arta Medica. 2020, nr. 2(75), pp. 4-13. ISSN 1810-1852.https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/109514
 
GHEŢIU A.; SÎRBU D.; TOPALO V; CHELE N; JURJIU V; ENE C. Evaluarea locală și generală a pacientului cu defect de creastă alveolară ce necesită reabilitare implantoprotetică. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 711. https://ibn.idsi.md/en/vizualizare_articol/126980
 
STOIAN .; MIHALUŢA V.; GHEŢIU A.; CALISTRU A; SÎRBU D.; VEREGA G. Lamboul fibular în reconstrucția defectului osos mandibular. Caz clinic. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 524. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/126543
 
NUCA D.; SÎRBU D; STRÎŞCA S; ENI S; VOLOC C; TERENTIEVA M. Managementul țesuturilor moi periimplantare. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău: USMF, 2020, p. 718. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/126987
 
VOLOC C.; SÎRBU D; VOLOC C.; VOLOC A ; CORCIMARI E; NUCA D. Ortopantomografia și tomografia computerizată cu fascicul conic ca instrumente auxiliare în diagnosticarea osteoporozei la femei. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău: USMF, 2020, p. 735. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/127034
 
Sîrbu D., Voloc, C., ș.a. Orthopantomography and computed tomography with conical beam as auxiliary tools in the diagnosis of osteoporosis in women. În: Culegere de rezumate științifice. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, 2020, p 735. ISSN-978-9975-118-61-3. https://repositorynew.usmf.md/handle/20.500.12710/13007
 
NUCA, D.; SÎRBU, D.; STRÎȘCĂ, S.; ENI, S.; VOLOC, C.; TERENTIEVA, M. Management of soft tissues around dental implants. In: Culegere de rezumate științifice. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF “Nicolae Testemițanu”, Chișinău, 2020, p. 718. ISSN-978-9975-118-61-3. https://repositorynew.usmf.md/handle/20.500.12710/13000
 
NUCA, D.; SÎRBU, D.; STRIȘCA, S.; COADĂ, M. The rotated pedicle palatal connective tissue flap technique (RPPCTF) in management of soft tissue defects. In: The 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Yang Doctors, 24-26 september, 2020, Chișinău, p.334- 335. ISBN 978-9975-151-11-5. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/120890
 
GHEȚIU, A.; SÎRBU, D.; TOPALO, V.; CHELE, N.; JURJIU, V.; ENE, C. Local and general evaluation of the patient with alveolar crest defect that needs implant-prosthetic rehabilitation. In: Culegere de rezumate științifice. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF “Nicolae Testemițanu”, Chișinău, 2020, p. 711. ISSN-978-9975-118-61-3.https://repositorynew.usmf.md/handle/20.500.12710/14855
 
BACOTA, L.; SÎRBU, D.; STRÎSCA, S.; NUCA, D. Alveolar bone reconstruction with autogenous intraoral grafts in the context of posttraumatic rehabilitation. In: The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera, 24-26 september, 2020, Chișinău, p. 333-334. ISBN 978-9975-151-11-5.https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/120888
 
GHEȚIU, A.; SÎRBU, D. Bone reconstruction of the upper jaw with severe atrophy by interposition of autogenous bone graft from the iliac crest. Case presentation. In: The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera, 24-26 september, 2020, Chișinău, p. 336.ISBN 978-9975-151-11-5. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/120893 
 
BAHOV, V.; SÎRBU, D.; STRÎȘCA, S.; POPOVICI, V.; NUCA, D. Dental extraction - imminent solution in crown-root fracture – case report. In: The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera, 24-26 september, 2020, Chișinău, p.334- 335. ISBN 978-9975-151-11-5. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/120891 
 
ENI, S.; SÎRBU, D.; STRÎȘCA, S. Alternative implantation in the early rehabilitation of patients with upper jaw atrophy. In: The 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Yang Doctors, 24-26 september, 2020, Chișinău, p. 329. ISBN 978-9975-151-11-5 https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/120883 
 
VOLOC, C.; SÎRBU, D.  Radiological aspects of maxillary bone morphology in patients with osteoporosis. In: The8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Yang Doctors, 24-26 september, 2020, Chișinău, p.331-332. ISBN 978-9975-151-11-5. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/120886 
 
TUCEAC, V.; SÎRBU, D. Subantral space - analysis of the appearance of oroantral communication. In: The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera, 24-26 september, 2020, Chișinău, p.327 - 328. ISBN 978-9975-151-11-5. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/120881 


2019

Strîșca S., Sîrbu D., Topalo V., Trifan V. Planificarea chirurgicală virtuală în tratamentul anomaliilor dentomaxilare. Reviu literar. În: Medicina stomatologică. Chișinău, Vol. 4 (53), 2019, p. 84-93.  https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/94578
 
Sîrbu D., Topalo V., Strîșca S., Voloc C., Popovici V. Elongarea osoasă dirijată în pregătirea preimplantară. În: Medicina stomatologică, Chișinău, Vol. 4 (53), 2019, p. 62-77. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/94573
 
Nosaci A., Sîrbu D., Chele N., Gheţiu A., Jurjiu V. Reconstrucţia verticală a crestei alveolare cu grefă de interpoziţie. Caz clinic. În: Medicina stomatologică. Chișinău, Vol. 4 (53), 2019, p. 25-31. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/94560
 
Gheţiu A., Sîrbu D., Chele N., Bran S., Jurjiu V., Nosaci A. Crearea ofertei osoase a maxilarului superior cu atrofie avansată în reabilitarea implanto-protetică prin grefă osoasă autogenă din creasta iliacă. În: Medicina stomatologică. Chișinău, Vol. 4 (53), 2019, p. 9-18. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/25765
 
CHETRUŞ V.; SÎRBU D.; GOREA C.; CHETRUS I. Experimental study on biochemical markers of mandibular bone tissue metabolism in rats following the implantation of PAW-1 and geistlich Bio-OSS collagen. In: Revista de Chimie. 2019, nr. 9(70), pp. 3416-3418. ISSN 0034-7752. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/87890
 
SIRBU, D.; STRISCA, S.; CALDARARI, S.; MIGHIC, A.; GHETIU, A. Metodă de marcare a axului de inserare a implantelor distale angulate la mandibulă în protocolul bredent fast and fixed. În: Culegeri de lucrări științifice ale Institutului de Medicină Urgentă. Articole originale și activitatea inovațională aa. 2015-2018. Chişinău, 2019, p.108-109. ISBN 978-9975-57-260-6.
 
SIRBU, D.; STRISCA, S.; POPOVICI, V.; VOLOC, C. Distraction osteogenesis for mandibular implant site development: A 6 years’ follow-up case presentation. In: The 28 th Annual Congres of European Association for Osseointegration, 26-28 September, 2019, Lisbon, Portugal. Clinical Oral Implant Research. 2019, vol 30, S 19 (issue), 468. ISSN 0905-7161. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/clr.423_13509 
 
STRISCA S.; SIRBU D.; POPOVICI V.; MARUSEV P. In-office fabrication of surgical guides using DLP 3D printing and planning software - A clinical report. The 28 th Annual Congres of European Association for Osseointegration, 26-28 September, 2019, Lisbon, Portugal. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/clr.472_13509 
 
VOLOC C.; SIRBU D.; TOPALO V.; CORCIMARI E.; STRISCA S.; VOLOC A.; CUCU, G. Radiological study of osteoporosis in female with rehabilitation for mandibular implant. In: The 28 th Annual Congres of European Association for Osseointegration, 26-28 September, 2019, Lisbon, Portugal. Clinical Oral Implant Research Surgery, 2019, vol 30, S 19 (issue), 434. ISSN 0905-7161.  
https://scholar.google.com/scholar?q=Radiological+study+of+osteoporosis+in+female+with+rehabilitation+for+mandibular+implant&hl=ro&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart 
 
GHEȚIU A.; SÎRBU D.; MIGHIC A.; STRÎȘCA S.; VOLOC C.; JURJIU V.; NOSACI A. Analiza morbidității zonelor donor de recoltare a grefelor osoase în reconstrucția crestelor alveolare. În: Al XXIII-lea Congres Internațional al UNAS. București, România. 2-5 octombrie, 2019, 92-93.
 
MIGHIC A.; SÎRBU D.; TOPALO  V.; GHEȚIU  A.; STRÎȘCA  S. Tratamentul chirurgical al sinuzitei maxilare de origine odontogenă. Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS. București, Romania, 2-5 octombrie, 2019. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/94562 
 
SÎRBU D. ; TOPALO V.; MIGHIC A.; GHEȚIU A.; POPOVICI V.; STRÎȘCA S.; VOLOC C. Repoziționarea fascicolului vasculo-nervos alveolar inferior în reabilitarea implant-protetică. În: Al XXIII-lea Congres Internațional al UNAS. București, Romania. 2-5 octombrie, 2019, 88-89. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/50-67.pdf 
 
STRÎȘCA S.; SÎRBU D.; TOPALO V.; TRIFAN V. Planificarea virtuală a intervențiilor gnatochirurgicale. Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS. București, România, 2-5 octombrie, 2019. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/94578 
 
TOPALO V.; SÎRBU D.; CHELE N.; DABIJA I. Formarea osului periimplantar intrasinusal la instalarea implanturilor prin abord crestal fără lambou și fără utilizarea materialelor de augumentare. Rezultate la distanță. În: Al XXIII-lea Congres Internațional al UNAS. București, Romania. 2-5 octombrie, 2019, 86-87.


2018

SÎRBU D.. Repoziţionarea fasciculului alveolar inferior pentru inserarea implantelor dentare endoosoase. In: Medicina stomatologică. 2018, nr. 2-3(47-48), pp. 50-67. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/50-67.pdf
 
Sîrbu D. Standard method of implant placement. A retrospective study of the success rate of standart mid-sized implants placed in the mandible, at a period of more than 7 years post implant placement. CZU: 616.314-089.843 Romanian Journal of Oral Rehabilitation Numărul 10(3) / 2018 / ISSN 2066-7000 Pag. 75-88 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/165138 
 
SÎRBU D; TOPALO V; VOLOC A; VOLOC C; CORCIMARI E; SOBEŢCHI A. Influenţa presupusei osteopenii/ osteoporoze asupra resorbţiei periimplantare la bărbaţi și femei, in baza evaluării radiologice a microarhitecturii osoase. In: Medicina stomatologică . 2018, nr. 2-3(47-48), pp. 68-79. ISSN 1857-1328.
 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/68-79.pdf
 
Sîrbu D., Mighic A., Ghețiu A. ș. a. Aspectele chirurgicale ale reabilitării implanto-protetice utilizînd implantele cu designul spirelor Knifethhread, nanostructurate, cu calciu încorporate pe suprafață. In: Journal of stomatological medicine. Chișinău, 2018, nr. 1(46), p. 32-44. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/62910
 
SÎRBU D; TOPALO V; VOLOC A; CORCIMARI E; VOLOC  C. Studiul radiologic al osteoporozei la pacienţii de sex feminin cu reabilitare implanto-protetică la mandibula. În: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 1(15), pp. 44-55. ISSN 2345-1467. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/63486
 
SÎRBU D; MIGHIC A; GHEŢIU A; STRÎŞCA S; SOBEŢCHI A; VOLOC, C; CORCIMARI E; FANEA  A. Aspecte chirurgicale ale reabilitării implant-protetice utilizand implantele cu design-ul spirelor knifethread®,nanostructurate, cu calciu incorporat pe suprafaţă. In: Medicinastomatologică . 2018, nr. 1(46), pp. 32-44. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/62910
 
Sîrbu D. Standard method of implant placement. A retrospective study of the success rate of standart mid-sized implants placed in the mandible, at a period of more than 7 years post implant placement. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Iași, România, 2018, nr. 3, vol. 10, p. 75-87. 
https://www.rjor.ro/standard-method-of-implant-placement-a-retrospective-study-of-the-success-rate-of-standart-mid-sized-implants-placed-in-the-mandible-at-a-period-of-more-than-7-years-post-implant-placement/
 
Sîrbu D. Implantarea alternativă. Studiu retrospectiv de până la 5 ani postimplantar a reușitei implantelor subdimensionate la mandibulă. În: Revista Română de Medicină Dentară. București, România, 2018, nr. 1, vol. 21, p. 5-36.
 
Sîrbu D. Managementul chirurgical al cazurilor complexe de anomalii și deformații dento-maxilare. Al XIX Congres național cu participare internațională a stomatologilor din R.M. ,,De la prevenție spre avansare” consacrat Dr. Hab.prof. univ. membru corespondent al ASRM Ion Lupan. Republica Moldova, Chișinău, 1-2 noiembrie 2018.
 
Sîrbu D. Tehnica Fast&Fixed. Varietăți de poziționare a implanturilor. Forumul Internațional Bredent Group Days. Republica Moldova, Chișinău, 16-17 noiembrie 2018.
 
Sîrbu D. Experiența conceptului Any Ridge în reabilitarea implanto- protetică a pacienților edentați. În: Megagen Days. Chișinău, 17 februarie 2018.
 
Sîrbu D. Abordarea interdisciplinară în tratamentul pacienţilor cu anomalii şi defecte ale scheletului facial. Conferinţa știinţifică anuală IMSP IMU ”Actualităţi şi controverse în managementul urgenţelor medico-chirurgicale”. Republica Moldova, Chișinău, 7 decembrie 2018.
 
Sobețchi A., Mighic A., Sîrbu D., Topalo V., Trifan V., Bădărău A. Evaluarea rezultatelor reabilitării complexe ortodontico-chirurgicale a pacienților cu anodonții. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”., București, România, 3-6 octombrie, 2018.
 
Sîrbu D. Reabilitarea implanto-protetică a pacienților edentați. Controverse. Tendințe.   Reușite și eșecuri. Simpozionul ,, Inerferențele multidisciplinare în medicina dentară”. Zilele stomatologiei Gălățene. Galați, 08-09 iunie, 2018.
 
Ghețiu A., Sîrbu D., Chele N., Topalo V., Dabija I., Chele D. The particulated iliac crest bone graft used in reconstruction of maxillary alveolar bone. Case report. 23th Annual Congres of The Balkan Stomatological Society, may 10-12, 2018, Iași, România.
 
Sîrbu D., Strîșca S., Mighic A., Ghețiu A. Reabilitarea pacienților cu defecte, deformații și atrofii severe ale maxilarelor. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”, 3-6 octombrie 2018, București, România. 
https://repository.usmf.md/bitstream/20.500.12710/21631/1/Reabilitarea_implanto_protetica_in_atrofii_severe_ale_maxilarelor.pdf 
 
Strîșca S., Sîrbu D., Mighic A., Ghețiu A. Tumorile și chisturile regiunii oro-maxilo-faciale în era digitală. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”, 3-6 octombrie 2018, București, România.
 
Ghețiu A., Sîrbu D., Mighic A., Strîșca S. Evaluarea defectelor de creastă alveolară a maxilarului superior în vederea reabilitării implanto-protetice. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”., București, România, 3-6 octombrie, 2018. 
https://repository.usmf.md/bitstream/20.500.12710/24126/1/Evaluarea_defectelor_osoase_ale_crestei_alveolare_la_maxilarul_superior.pdf 
 
Mighic A., Sîrbu D., Topalo V., Ghețiu A., Strîșca S. Operația de sinus lifting în prezența patologiei sinusului maxilar. Particularitățile protocolului preoperator, operator și a perioadei postoperatorii. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”, 3-6 octombrie 2018, București, România.
 
Sîrbu D. Reabilitarea implanto-protetică a pacienților edentați. Controverse. Tendințe.   Reușite și eșecuri. În: Simpozionul ,, Inerferențele multidisciplinare în medicina dentară”. Zilele stomatologiei gălățene. Galați, 08-09 iunie 2018.
 
Voloc C., Sîrbu D., Corcimari E., Strîșca S. Corelarea datelor radiologice de determinare a osteopeniei/osteoporozei cu datele osteodensitometriei la pacienții în reabilitare implanto-protetică. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”., 3-6 octombrie 2018, București, România.
 
Sîrbu D. Implant retained prosthodontic rehabilitation in patients with extensive cystic lesions in the upper and lower jaws. 27th Annual Congres EAO, 11-13 octombrie, 2018. Viena, Austria. In: Clinical Research Surgery 12612, 2018. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/clr.347_13358 
 
Sîrbu D. The utilisation of biomaterial combination in the alveolar bone crest reconstruction. Case report. 27th Annual Congres EAO, 11-13 octombrie, 2018. Viena, Austria In: Clinical Research Surgery 12497, 2018. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/clr.330_13358 
 
Sîrbu D. Diplomă pentru participarea la Congresul ImplantoDays. Poiana Brașov, 8-9 iunie 2018, Ediția a V-a.

2017

SÎRBU D. Expansiunea crestelor alveolare mandibulare cu inserarea simultană a implantelor dentare. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 2(54), pp. 58-66. ISSN 1857-0011. https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/7275
 
SÎRBU D. Implantarea alternativă în deficienţa osoasă a crestelor alveolare. In: Medicina stomatologică . 2017, nr. 3(44), pp. 41-46. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/56490
 
SÎRBU D; MOSTOVEI Ml; STRÎŞCA S; POPOVICI V; MIGHIC A; MIGHIC V. Particularităţile planificării și tratamentului protetic în reabilitarea pacienţilor edentaţi cu inserarea angulată a implantelor. In: Medicina stomatologică . 2017, nr. 3(44), pp. 54-60. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/56492
 
SÎRBU D; SUHARSCHI I; STRÎŞCA S; MIGHIC A; GHEŢIU A; MOSTOVEI M. Perspectivele contemporane ale utilizării CBCT-ului în patologia oro-maxilo-faciala. În: Medicina stomatologică.2017,nr.3(44),pp.16-24.ISSN1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/56484
 
SÎRBU D; TOPALO V; CHELE N; SUHARSCHI I; FANEA A; MIGHIC A; GHEŢIU A; STRÎŞCA S. Profilaxia și tratamentul chirurgical al complicaţiilor reabilitării implanto-protetice. In: Medicina stomatologică . 2017, nr. 3(44), pp. 47-53. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/56491
 
Sîrbu D., Mighic A., Țiple T. Chisturi mucozale a sinusului maxilar. Diagnostic diferențial și controverse în tratament. În: Medicina Stomatologică. Chișinău, 2017, nr.3(44), p. 34-37. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/56488
 

2016

SÎRBU D; TOPALO V; RUSNAC C; STRÎŞCA S; SUHARSCHI I; MIGHIC A; GHEŢIU A;    CALDARAR, S. A-PRF o nouă direcţie a regenerării tisulare în chirurgia dentoalveolară. In: Medicina stomatologică . 2016, nr. 1-2(38-39), pp. 16-23. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/45901
 
SÎRBU D; TOPALO V; STRÎŞCA S; MIGHIC A; GHEŢIU A; SÎRBU V; BOSTAN C. Aspecte ale tratamentului chirurgical în afecţiunile parodonţiului marginal .In: Medicina stomatologică . 2016, nr. 1-2(38-39), pp. 24-32. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/45902
 
TOPALO V; ATAMNI F; CHELE N; SÎRBU D; MOSTOVEI Ai; ZĂNOAGĂ O. Evaluarea la distanţă de 3 ani a osului periimplantar la instalarea implantelor dentare prin metodă miniinvazivă de elevaţie transcrestală a planşeului sinusului maxilar. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2016, nr. 4(10), pp. 17-39.ISSN 2345-1467. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/50819
 
POPOVICI V; PANTEA V; SOLOMON O; SÎRBU D; MOSTOVEI M; SOROCEAN A. Particularitaţile tabloului clinic și tratamentul implanto-protetic a pacienţilor cu edentaţii parţiale.                           În: Medicina stomatologică . 2016, nr. 3(40), pp. 93-95. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/48510
 
SÎRBU D; TOPALO V; CHELE N; SUHARSCHI I; MIGHIC A; GHEŢIU A; SOBEŢCHI A; STRÎŞCA S. Regenerarea osoasă în reabilitarea implanto-protetică a pacienţilor cu defecte ale oaselor maxilare. In: Medicina stomatologică. 2016, nr. 1-2(38-39), pp. 33-42. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/45903
 
Mostovei M., Sîrbu D., Popovici V. Evaluation of implant-prosthetic treatment of patients with edentulous posterior areas on the lower jaw, one year follow-up. In: 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 12- 14 mai 2016. p. 300-301. https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/11952 
 
Fanea A., Sîrbu D. Dental implant complications. In: 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 12- 14 mai 2016. p. 305.
 
Sîrbu D., Topalo V., Chele N. et al. Dental implant placement with simultaneous ridge split technique in posterior atrophic alveolar mandibular crest. 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 29 September – 01 October, 2016, Paris, France. In: Clin. Oral Impl. Res. 27 (Suppl. 13), 2016, p. 226. ISSN:0905-7161. https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/5510 
 
Topalo V., Mostovei A., Chele N., Atamni F., Sîrbu D. Intra-sinus bone evolution around implants placed using flapless and graftless transcrestal sinus floor elevation: 5-years follow-up. 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 29 September – 01 October, 2016, Paris, France. In: Clin. Oral Impl. Res. 27 (Suppl. 13), 2016, p. 231. ISSN:0905-7161. https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/5543 
 
Chele N., Topalo V., Mostovei A., Cucu G., Dabija I., Sîrbu D. Immediate implant placement after teeth extraction and cystectomy: preliminary results. 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 29 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clin. In: Oral Impl. Res. 27 (Suppl. 13), 2016, p. 526. ISSN:0905-7161.
 
Sîrbu D., Topalo V., Mighic A. ș. a. Aspecte în restabilirea morfo-funcţională a pacienţilor edentaţi la mandibulă cu deficit osos prin intermediul implantelor dentare. În: Al XX-lea Congres Internaţional al UNAS. București, România. 05-08 octombrie, 2016, p. 32.

2015

TOPALO V; MOSTOVEI A; CHELE N; SÎRBU D; SUHARSCHI I; ATAMNI F; MOSTOVEI M. Metodă de evaluare a remanierilor osoase periimplantare. In: Medicina stomatologică . 2015, nr. 1(34), pp. 43-46. ISSN 1857-1328.https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/35963
 
Chele N., Topalo V., Sîrbu D. Instalarea imediată ghidată a implantelor dentare de stadiul doi. În: Medicina Stomatologică, 2015, nr. 2, p. 33-38. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/38872
 
SÎRBU D; SOLOMON, O; MOSTOVEI M; POPOVICI V; STRÎŞCA S. A comparative study of rehabilitation methods of patients with edentulous arches associated with insufficient bone volume . In: Curierul Medical. 2015, nr. 5(58), pp. 32-37. ISSN 1875-0666. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/41484
 
Mighic A., Sîrbu D., Ghețiu A., Țiple T. Tratamentul chirurgical minim invaziv al comunicărilor oro-sinusale. În: Medicina Stomatologică. 2015, nr. 3, p. 7-10. ISSN 1857-1328. http://www.asrm.md/upfiles/file_revista/nr-3-36-2015.pdf
 
SÎRBU D; TOPALO V; STRÎŞCA S; SUHARSCHI I; MIGHIC A; GHEŢIU A; MOSTOVEI Ai; MOSTOVEI Ml. Metode de creare a ofertei osoase la mandibula în reabilitarea implanto-protetică. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 4(49), pp. 152-159. ISSN 1857-0011.https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Metode de creare a ofertei osoase la mandibular in reabilitarea implanto-protetica.pdf
 
MIGHIC A; SÎRBU D; GHEŢIU A; ŢIPLE T. Tratamentul chirurugical miniinvaziv al comunicarilor oro -sinusale.In: Medicina stomatologică . 2015, nr. 3(36), pp. 7-10. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/41202
 
Sîrbu D. Metode de instalare a implantelor dentare endoosoase în sectoarele posterioare ale mandibulei atrofiate. În: Conferinţa ştiinţifico-practică “Actualităţi în Stomatologie”. 8 septembrie 2015. Chișinău.
 
Sîrbu D. Implantarea standartă versus cea alternativă în reabilitarea pacienților cu edentații mandibulare. Raport la Conferința anuală dedicată aniversării a 70 de ani a universității. Octombrie 2015. Chișinău. https://repository.usmf.md/bitstream/20.500.12710/7265/1/Implantarea_alternativa_in_deficienta_osoasa_a_crestelor_alveolare.pdf 
 
Mighic A., Sîrbu D., Țiple T. Micoza sinusului maxilar. Prezentare de poster la Conferința anuală dedicată aniversării a 70 de ani a universității. Chișinău. Octombrie 2015.
 
Solomon O., Sîrbu D., Mostovei M. ș. a. Studiu comparativ al metodelor de reabilitare a pacienților cu edentații maxilare asociate cu deficit osos. Raport la Conferința anuală dedicată aniversării a 70 de ani a universității. Octombrie 2015. Chișinău.
 
Sîrbu D. Conferința, Căile de conservare ale osului periimplantar, crearea ofertei osoase adecvate pentru instalarea implantelor dentare endoosoase. In: Seminarul științific, Asociația Stomatologilor din Republica Moldova. Chișinău, 6 februarie 2015.
 
Mostovei A., Topalo V., Chele N., Sîrbu D. ș. a. Narrow vs. standard implants in one-step flapless approach. One year follow-up. Prezentare de poster la al XXIV-lea Congres al Asociației Europene pentru osteointegrare. Septembrie 2015. Stockholm, Suedia.
https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/5544 
 
Gumeniuc A., Topalo V., Solomon O., Mostovei A., Chele N., Sîrbu D. 10 year follow-up of implant-supported fixed restorations complications in partial edentulism. În: Prezentare de poster la al XXIV-lea Congres al Asociației Europene pentru osteointegrare. Septembrie 2015. Stockholm, Suedia. https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/5549 
 
Ghețiu D., Sîrbu D., Topalo V. ș. a. Tissue engineering with Platelet-Rich Fibrin in oral region. În: Prezentare de poster la al XXIV-lea Congres al Asociației Europene pentru osteointegrare. Septembrie 2015. Stockholm, Suedia.
 
Solomon O., Lupan I., Topalo V., Gumeniuc A., Mostovei M., Zuev V., Sîrbu D. Formation of space in the dental arch with orthodontic appliances after or before installing of endosseous implants. Prezentare de poster la al XXIV-lea Congres al Asociației Europene pentru osteointegrare. Septembrie 2015. Stockholm, Suedia.
 
Sîrbu D., Solomon O., Mostovei M., Popovici V., Strîşca S. Bone augmentation and implant prosthetic rehabilitation versus partial removable dentures. Prezentare de poster la 39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association. 2015, Praga.
 
Sîrbu D. Congress EAO. Plan your succes-concepts for ridge preservation and challenging GBR cases. In: Satellite Industry Symposium. Stockholm, Sweden, 24 September 2015.
 
Sîrbu D. Congress EAO. Challenges in implant treatement. In: 24th Annual Scienctific Meeting of the European Association of Osseointergration. Stockholm, Sweden. 24-26 September 2015.

2014

Sîrbu D., Topalo V., Strîșca S., Topalo V., Raţă A. ș. a. Metode de creare a ofertei osoase la mandibulă în reabilitarea implanto-protetică (cond. şt. – Sîrbu D., dr., conf. univ., Cat. de chirurgie OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”). În: Conferința Științifică Anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15 – 17 octombrie 2014. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/42721
 
Procopenco O., Topalo V., Sîrbu D. Surgical Treatment of comminuted zygomatic complex fractures: A case report. In : Archives of the Balkan Medical Union. București, România, Aprilie 2014, vol. 49, nr. 1, Supplement, p. 166-168. ISN – 0041-6940.
 
Sîrbu D. Plastia comunicărilor oro-sinusale. În: Zilele Universității și Conferința Științifică Anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15 – 17 octombrie 2014.
 
Cucu G., Topalo V., Sîrbu D., Ghețiu A. Studiu retrospectiv al pacienților cu chisturi ale maxilarului superior. În: Zilele Universității și Conferința Științifică Anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15 – 17 octombrie, 2014.
 
Mighic A., Sîrbu D., Topalo V. Studiul comparativ al metodelor de plastie a comunicărilor oro-sinusale. În: Zilele Universității și Conferința Științifică Anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15 – 17 octombrie, 2014.
 
Sîli E., Topalo V. Tratamentul fracturilor de condil mandibular (cond. şt. – Sîrbu D., dr., conf. univ., Cat. de chirurgie OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universității și Conferința Științifică Anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15 – 17 octombrie, 2014.
 
Raţă A., Topalo V., Strîşca S. ș. a. Crearea ofertei osoase în cadrul pregătirii preimplantare, utilizînd ca augmentat collagen vs os autogen (cond. şt. – Sîrbu D., dr., conf. univ., Cat. de chirurgie OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”). În: Conferința Științifică Anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15 – 17 octombrie, 2014.
 
Gheţiu A., Topalo V., Suharschi I., Mighic A. Pierderea de substanţă osoasă a maxilarelor. Etiologie. Factori favorizanți (cond. şt. – Sîrbu D., dr., conf. univ., Cat. de chirurgie OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”). În: Conferința Științifică Anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15–17 octombrie, 2014.
 
Sîrbu D. În: Radiodiagnostica tridimensională a regiunii maxilo-faciale. Curs intensiv. Asociația Stomatologilor din Republica Moldova, Chișinău, 2014.
 
Sîrbu D. In: Metode chirurgicale avansate în implantologia modernă. Asociația Stomatologilor din Republica Moldova, Chișinău, 24 mai 2014.
 
Rață A., Sîrbu D. Biomaterials used as bone graft substitutes. In: 5th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 2014, p. 221-222.
 
Strîșca S., Sîrbu D. Bone grafting mandbile in implant-prosthetic rehabilitation. In: 5th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 14 - 17 mai 2014. p. 212-213.
 
Sîli E., Sîrbu D. The treatment of mandibular condyle fractures. In : 5th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 14- 17 mai 2014, p. 210-211.
 
Sîrbu D., Topalo V., Ghețiu A. et al. Major defect reconstruction with extraoral autografts in preprosthetic implant supported treatment. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Book of Abstracts. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014. p. 980.
 
Sîrbu D., Topalo V., Suharschi I. et al. Extraoral vertical ramus osteotomy for mandible condyle median dislocation reduction. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Book of Abstracts. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014. p. 1203.
 
Mighic A., Sîrbu D., Topalo V. et al. A mini-invasive treatment method of oro-antral communication after tooth extraction.In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Book of Abstracts. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014. p. 860.
 
Lehtman S., Sîrbu D. Giant sialoliths of submandibulary gland: report of 17 cases. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Book of Abstracts. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014. p. 908.
 
Chele N., Topalo V., Mostovei A., Sîrbu D., Gumeniuc A. One year follow-up of bone remodelling around two-piece dental implants installed in one-step using early type 2 flapless placement. In: Clinical Oral Implants Research. 2014, nr. 25(10), p. 369. ISSN 0905-7161 (IF: 2.514). https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/5512 
 
Ciobanu G., Procopenco O., Topalo V., Sîrbu D. Metoda de osteosinteză a fracturilor de complex zigomatic. În: Salonul internaţional al cercetării, inovării și inventicii. Ediția a XII-a. Catolog oficial. Cluj-Napoca, România, 2014, p. 17. https://patents.google.com/patent/MD558Z/ro 
 
Mostovei A., Topalo V., Sîrbu D., Dobrovolschi O., Zănoagă O. Narrow bone remodeling after flapless implant placement in one and two surgical steps: 1 year follow-up. In: Clinical Oral Implants Research. 2014, nr. 25 (10), p. 215-216. ISSN 0905-7161 (IF: 2.514).
 
Topalo V., Mostovei A., Atamni F., Sîrbu D. Intra-sinus bone evolution around implants placed using flapless and graftless transcrestal sinus floor elevation: 3 years follow-up. In: Clinical Oral Implants Research. 2014, nr. 25(10), p. 216. ISSN 0905-7161 (IF: 2.514).
 
Zănoagă O., Topalo V., Sîrbu D. et al. Particularities of dental implant placement in patients under aperriinticoagulant treatment. In: Clinical Oral Implants Research. 2014, nr. 25 (10), p. 217. ISSN 0905-7161 (IF: 2.514).
 
Sîrbu D. AOCMF Course – Maxillofacial Trauma (pre EACMFS 2014). In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Prague, Czech Republic, 21-22 September 2014.

2013

Procopenco O., Topalo V., Sîrbu D. Accesul endooral în osteosinteză la rebordul infraorbital. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chișinău, 2013, nr.3(39), p.175-180. ISSN: 0236-3089. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/18836
 
Procopenco O., Topalo V., Sîrbu D., Suharschi I., Ghețiu A. Evaluarea accesului subzigomatic în osteosinteza arcadei zigomatice: Prezentare de caz clinic. In : Archives of the Balkan Medical Union. București, România, Aprilie 2013, vol. 49, nr.1 Supplement, p. 162-166. ISN – 0041-6940. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/29911 
 
PROCO, Oleg; TOPALO, Valentin; SÎRBU, Dumitru; CUCU, Ghenadie; MOSTOVEI, Andrei. Particularităţile reabilitării implanto-protetice la pacienţii aflaţi sub tratament anticoagulant . In: Medicina stomatologică . 2013, nr. 3(28), pp. 63-67. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/25821
 
SÎRBU, Dumitru; TOPALO, Valentin; MOSTOVEI, Andrei; SUHARSCHI, Ilie; MIGHIC, Alexandru; MOSTOVEI, Mihail. Crearea ofertei osoase la pacienţii cu atrofii severe ale mandibulei pentru reabilitarea implanto-protetică . In: Medicina stomatologică . 2013, nr. 3(28), pp. 47-53. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/25765
 
Sîrbu D., Topalo V., Cucu G. ș. a. Abcesul şanţului mandibulo-lingual. Aspecte terapeutice şi chirurgicale.În: Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”. Chișinău, 2013, ediția XIV-a, vol. 4, p. 540-545. ISSN 1857-1719. https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/5286
 
Sîrbu D., Topalo V., Procopenco O. ș. a. Ameloblastomul. Identificarea precoce. Atitudine terapeutică. În: Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”. Chișinău, 2013, ediția XIV-a, vol. 4, p. 522-527.ISSN 1857-1719. https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/5266
 
 Sîrbu D., Topalo V., Mostovei A. ș.a. Conduita în tratamentul implantologic la mandibulă în funcţie de oferta osoasă. În: Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. Chișinău, 2013, ediția XIV-a, vol. 4, p. 528-535. ISSN 1857-1719. https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/5282
 
 Topalo V., Sîrbu D., Cucu Gh. Supuraţiile teritoriului oro-maxilo-facial. Evoluţia sensibilităţii microbiene la antibiotice.În: Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. Chișinău, 2013, ediția XIV-a, vol. 4, p. 535-540. ISSN 1857-1719. https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/5285
 
PĂLĂRIE, Victor; SÎRBU, Dumitru; TOPALO, Valentin. Biomaterials and tissue engineering techniques in oral implantology . In: Medicina stomatologică . 2013, nr. 3(28), pp. 58-63. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/25758
 
Sîrbu D. Complicațiile în implantologia orală. În: A XIV-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională a Asociaţiei Stomatologilor din R. Moldova. Chișinău, 2013.
Ciobanu G., Procopenco O., Topalo V., Sîrbu D. Metodă de osteosinteză a fracturilor complexului zigomatic. În: Expotehnica Salonul Național al Cercetării și Inovării. Expoziție națională de mașini, echipamente și produse industriale invenții, inovații, cercetare științică, tehnologii noi, Catalog. Bacău, 19 – 21 septembrie 2013, p. 38. https://patents.google.com/patent/MD558Y/ro 
 

2012

SÎRBU D; TOPALO V;; ZĂNOAGĂ O; PROCOPENCO O; SUHARSCHI I; MOSTOVEI, A; MIGHIC, A. Aspecte ale utilizării metodelor imagistice în chirurgia orală şi maxilo-facială. In: Medicina stomatologică . 2012, nr. 1(22), pp. 36-39. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/24959
 
Sîrbu D., Nagnibeda M., Glinschi T., Mighic A; Aspecte ale tratamentului fracturilor de condil mandibular. Medicina stomatologică Numărul 3(24) / 2012 / ISSN 1857-1328 Pag. 82-85 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/25021 
 
ZĂNOAGĂ O; TOPALO V; SÎRBU D; MOSTOVEI A. Managementul extracţiilor dentare la pacienţii aflaţi sub medicaţie anticoagulantă orală . În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 1(33), pp. 478-482. ISSN 1857-0011. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/16543
 
ZĂNOAGĂ, O; TOPALO V; SÎRBU D; MOSTOVEI A. Factorii locali versus generali implicaţi în apariţia hemoragiilor postextracţionale dentare . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 2(34), pp. 89-93. Categoria B. ISSN 1857-0011. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/22516
 
SÎRBU D; GLINSCHI T; NAGNIBEDA M; MIGHIC A. Molarul de minte: atitudine şi conduită. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 4(13), pp. 454-459. ISSN 1857-1719. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/18836
 
SÎRBU D; GLINSCHI T; GLINSCHI V; NAGNIBEDA M; MIGHIC A. Molarul de minte: consideraţii şi discrepanţe in practica de ambulator. In: Medicina stomatologică . 2012, nr. 3(24), pp. 86-89. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/25049
 
Sîrbu D. În : Current implant dentistry – alook in the past. AB Always One Step Ahead. Chișinău, Moldova 23.06.2012.
 
Sîrbu D. Actualități și controverse în managementul urgențelor medico-chirurgicale. În: Conferința anuală a IMSP CNȘPMU. Chișinău, 29 noiembrie 2012.
2011
 
Zănoagă O, Sîrbu D., Topalo V, Mostove A, Particularitățile instalării implantelor dentare la pacienții aflați sub medicație antitrombotică. Reviul literaturii și prezentare de caz clinic. În: Medicina Stomatologică. 2011, nr. 3 (20), p. 58-62. ISSN 1857-1328. Categoria C. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/3632
 
Sîrbu D., Topalo V., Zănoagă O. Mandibular osteosynthesis depending on the approach and the attachment device. Indications and contraindications. Advantages and disadvantages. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Iași, România, January 2011, vol. 3, nr. 1, p. 4-16. ISSN: 2066-7000. 
https://www.rjor.ro/mandibular-osteosynthesis-depending-on-the-approach-and-the-attachment-device-indications-and-contraindications-advantages-and-disadvantages/
 
Zănoagă O., Sîrbu D., Topalo V., Mostovei A. Particularităţile instalării implantelor dentare la pacien ţii aflaţi sub me dicaţie antitrom botică. Revista literaturii şi prezentare de caz clinic./ Particularities of dental implants installation to patients under anti-thrombotic medication. Literature review and presentation of a clinical case. Medicina stomatologică Numărul 3(20) / 2011 / ISSN 1857-1328 Pag. 57-61 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/142773 
 
Zănoagă O., Topalo V., Sîrbu D. Incidence of postextractional dental hemorrhages and etiological factors triggering their occurrence. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Iași, România, January 2011, vol. 3, nr. 1, p. 17-23. 
https://www.rjor.ro/incidence-of-postextractional-dental-hemorrhages-and-etiological-factors-triggering-their-occurrence/
 
Zănoagă O., Topalo V., Sîrbu D. Ensuring of haemostasis in patients with postextractional dental hemorrhages. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Iași, România, 2011, vol. 3, nr. 1, p. 57-62. ISSN: 2066-7000.
 https://www.rjor.ro/ensuring-of-haemostasis-in-patients-with-postextractional-dental-hemorrhages/
 
Sîrbu D. Actualități în Stomatologie. În: Conferința dedicată aniversării a 20 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Moldexpo Chișinău, 13 septembrie 2011.
 

2010

ZĂNOAGĂ O; SÎRBU D; TOPALO V. Algoritmul de tratament al hemoragiilor postextracţionale dentare. In: Medicina stomatologică . 2010, nr. 3(16), pp. 76-80. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/24861
 
ZĂNOAGĂ O; TOPALO V; SÎRBU D; PROCOPENCO O; CORCIMARU I. Valoarea timpului de sângerare după duke şi timpului de coagulare după lee-white în identificarea stării sistemului. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 495-502. ISSN 1857-1719. https://ibn.idsi.md/ru/vizualizare_articol/3632
 
Topalo V., Dobrovolschi O., Onea E., Sîrbu D., Atamni F. Regenerarea gingiei după inserarea implanturilor dentare prin tehnici flapless. În: Revista de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie. București, România, 2010, nr.1, p. 23-30.
https://repository.usmf.md/bitstream/20.500.12710/7752/1/Regenerarea_gingiei_la_instalarea_implanturilor_dentare_in_douaetape.pdf 
 
Zănoagă O., Topalo V., Sîrbu D. Particularităţile extracţiei dentare la pacienţii aflaţi sub medicaţie antitrombotică. În: Revista de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie. București, România,  2010, nr. 1, p. 41-46.
https://chirurgieomfio.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Zanoaga%20O.CONDUITA%20%C3%8EN%20INTERVEN%C8%9AIILE%20CHIRURGICALE%20ORALE%20LA%20PACIEN%C8%9AII%20AFLA%C8%9AI%20PE%20FONDAL%20DE%20TRATAMENT%20ANTITROMBOTIC%20RO_1.pdf 
 
Zănoagă O., Topalo V., Corcimaru I., Sîrbu D., Suharschi I. Pre-extractional value of the International Normalized Ratio in identification of the hemorrhagic and thromboembolic risk in patients undergoing oral anticoagulant treatment. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Iași, România,  2010, vol. 2, nr. 3, p. 40-49.
 https://www.rjor.ro/pre-extractional-value-of-the-international-normalized-ratio-in-identification-of-the-hemorrhagic-and-thromboembolic-risk-in-patients-undergoing-oral-anticoagulant-treatment/
 
Topalo V., Dobrovolschi O., Sîrbu D. ș. a. The development of cortical bone level during the placement of dental implants in two surgical stages without mucoperiosteal flaps. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Iași, România, 2010, vol. 2, nr. 2, p. 52-60. https://www.rjor.ro/the-development-of-cortical-bone-level-during-the-placement-of-dental-implants-in-two-surgical-stages-without-mucoperiosteal-flaps/
 

2009

TOPALO V; ATAMNI F; SÎRBU D. Elevaţia planşeului sinusului maxilar prin abord transalveolar fără crearea lambourilor mucoperiostale şi fără utilizarea materialelor de augmentare. In: Medicina stomatologică . 2009, nr. 1(10), pp. 36-40. ISSN 1857-1328. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Elevatia%20planseului%20sinusului%20maxilar%20prin%20abord%20transalveolar%20fara%20crearea%20lambourilor%20mucoperiostale%20si%20fara%20utilizarea%20materialelor%20de%20augmentare.pdf
 
Sîrbu D. Eficacitatea osteosintezei mandibulei prin acces endooral. În: Curierul medical. 2009, nr. 4 (310), p. 14-18. Categoria B. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/5234
 
Sîrbu D., Topalo V., Procopenco O. ș. a. Evaluarea rezultatelor osteosintezei mandibulei prin acces endooral. În: Revista medico-chirurgicală a societăţii de medici şi naturalişti din Iaşi vol. 113, nr. 2, supliment nr. 2. Ediţie consacrată Congresului Internaţional Zilele Medicinei Dentare Iaşi-Chişinău 1-4 aprilie 2009, p. 62-65.
 
Zănoagă O., Topalo V., Sîrbu D. ș. a. Conduita în extracţia dentară la pacienţii aflaţi sub medicaţie anticoagulantă orală. În: Revista medico-chirurgicală a societăţii de medici şi naturalişti din Iaşi vol. 113, nr. 2, supliment nr. 2. Ediţie consacrată Congresului Internaţional Zilele Medicinei Dentare Iaşi - Chişinău 1-4 aprilie 2009, p. 75-79.
 
Sîrbu D., Topalo V., Suharschi I. ș. a. Osteoplasty of the maxillary bone defects through mentalis autotransplants. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Iași, România,  2009, vol. 1,nr. 2, p. 67-72.
 https://www.rjor.ro/osteoplasty-of-the-maxillary-bone-defects-through-mentalis-autotransplants/
 

2008

Topalo V., Atamni F., Sîrbu D. ș. a. Elevaţia planşeului sinusului maxilar prin abordare crestală cu instalarea simultană a implantelor dentare endoosoase. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2008, ediţia 2(16) p. 90-93.
 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/24809
 

2007

Sîrbu D., Topală V. Rezultatele tratamentului chirugical al fracturilor de condil mandibular în dinamică. USMF “Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice. Chişinău, 2007, ediţia VIII, vol. IV, p. 401-406. Categoria C.
 
COVALCIUC A; SÎRBU D; PROCOPENCO O. Radiodiagnosticul de urgenţă al traumatismelor maxilo faciale. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2007, nr. 5(14), pp. 139-143. ISSN 1857-0011. 
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/1033
 

2006

Sîrbu D., Topalo V., Pălărie V., Zănoagă O. Indicaţiile imobilizării intermaxilare la pacienţii cu osteosinteză a mandibulei prin acces endooral. USMF “Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice. Chişinău, 2006, ediţia VII, vol. IV, 19-20 octombrie, p. 347-352. Categoria C. 
 
Синицын В., Семенович В., Сырбу Д., Синицын Вадим. Применение пасты «Calasept» в лечении хронического периодонтита. USMF „Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice. Chişinău, 2006, ediţia VII, vol. IV, p. 446-449. Categoria C.
 
Sîrbu D. Etapele chirurgicale și de laborator la protezarea pe implanturile dentare ale firmei „Alpha Bio”. În : Alpha Bio System. Chișinău, 27-28 februarie 2006.
 

2005

Sîrbu D. Osteosinteza endoorală funcţională stabilă a mandibulei cu miniplăci din titan. În: Curierul medical. 2005, nr 4 (286), p. 27-30. Categoria B.
 http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2016/09/35.pdf
 
Sîrbu D. Osteosinteza mandibulei în fracturi oblice prin acces endooral. USMF “Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice. Chişinău, 2005, ediţia VI, vol. IV, p.706-709. Categoria C. http://www.cnaa.md/thesis/12609/
 
Sîrbu D. Reabilitarea precoce a pacienţilor cu fracturi de mandibulă. UMF “Gr.T.Popa”. Zilele Facultăţii de Medicină Dentară. Ediţia IX, 4-6 martie Iaşi-România, 2005, p. 279-281.
Sîrbu D. Actualități în taumatologia și implantologia regiunii oromaxilofaciale. In : PROHUMANITATE – Germania. Workshop Konstanz (Germania) – Chișinău (Republica Moldova)”. Chișinău, 22-25 mai 2005.
 

2004

Topalo V., Sîrbu D. Unele aspecte în tratamentul chirurgical al fracturilor de condil mandibular. USMF “Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice. Chişinău, 2004, ediţia V, vol. III, 14-16 octombrie, p. 659-665. Categoria C.
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Aspecte%20ale%20tratamentului%20fracturilor%20de%20condil%20mandibular.pdf
 
Sîrbu D. Particularităţile osteosintezei mandibulei în regiunea angulară prin acces endooral şi transfacial. USMF “Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice. Chişinău, 2004, ediţia V, vol. III, 14-16 octombrie, p. 686-692. Categoria C.
 

2003

Topalo V., Sîrbu D. ”Particularităţile de tratament a pacienţilor cu fracturi de mandibulă şi edentaţii extinse”. USMF “Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice, Chişinău, 2003, ediţia IV, vol. III, 16-17 octombrie, p. 388-392. Categoria C. 

2002

Topalo V., Sîrbu D. Aspecte contemporane de osteosinteză a mandibulei. În: Anale ştiinţifice. Chişinău, 2002, vol. 3, 17-18 octombrie, p. 361-366. Categoria C.

2001

Topalo V., Sîrbu D., Smiricinschi E. Osteosinteza mandibulei cu fir metalic prin acces endooral. În mater. conf.: Conferinţa practico-ştiinţifică „Urgenţe traumatologice - actualităţi şi perspective”. Chişinău, 2001, p.16-18.
 
Topală V., Sîrbu D., Socolov S. ș.a. Particularităţile fracturilor de mandibulă în regiunea angulară. În mater. conf.: Conferinţa practico-ştiinţifică „Urgenţe traumatologice - actualităţi şi perspective”. Chişinău, 2001, p.18-20.
 
Sîrbu D., Osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu miniplăci din titan firma “Konmet”. Probleme actuale de stomatologie. Materialele Congresului XI naţional al medicilor-stomatologi din Republica Moldova. 9-10 octombrie Chișinău, 2001, p. 11.
 
Topalo V., Sîrbu D. Osteosinteza mandibulei prin acces exooral cu miniplăci din titan firma “Konmet”. Probleme actuale de stomatologie. Materialele Congresului XI naţional al medicilor-stomatologi din Republica Moldova. 9-10 octombrie Chişinău, 2001, p.11.
 
Sîrbu D. Urgențele traumatologice actualități și perspective. In: Ședințele Conferinței Practico-Științifice. Chișinău, 26 decembrie 2001.
 
Sîrbu D. Masterclass held by Joseph Helman - Reconstruction of maxillary defects: a size dependent algorithm. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014.
 
Sîrbu D. Masterclass held by Adi Rachmiel - Reconstruction of the alveolar ridge using Distraction Osteogenesis for implant placement. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014.
 
Sîrbu D. Masterclass held by Jong-Woo Choi – The validity of Surgery first orthognathic approach without presurgical orthodontic treatment. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014.
 
Sîrbu D. Masterclass held by Adi Rachmiel - Reconstruction of the alveolar ridge using Distraction Osteogenesis for implant placement. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014.
 
Sîrbu D. Masterclass held by Reha Kisnisci – Overview of TMO, Management with Minimally Invasive Interventions. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014.
 
Sîrbu D. In: Implantium International Congress. Asociația Chirurgilor Oro-Maxilo-Faciali și Dento-Alveolari din România. Sinaia, 20 – 22 februarie 2014.
 
Sîrbu D. Choose your own way. In: A III-a Ediție „UPDATES ÎN REABILITAREA ORALĂ ESTETICĂ COMPLEXĂ”. Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Medicină Dentară, București, 16 -18 octombrie 2014.
 
Sîrbu D. Managementul fracturilor de condil mandibular cu luxație. În: Al V-lea Congres Internaţional al ADRE Iaşi-Chişinău. Ediţia a 17-ea a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară a UMF “Gr.T.Popa”. Iaşi, 2013.
 
Sîrbu D. Training for Dental Products. CEREC Specialist Meeting. In: SIRONA Dental Academy. 17th – 19th July 2012.
 
Sîrbu D. Trecut, Prezent și Viitor în Medicina Dentară. În : Al 3-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație. Ediția a XV-a a Zilelor Facultății de Medicină Dentară Iași – Chișinău. Iași, 14-16 martie 2011.
 
Sîrbu D. UPDATE IN DENTAL MEDICINE. In: 16th Congress of Balkan Stomatological Society (BaSS). Bucharest, April 28th – May 1st, 2011.
 
Sîrbu D. Parotid Surgery Succes and Failure in Implantology. In: International Course of Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Iași-România, 29 october – 30 october 2010.
 
Sîrbu D. Osteosinteza mandibulei în funcţie de abord şi dispozitivul de fixare. Indicaţii şi contraindicaţii. Avantaje şi dezavantaje. În: Al III-lea Congres Internaţional al ADRE Iaşi-Chişinău. Ediţia a 15-ea a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară a UMF “Gr.T.Popa”. Iaşi, 2011.
 
Sîrbu D. Crearea ofertei osoase pentru instalarea implantelor dentare endoosoase de stadiul II la pacienţii cu atrofii severe ale maxilarelor. În: Al II-lea Congres Internaţional al ADRE Iaşi-Chişinău. Ediţia a 14-ea a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară a UMF “Gr.T.Popa”. Iaşi, 2010.
 
Sîrbu D. Provocări în Medicina Dentară Contemporană. In: Al 2 – lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație. Ediția a XIV-a a Zilelor Facultății de Medicină Dentară. Iași, 27 aprilie – 1 Mai 2010.
 
Sîrbu D.Aспекти Остеологii в Досягненнi Успиху В Дентальнiǔ Имплантацii. In : The Fourth East-European Congress of Dental Implantation. Lviv Ukraine, 13 March 2009.
 
Sîrbu D. Pre-prosthetic surgery. Implantology. In: International Course of OMF Surgery. European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery UMF „Gr.T.Popa”. Iași, România 6th-8th March 2006.
 
 Sîrbu D. Orthognathic Surgery. Aesthetic facial surgery 6th week. In : International Course of OMF Surgery. European Association for Cranio –Maxillofacial Surgery UMF ”Gr. T. Popa”. Iași, 7th -11th March 2005.
 
Sîrbu D. Congenital facial abnormalities. Cleft lip and palate. Craniofacial surgery TMJ pathology and surgery. In : International Course of OMF Surgery. European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery UMF „Gr.T. Popa”. Iași, România 7th-11th March 2005.
 
Sîrbu D. Cranio-Maxillofacial Reconstructive Surgery. In: European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. Constanța, România 24-27 mai 2004.
 
Sîrbu D. Oral and Maxillofacial Tumours (mucosa, skin, bone). Salivary Gland Diseases. 5th week. In: International Course of OMF Surgery. European Association for Cranio –Maxillofacial Surgery UMF ”Gr. T. Popa”. Iași, 8th -11th November 2004.
 
Sîrbu D. Dentoalveolar Surgery. Infections. Pathology. Oral and Maxillofacial Infections. Sinus pathology. 3rd week. In : International Course of OMF Surgery. European Association for Cranio –Maxillofacial Surgery UMF ”Gr. T. Popa”. Iași, 8th -11th March 2003.
 
Sîrbu D. Applied Surgical Anatomy of the Head and Neck. Craniofacial growth and development. 1st week. In: International Course of OMF Surgery. European Association for Cranio –Maxillofacial Surgery UMF ”Gr. T. Popa”. Iași, 9th -13th June 2003.
 
Sîrbu D. Radiology and diagnostic methods in OMFS. Molecular and cell biology. General pathology. Applied Physiology. General principles in Radiology. General principles in Statistics. 2nd week. In: International Course of OMF Surgery. European Association for Cranio –Maxillofacial Surgery UMF ”Gr. T. Popa”. Iași, 10th -13th November 2003.
 
STRÎȘCA, S.; SÎRBU, D.; CUCU, G.; TOPALO, V. Dental personalized device cad/cam for decompression. In: Euroinvent 2021. European exhibition of creativity and innovation. The 13 th Edition, 2021, Iași, România, 239-240. ISSN 2601-4564.
 
Sîrbu D., Voloc C., Voloc A. Rolul vitaminei D în osteointegrarea implantelor dentare. (cond. șt. – D. Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, 19–21 octombrie 2022. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/533.pdf
 
Sîrbu D., Scurtu M., Modval V., Ciuclea C. Abordul complex ortodontic-chirurgical în tratamentul anomaliilor dento-maxilare în condiții de ambulatoriu. Caz clinic. (cond. șt. – D. Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, 19–21 octombrie 2022. 
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/541_0.pdf
 
Gheţiu A., Sîrbu D., Topalo V. Regenerarea osoasă ghidată versus grefarea cu blocuri osoase autogene în tratamentul defectelor de creastă alveolară a maxilarului superior. În: Studiu clinic comparative.
 
Sîrbu D.; Topalo V., Chele N., Suharschi I., Strîșca S., Mighic A., Ghețiu A., Sobețchi A. Ghidarea poziției și axului de inserare în protocolul de implantare angulată alternativă în deficiențele osoase de creastă alveolară mandibulară. În: Infoinvent, Ediția XVI, CATALOG OFICIAL Expoziţia Internaţională Specializată. 20-23 noiembrie, 2019.
 
Strîșca S. Analiza colorimetrică a ofertei osoase augmentate (cond. șt. – Dumitru Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, 15–19 octombrie 2018.
 
Voloc C. Analiza comparativă a rezultatelor tratamentului implanto-protetic la bărbați și femei cu osteoporoza presupusă (cond. șt. – D. Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oromaxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, 15–19 octombrie 2018.
 
Bădărău A. Anatomia radiologică a mandibulei edentate (cond. șt. – D.Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, 15–19 octombrie 2018.
 
Sîrbu D. Lateralizarea şi transpoziţia fascicolului alveolar inferior pentru inserarea implantelor dentare endoosoase. În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”. Chișinău, 18 – 21 octombrie 2016. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/67880 
 
Mostovei M., Solomon O., Sîrbu D., Popovici V. Evaluarea remanierelor osoase periimplantare la implantele cu switch-platformă inserate la mandibulă. În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”. Chișinău, 18 – 21 octombrie 2016.
 
Strîșca S., Sîrbu D. Planificarea virtuală în tratamentul chirurgical al neoformaţiunilor de volum ale oaselor maxilare. În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”. Chișinău, 18 – 21 octombrie 2016.
 
Fanea A., Sîrbu D. Periimplantită versus parodontită marginală. În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Chișinău, 18 – 21 octombrie 2016.
 
Mighic A., Sîrbu D., Țiple T. Tratamentul complicaţiilor cauzate de propulsarea materialului endodontic în sinusul maxilar. În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”. Chișinău, 18 – 21 octombrie 2016.
 
Eni, S., Sîrbu, D., Strîșca, S. REHABILITATION OF SEVERE ATROPHIC MAXILLA USING ZYGOMATIC IMPLANTS. CASE REPORT. In: The 9th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Young Doctors, 12-14 May, 2022, Chișinău, p.369, ISBN 978-9975-3544-2-4. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/163234 
 
Sîrbu D., Topalo V., Suharschi I., et al. Implant retained prosthodontic rehabilitation in 6 cases of significant mandible defects after cystectomy. In: XXIV Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. London, England, 13-16 September 2016.
 
Pălărie V., Pălărie N., Sîrbu D., Periorbital fractures. In: Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, nr. 34 (2006), suppl. S1. p. 164. ISSN : 1010-5182. 
 
Pălărie V., Topală V., Sîrbu D. Treatment of the mandible fractures at patients with edentulous maxillary bones using implant - supported system. 5th Congress of International college for maxilla-facial-surgery. In: Interantional Congress on Oral & Maxillofacial Surgery and Dentistry Program & Abstracts „Maebashi Terrsa”, june 2005.
 
Pălărie V., Sîrbu D., Pasenco N. et al. Study between intermaxillary immobilization and syntheses with 1 titanium plate. Przegląd Lekarski. In: International Students Conference of Medical Sciences. 21-23 kwietnia Kraków, 2005, p. 54.
 
Pălărie V., Sîrbu D., Topală V. Implants in treatment of mandible factures. Przeglad Lekarski. In: International Students Conference of Medical Sciences. 21-23 kwietnia Krakow, 2005, p. 58.
 
Topalo V., Sîrbu D. Ostéosynthèse de la mandibule par acces endooral. In: Archives of the Balkan Medical Union. 70 th anniversary. June 2002, p. 162-163. 
 
Lucrări metodico-didactice:
- protocoale clinice (în țară)
ZĂNOAGĂ, O.; CHELE, N.; TOPALO, V.; ȘCERBATIUC, D.; CEBOTARI, M.; SÎRBU, D.; SUHARSCHI, I. Hemoragia postextracţională dentară la adult. Protocol clinic național. Nr. 1246. 2020-12-23, 29 p.
 
Brevete de invenţii, patente, certificate de înregistrare, materiale la saloanele de invenţii
Mighic A., Sîrbu D., Mostovei A. Metoda de tratament a sinuzitei fungice în combinație cu sinuslifting lateral prin acces endooral. Certificat de innovator nr. 5994; 22.02.2023.
 
Mighic A., Sîrbu D., Mostovei A. Metoda de acces osteoplastic către sinus maxilar prin acces endooral. Certificat de innovator nr. 5995; 22.02.2023.
 
Strîşca S.; Sîrbu D.; Caldarari S. Dispozitiv stomatologic. Dispozitiv CAD/CAM individual de decompresie în tratamentul chisturilor maxilare gigante, localizate la nivelul maxilarului superior în regiunea frontală. Nr. de depozit f 2021 0009.
 
Strîşca S.; Sîrbu D.; Caldarari S. Decompresie CAD/CAM în tratamentul chisturilor maxilare gigante, localizate la nivelul maxilarului superior în regiunea frontală. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. Seria O Nr.6829 din 22.03.2021.
 
Strîşca S.; Sîrbu D.; Cucu G.; Topalo V. Decompresie CAD/CAM în tratamentul chisturilor maxilare gigante, localizate la nivelul maxilarului superior în regiunea laterală. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. Seria O Nr.6498 din 22.11.2019.
 
Strîşca S.; Sîrbu D.; Caldarari S. Dispozitiv stomatologic. Dispozitiv CAD/CAM individual de decompresie în tratamentul chisturilor maxilare gigante, localizate la nivelul maxilarului superior în regiunea laterală. Nr.1915.din 22.11.2019.
 

LISTA DISTINCŢIILOR DE APRECIERE A REZULTATELOR CERCETĂRILOR ŞI ELABORĂRILOR (ORDINE, MEDALII, TITLURI ONORIFICE, DIPLOME) OBŢINUTE 

 
SÎRBU D.,STRÎȘCA S. The application of virtual assisted static surgery in OMF surgery. Conferința științifică cu participare internațională „Digital technologies in multidisciplinary dentistry”, Chișinău, Republica Moldova, 9-10 septembrie 2023.
 
ENI I., SÎRBU D., SÎRBU D., ENI S. Managementul fasciculului vasculo-nervos mandibular în tratamentul endodontic. Săptămâna Medicală Balcanică, ediția a XXXVII-a „Perspective ale medicinei balcanice în era post COVID-19”, Chișinău, Moldova, 07-09 iunie 2023. 
 
STRÎȘCA S.; SÎRBU D.; CUCU G.; TOPALO V. Dental personalized device cad/cam for treatment of gigant maxillary cysts. Participare la salonul internațională de invenții și inovații ”Traian Vuia”, 14 octombrie 2021, Timișoara, România – Diploma, Medalia de Bronz.
 
STRÎȘCA S., SÎRBU D., CUCU G., TOPALO V. Dental personalized device cad/cam for decompression.Expoziția Internațională al cercetării, inovării și inventicii „EUROINVENT 2021”, ediția XIII, 22 mai 2021, Iași (România). Diploma, Medalie de bronz. 
 
SÎRBU, D. Biomateriale în reconstrucția creșterilor alveolare mandibulare în tratamentul implanter. Euro Invent a 11 Ediție, Euoropean Exhibition of Creativity and Innovation, Iași, România, 16 mai, 2019 - Diplomă de excelență.
 
SÎRBU, D. Biomateriale în reconstrucția creșterilor alveolare mandibulare în tratamentul implantar. Participare la expoziția Internațională al cercetării, inovării și inventicii „EUROINVENT 2019”, ediția XI, 16 mai 2019, Iași, România -  Medalia de Aur.
 
SÎRBU, D.; TOPALO, V., CHELE, N., SUHARSCHI, I., STRÎȘCA, S., MIGHIC, A., GHEȚIU, A., SOBEȚCHI, A. Ghidarea poziției și axului de inserare în protocolul de implantare angulată alternativă în deficiențele osoase de creastă alveolară  mandibulară. Universitatea ASVM “King Michael I of România” from Timișoara, România, 28 martie, 2019 - Diplomă de excelență.
 
Topalo V., Chele N., Sîrbu D. Metodă de instalare simultană ghidată a implantelor dentare de stadiul doi. MD. № 948, 04.02.2015.Sîrbu D. Accesul endooral şi cel exooral în osteosinteza mandibulei. Indicaţii şi contraindicaţii. Avantaje şi dezavantaje. Chişinău, 2011. 32 p. 
https://chirurgieomfio.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Accesul%20endooral%20si%20exooral%20in%20osteosinteza%20mandibulei%20Sirbu%20D.pdf
 
Sîrbu D. Conduita în tratamentul pacienţilor cu fracturi de mandibulă. Chişinău, 2011. 28 p. https://chirurgieomfio.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Conduita%20in%20tratamentul%20pacientilor%20cu%20fracturi%20de%20mandibula%20Sirbu%20D.pdf

Certificate cu drept de autor

Mighic A., Sîrbu D., Mostovei A. Metoda de tratament a sinuzitei fungice în combinație cu sinus lifting lateral prin acces endooral. Certificat de innovator nr. 5994; 22.02.2023. 
 
Mighic A., Sîrbu D., Mostovei A. Metoda de acces osteoplastic către sinus maxilar prin acces endooral. Certificat de innovator nr. 5995; 22.02.2023.
 
Strîşca S.; Sîrbu D.; Caldarari S. Decompresie CAD/CAM în tratamentul chisturilor maxilare gigante, localizate la nivelul maxilarului superior în regiunea frontală. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. Seria O Nr.6829 din 22.03.2021. 
 
Strîşca S.; Sîrbu D.; Caldarari S. Dispozitiv stomatologic. Dispozitiv CAD/CAM individual de decompresie în tratamentul chisturilor maxilare gigante, localizate la nivelul maxilarului superior în regiunea frontală. Nr. de depozit f 2021 0009.
 
Strîşca S.; Sîrbu D.; Caldarari S. Dispozitiv stomatologic. Dispozitiv CAD/CAM individual de decompresie în tratamentul chisturilor maxilare gigante, localizate la nivelul maxilarului superior în regiunea laterală. Nr.1915. din 22.11.2019.
 
Strîşca S.; Sîrbu D.; Cucu G.; Topalo V. Decompresie CAD/CAM în tratamentul chisturilor maxilare gigante, localizate la nivelul maxilarului superior în regiunea laterală. Certificat de  înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. Seria O Nr.6498 din 22.11.2019. 
 
Sîrbu D., Chele N., Topalo V. ș. a. Ghidarea poziției și axului de inserare în protocolul de implantare angulată alternative în deficiențele osoase de creastă alveolară ale maxilarului superior. Certificat de înregistrare. OȘ 5904. 02.03.2018.
 
Sîrbu D., Chele N., Topalo V. ș. a. Managementul fracturii osoase de creastă alveolară în expansiunea osoasă dirijată din cadrul tratamentului proimplantar. Certificat de înregistrare. OȘ 5903. 02.03.2018.
 
Sîrbu D., Chele N., Topalo V. ș. a. Pregătirea preimplantară a crestelor alveolare mandibulare cu deficit osos prin fixarea alternative a grefei osoase autogene. Certificat de înregistrare. OȘ 5902. 02.03.2018.
 

Certificate de inovație.

Sîrbu D., Chele N., Topalo V. ș. a. Ghidarea poziției și axului de inserare în protocolul de implantare angulată alternative în deficiențele osoase de creastă alveolară mandibulară. Certificat de înregistrare. OȘ 5905. 02.03.2018.
 
Sîrbu D., Chele N., Topalo V. ș. a. Ghidarea poziției și axului de inserare în protocolul de implantare angulată alternative în deficiențele osoase de creastă alveolară ale maxilarului superior. Certificat de înregistrare. OȘ 5904. 02.03.2018.
 
Sîrbu D., Chele N., Topalo V. ș. a. Managementul fracturii osoase de creastă alveolară în expansiunea osoasă dirijată din cadrul tratamentului proimplantar. Certificat de înregistrare. OȘ 5903. 02.03.2018.
 
Sîrbu D., Chele N., Topalo V. ș. a. Pregătirea preimplantară a crestelor alveolare mandibulare cu deficit osos prin fixarea alternative a grefei osoase autogene. Certificat de înregistrare. OȘ 5902. 02.03.2018.
 
Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de marcare a axului de inserare a implantelor distale angulate la mandibulă în protocolul Bredent fasted and fixed. Nr. 5576. 15.05.2017.
 
Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de menajare a fracturii osoase în cazul expansiunii osoase dirijate la instalarea implantelor în creasta alveolară atrofiată. Nr. 5612. 26.09.2017.
 
Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de creștere a ofertei osoase ale crestelor alveolare cu atrofie severă prin utilizarea grefelor osoase autogene laminate din ramul ascendent mandibular. Nr. 5605. 10.08.2017.
 
Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de poziționare și ghidare a axului de inserare a implantelor în protocolul bredent SKY FAST AND FIXED. Nr. 5606. 21.08.2017.
 
Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Accesul chirurgical menajat în protocolul bredent SKY FAST AND FIXED cu utilizarea șabloanelor chirurgicale. Nr. 5604. 21.08.2017.
 
Sîrbu D., Topalo V., Chele N. ș. a. Metodă de abord miniinvaziv în sinuslifting lateral. Certificat de inovator nr. 5487, 04.12.2015.
 
Sîrbu D., Topalo V., Chele N. ș. a. Metodă de utilizare a materialului aloplastic Kolapol KP-3LM pentru menajarea membranei Schneider în sinus lifting lateral cu implantare simultană. Certificat de inovator nr. 5488, 04.12.2015.
 
Sîrbu D. Metodă de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral cu șuruburi decalate. Nr. 4605. 07.03.2008.
 
Sîrbu D. Osteosinteza stabilă a mandibulei cu mini plăci din titan prin acces endooral în regiunea angulară. Nr. 4259. 20.02.2005.
 
Sîrbu D.Metodă de suturare a plăgii la osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu fir metalic. Nr. 4229. 20.01.2004.
 
Sîrbu D. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral. Nr. 4196. 29.11.2004.
 
Procopenco O., Sîrbu D. Certificat de Inovator. Aplicarea metodei de osteosinteză prin acces endooral în fractura marginei inferioare a orbitei. MD, nr. 12, 17.05.2013. Înregistrarea inovației în Registrul obiectelor proprietății intelectuale ale IMSP CNȘPMU în conformitate cu art. 16 al Legii nr. 138-XV din 10.05.2001.
 

Participări emisiuni radio și TV

SÎRBU Dumitru. Diagnosticată cu ameloblastom – o patologie rar întâlnită, dar operată cu succes. , 22.05.2024. https://www.jurnaltv.md/news/06ca076123f77849/fii-sanatos-cu-maria-marian-editia-din-20-05-2024.html 
 
SÎRBU Dumitru. Ce reprezintă chirurgia ortognată și cui se adresează?. Radio Vocea, Speranței, 06.09.2022. https://fb.watch/fojm4RF4M9/ 
 
SÎRBU Dumitru. Intervenție medicală inedită în Moldova: Un bărbat cu tumoare la mandibulă, operat cu succes. TV8, 07 aprilie 2022. https://www.tv8.md/2022/07/04/interventie-medicala-inedita-in-moldova-un-barbat-cu-tumoare-la-mandibula-operat-cu-succes/197461 
 
SÎRBU Dumitru. Vindecat de cancer. CotidianulTV, 07 aprilie 2022. https://www.facebook.com/watch/?v=960780824606446
 
SÎRBU Dumitru. Premieră medicală în Moldova. NTV Moldova, 07 aprilie 2022. https://www.facebook.com/watch/?v=5440744395947811  
 
SÎRBU Dumitru. Operație efectuată în premieră. Primul în Moldova, 07 aprilie 2022. https://www.facebook.com/watch/?v=5440744395947811
 
SÎRBU Dumitru. Operație chirurgicală inedita în Moldova. Medicii au reușit să înlăture o tumoare benignă la maxilarul unui pacient. TVR Moldova, 07 aprilie 2022. https://tvrmoldova.md/social/operatie-chirurgicala-inedita-in-r-moldova-medicii-au-reusit-sa-inlature-o-tumoare-benigna-la-maxilarul-unui-pacient/ 
 
SÎRBU Dumitru. Premieră chirurgicală în Moldova. Un bărbat a primit o a doua șansă la viață după ce opt chirurgic i-au înlăturat o tumoare extrem de agresivă. PublikaTV, 07 aprilie 2022. https://www.publika.md/premiera-chirurgicala-in-moldova-un-barbat-a-primit-o-a-doua-sansa-la-viata-dupa-ce-opt-chirurgi-i-au-inlaturat-o-tumoare-extrem-de-agresiva-_3123752.html 
 
SÎRBU Dumitru. Adresarea tardivă la medic ne poate costa sănătatea, iar în unele cazuri, chiar viața. Un exemplu elocvent este și cazul unui bărbat de doar 35 de ani, diagnosticat cu tumora la maxilarul inferior – VIDEO. PROTV, 07 aprilie 2022. Adresarea tardiva la medic ne poate costa sanatatea, iar in unele cazuri, chiar viata. Un exemplu elocvent este si cazul unui barbat de doar 35 de ani, diagnosticat cu tumora la maxilarul inferior - VIDEO (protv.md) 
 
SÎRBU Dumitru. O tumoare gigantă, înlăturată cu succes la Institutul de Medicină Urgentă. JurnalTV, 07 aprilie 2022. O intervenție chirurgicală extrem de dificilă, efectuată în premieră de către medicii Institutului pentru Medicină Urgentă | Jurnal.md 
 
SÎRBU Dumitru. O intervenție chirurgicală extrem de dificilă a fost efectuată în premieră de către medicii Institutului pentru Medicină Urgentă. TRM (Televiziunea publică), 07 aprilie 2022. TRM - O tumoare gigantă, înlăturată cu succes la Institutul de Medicină Urgentă 
 
SÎRBU Dumitru. REPORTAJ VIDEO. De ziua mondială a stomatologului, medicul Dumitru Sîrbu ne-a vorbit despre dificultățile acestui domeniu. CotidianulTV, 09 februarie 2022. REPORTAJ VIDEO. De ziua mondială a stomatologului, medicul Dumitru Sîrbu ne-a vorbit despre dificultățile acestui domeniu — Cotidianul 
 
SÎRBU Dumitru. Ziua Mondială a Stomatologului este celebrată în întreaga lume anual pe 9 februarie. JurnalTV, 09 februarie 2022. Ziua Mondială a Stomatologului este celebrată în întreaga lume anual pe 9 februarie | JurnalTV.md 
 
SÎRBU Dumitru. Chirurgul din Moldova care a scris istorie: A restabilit mandibula cu os de la picior. Sputnik.md, 09 februarie 2022. Stomatologul din Moldova care a scris istorie (sputniknews.com) 
 
SÎRBU Dumitru. Astăzi este Ziua Mondială a Stomatologului, dedicată Sfintei Apollonia - patroana suferinzilor de dureri de dinţi. TVR Moldova, 09 februarie 2022. TVR MOLDOVA 
 
SÎRBU Dumitru. De vorbă cu Dr. Dumitru Sîrbu, de ziua Mondială a Stomatologului: „Încrederea pe care ne-o oferă pacienții trebuie răsplătită prin responsabilitate maximă”. Unimedia.info, 09 februarie 2022. De vorbă cu Dr. Dumitru Sîrbu, de ziua Mondială a Stomatologului: „Încrederea pe care ne-o oferă pacienții trebuie răsplătită prin responsabilitate maximă” | Social | UNIMEDIA 
 
Sîrbu D. “Dumitru Sîrbu –: Premieră în țara noastră! Medicii de la Institutul de Medicină Urgentă au realizat o intervenție pentru tratarea paraliziei faciale. iSanatate: https://isanatate.protv.md/HEALTH/premiera-in-tara-noastra-medicii-de-la-institutul-de-urgenta-au-o-realizat-o-interventie-pentru-tratarea-paraliziei-faciale-vezi-cum-arata-prima-pacienta-care-a-primit-sansa-la-o-viata-normala-video---2633712.html
 
SÎRBU, D. “Dumitru Sîrbu – Reabilitarea pacienților cu defecte ale maxilarelor”. Radio Vocea, Speranței, Republica Moldova, 09.03.2021, ora 9.00.https://www.facebook.com/dumitru.sirbu.5/posts/3723637431018675
 
Sîrbu D. “Dumitru Sîrbu –: Moldovenii cu paralizii faciale pot beneficia de intervenții chirurgicale performante. PrimeleStiri: https://primelestiri.md/ro/moldovenii-cu-paralizii-faciale-pot-beneficia-de-interventii-chirurgicale-performante---127546.html?fbclid=IwAR33UVpAsqnDwS1LEu_UGR99oz2sCFJYU18S-XOd4bmrzMknLjSHBBQlbx4
 
Sîrbu D. “Dumitru Sîrbu – :”Medicii fac minuni!”, spune o pacientă care credea că nu mai scapă din ghearele bolii. JurnalTV: https://www.jurnaltv.md/news/9afa4087f740b805/medicii-fac-minuni-spune-o-pacienta-care-credea-ca-nu-mai-scapa-din-ghearele-bolii.html?fbclid=IwAR1sv9F5FDCIC0hJraXhoTWmv5ezCYccN_0fPMoKq7ij_a3YG2NbhjkvRJM
 
Sîrbu D. “Dumitru Sîrbu –:Viața după paralizie. Povestea unei femei care a primit şansa la viaţa de la o echipă de doctori din R. Moldova . TVRMoldova: https://tvrmoldova.md/article/a795ec85cec028ef/viata-dupa-paralizie-povestea-unei-femei-care-a-primit-sansa-la-viata-de-la-o-echipa-de-doctori-din-r-moldova.html?fbclid=IwAR2G0qhpElRERCrl__ODo58HO68ZHuoNNj3kp-tVycjunpeDhLE7EzoPnUo
 
Sîrbu D. “Dumitru Sîrbu – Ce reprezintă chirurgia ortognată și cui se adresează?”. Radio Vocea, Speranței, Republica Moldova, 06.09.2022, ora 9.00.
https://fb.watch/fojm4RF4M9/
 
Sîrbu D. “Dumitru Sîrbu – Reabilitarea pacienților cu defecte ale maxilarelor”. Radio Vocea, Speranței, Republica Moldova, 09.03.2021, ora 9.00. https://www.facebook.com/dumitru.sirbu.5/posts/3723637431018675
 
Sîrbu D. „Doctorii 24 Decembrie 2020 - Partea a 2-a”. https://omnident.md/ro/news/258/
 
Sîrbu D. „Stomatologia în Republica Moldova este la un nivel contemporan”. Povestea lui Dumitru Sîrbu, chirurgul care a decis să rămână în țară și să muncească. UNIMEDIA, 09.02.2020.https://unimedia.info/ro/news/d78b54193c20c9be/video-stomatologia-in-republica-moldova-este-la-un-nivel-contemporan-povestea-lui-dumitru-sirbu-chirurgul-care-a-decis-sa-ramana-acasa-sa-munceasca.html
 
Sîrbu D. ”Zimbește larg și nu mai este complexat din cauza înfățișării. PROTV, 11.11.2020 https://protv.md/social/zambeste-larg-si-nu-mai-este-complexat-din-cauza-infatisarii-un-tanar-de-22-de-ani-diagnosticat-cu-tumoare-la-mandibula-s-a-recuperat-complet-dupa-ce-a-suferit-o-operatie-acum-trei-ani-video---2546539.html?fbclid=IwAR0CxdPuNZmuBVmuq4OaKX4Hw9L9JVMXkhRFBEg02lINr-U8jvVm3Js22FQ
 
Sîrbu D. ”„Gândurile ne-au dus la viitorul în care vor fi mai puțini traumatizați, dar și la metode mai efective de tratament”. Radio Europa Liberă, 05.09.2020 https://moldova.europalibera.org/a/30821520.html
 
Sîrbu D. Extracţie şi implant într-o singură zi. Jurnal TV, Acasă devreme, 06.09. 2016
 
Sîrbu D. Vorbe Bune, cu Lilu – 7 noiembrie 2017, Canal 2. ora 19.11. de la minutul 23:00. http://www.canal2.md/emisiuni/vorbe-bune-cu-lilu-7-noiembrie-2017_75727.html
 
Sîrbu D. Interventie chirurgicala unica pentru tara noastra la Institutul de Urgenta. Un barbat diagnosticat cu tumoare la mandibula a fost operat: un os de la mandibula i-a fost inlocuit cu un os de la picior. PRO-TV CHIȘINAU.04.07.2017.https://omnident.md/ro/news/268/
 
https://trm.md/ro/social/operatie-realizata-cu-succes-la-institutul-de-medicina-urgenta-de-ziua-mondiala-a-sanatatii?fbclid=IwAR2lJIZwfVZu1MVpWUCSi0hGpNfHDx6-YzaC8ZSgWxosC349D5ebjKDj4KQ
 
https://www.jurnaltv.md/news/a5fe7f9b2ef2f9e5/o-interventie-chirurgicala-extrem-de-dificila-a-fost-efectuata-in-premiera-de-catre-medicii-institutului-pentru-medicina-urgenta.html?fbclid=IwAR2qPSn3Wy4M4HPpPF9Ppee00JhsPjSgoX8RV6u2vqGmaXwQohkKkBXBD-E
 
https://www.tv8.md/2022/07/04/interventie-medicala-inedita-in-moldova-un-barbat-cu-tumoare-la-mandibula-operat-cu-succes/197461?fbclid=IwAR06E-jy1_D736tDxcQAde4rMURir3EhvEUo_pKEjUy1X4wRS7-lYYHuw_8
 
https://protv.md/actualitate/adresarea-tardiva-la-medic-ne-poate-costa-sanatatea-iar-in-unele-cazuri-chiar-viata-un-exemplu-elocvent-este-si-cazul-unui-barbat-de-doar-35-de-ani-diagnosticat-cu-tumora-la-maxilarul-inferior-video---2603676.html?fbclid=IwAR1-bGXvNK3858Orl-2zmxehtpj84YbQeDHBlhf6FbnskRiAQk2KmrtUOjc
 
https://www.publika.md/premiera-chirurgicala-in-moldova-un-barbat-a-primit-o-a-doua-sansa-la-viata-dupa-ce-opt-chirurgi-i-au-inlaturat-o-tumoare-extrem-de-agresiva-_3123752.html?fbclid=IwAR0k8Et3xsJ3w-bW-RXjPdDq7RveYfRlPP3NHkgeb6XKj7lhWHWW4S-DKJ0
 
http://tvrmoldova.md/social/operatie-chirurgicala-inedita-in-r-moldova-medicii-au-reusit-sa-inlature-o-tumoare-benigna-la-maxilarul-unui-pacient/?
fbclid=IwAR0NDCbmSwurXNcV9lOMizAN8Qis54SSzuSPRIgRLL0xCZL2yUdxM0EYeQ4
 
https://primul.md/operatie-efectuata-in-premiera?fbclid=IwAR1FToHX4Egssh1N-gxOku_A-4W4Bl6tZQktzZu-JRim4n76IigPZKD9k10
 
https://www.facebook.com/ntvmoldova/videos/5440744395947811/
 
https://www.facebook.com/cotidianul.md/videos/960780824606446/


 

Lista studenților cu teze de licență susținută

 1. Glinschi Taisia. Teză de licență ”Molarul de minte: atitudine și conduită”. 2012. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 2. Nagnibeda Mihaela – Teză de licență “Tratamentul fracturilor de condil mandibular”. 2012. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu  
 3. Зингер Илья – Дипломная работа “Рентгенанатомические особености в планировании имплантологического лечения на нижней челюсти”. 2013. Научный руководитель: доктор мед. наук, доцент Сырбу Дмитрий Иванович
 4. Шакаров Александр – Дипломная работа “Методика и техника имплантации в области нижней челюсти”. 2013. Научный руководитель: доктор мед. наук, доцент Сырбу Дмитрий Иванович 
 5. Sâli Eugen – Teză de licență “Tratamentul fracturilor de condil mandibular”. 2014. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 6. Rață Alina – Teză de licență “Crearea ofertei în cadrul pregătirii preimplantare, utilizând ca augmentat colagen vs os autogen”. 2014. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 7. Strîșca Stanislav – Teză de licență “Evaluarea metodelor de creare a ofertei osoase la mandibulă în reabilitarea implant-protetică”. 2014. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 8. Мигик Виктор – Дипломная работа “Пластика оро-синусальных сообщений”. 2014. Научный руководитель: доктор мед. наук, доцент Сырбу Дмитрий Иванович
 9. Bostan Cristina – Teză de licență “Aspecte ale tratamentului chirurgical în afecțiunile parodonțiului marginal”. 2015. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 10. Fanea Andrei – Teză de licență “Complicațiile tratamentului implantologic”. 2016.  Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu 
 11. Buraga Alexandra – Teză de licență “Efectele adverse generale provocate de anestezicile locale”. 2016. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 12. Marcișin Rostislav – Teză de licență “Grefele osoase autogene în reabilitarea implanto-protetică”. 2017. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 13. Russu Vadim – Teză de licență “Tratamentul chirurgical în afecțiunile parodonțiului marginal”. 2018. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 14. Eremia Ana – Teză de licență ”Influența bolii parodontale asupra reușitei tratamentului implantologic”. 2018. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 15. Bivol Andrei – Teză de licență ”Tratamentul chirurgical al fracturilor de complex zigomatico-orbital”. 2019. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu 2019_Bivol Andrei_Tratamentul_chirurgical_al_fracturilor_de_complex_zigomatico_orbital.pdf
 16. Strajescu Corneliu – Teză de licență ”Expansiunea osoasă dirijată a crestelor alveolare a maxilarelor în reabilitarea implanto-protetică”. 2019. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu 2019_Strajescu_Cornel_Expansiunea_osoasa_dirijata_a_crestelor_alveolare_a_maxilarelor_in_reabilitarea_implanto_protetica.pdf
 17. Bacota Luminița – Teză de licență ”Autogrefele în reconstrucția defectelor de creastă alveolară”. 2020. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu 2020_Bacota_Luminita_Autogrefele_in_reconstructia_defectelor_de_creasta_alveolara.pdf
 18. Bahov Vladimir – Teză de licență ”Traumatismele dento-parodontale, aspect chirurgicale”. 2020. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 19. Teclea Andrei – Teză de licență ”Utilizarea ghidurilor chirurgicale în reabilitarea implanto-protetică”. 2020. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu 2020_Teclea_Andrei_Utilizarea_ghidurilor_chirurgicale_in_reabilitarea_implanto_protetica.pdf
 20. Tuceac Vadim – Teză de licență ”Tratamentul chirurgical al comunicărilor oro-sinusale”. 2020. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 21. Meșe Tatiana – Teză de licență ”Abordări contemporane ale periimplantitei”. 2020. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu 2020_Mese_Tatiana_Abordari_contemporane_ale_periimplantitei.pdf
 22. Sîngerean Dumitru – Teză de licență ”Reabilitarea pacienților edentați la maxilarul superior cu implante angulate”. 2021. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu 2021_Singerean_Dan_Reabilitarea_pacientilor_edentati_la_maxilarul_superior_cu_implante_angulate.pdf
 23. Scurtu Maria – Teză de licență ”Particularitățile tratamentului chirurgical la femeile gravide”. 2021. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu 2021_Scurtu_Maria_Particularitatile_tratamentului_chirurgical_la_femeile_gravide.pdf
 24. Cîvîrjîc Cristina - Teză de licență ”Creșterea osoasă în pregătirea preimplantară cu laminate de os cortical”. 2021. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 25. Daniel Sîrbu - Teză de licență ”TUMORILE BENIGNE ALE ȚESUTULUI ADIPOS CU LOCALIZARE ORO-MAXILO-FACIALĂ. PARTICULARITĂȚI ALE EVOLUȚIEI ȘI TRATAMENTUL CHIRURGICAL”, 2022. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu 2022_Sirbu Daniel_Tumorile benigne a tesutului adipos cu localizarea oro-maxilo-faciala_Particularitatile a evolutiei si tratamentul chirurgical.pdf
 26. Dumitru Gheorghiev - Teză de licență ”Erori și complicații în tratamentul implantar și managementul acestora”, 2022. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu 2022_Gheorghiev Dumitru_Erorile si complicatiile in tratamentul implantar si managementul acestora.pdf
 27. Mihaela Ciuclea - Teză de licență ”Tratamentul chirurgical în anomaliile dento-maxilare în plan sagital”, 2022. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu 2022_Ciuclea_Mihaela.pdf
 28. Victoria Dolință - Teză de licență ”Anchiloza temporo-mandibulara. Etiologie, tablou clinic, diagnostic, tratament”, 2022. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 29. Sorin Fiștic - Teză de licență ”Keratochistul Odontogen. Etiologie. Tablou clinic. Diagnostic. Tratament”, 2022. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu 2022_Fistic_Sorin_Keratokistul_odontogen.pdf
 30. Gabriela Tverdohleb - Teză de licență ”Chisturile si fistulele cervicale. Etiologie, tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul”, 2022. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu 2022_Tverdohleb_Gabriela.pdf
 31. Gheorghina Rojnoveanu - Teză de licență ”Tratamentul chirurgical în recensiunile parodontale”. 2023. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu Rojnoveanu_Gheorghina_S1810.pdf
 32. Ana-Maria Mucuța - Teză de licență ”Chirurgia ortodontică în tratamentul incluziei de dinți funcționali”. 2023. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu Teza_finala_Mucuta_Ana_Maria_S1805_final.pdf
 33. Anastasia Ciutac - Teză de licență ”Rezecția apicală în tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale”. 2023. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu Teza_Ciutac_Anastasia_S1808.pdf
 34. Cristina Apetroae - Teză de licență ”Reabilitarea anodonției primare unidentare prin aspect ortodontic și implanto-protetic”. 2023. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu Apetroae_Cristina_S1806.pdf
 35. Tigran Gulcanean - Teză de licență ”Conduita de reabilitare a pacienților edentați cu patologii sinusale prin prisma tratamentului implantar”. 2023. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu Gulcanean_Tigran.pdf
 36. Ribacova Daria - Teză de licență ”CHISTURILE GIGANTICE ALE MAXILARULUI SUPERIOR. PARTICULARITĂȚI DE DIAGNOSTIC.CONDUITA TERAPEUTICĂ.”. 2024. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu Ribacova Daria teza pdf.pdf
 37. Marinov Vladimir - Teză de licență ”AMELOBLASTOMUL. IDENTIFICAREA CLINICĂ ȘI PARACLINICĂ. CONDUITA TERAPEUTICĂ.”. 2024. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu Teza Marinov Vladimir.pdf
 38. Gonța Maria - Teză de licență ”IMPLANTELE ORTODONTICE. PARTICULARITĂȚI.UTILIZARE.”. 2024. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu Gonța Maria Teza pdf.pdf
 39. ENI, Ion - Teză de licență ”MENAJAREA FASCICULULUI VASCULO-NERVOS ALVEOLAR INFERIOR ÎN INTERVENȚIILE CHIRURGICALE LA MANDIBULĂ.”. 2024. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu ENI, Ion Tezap df.pdf
 40. Angheluță Mihaela - Teză de licență ”GREFA DE ESUTURI MOI DIN REGIUNEA PALATINALĂ. PARTICULARITĂȚI. UTILIZARE ”. 2024. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu Angheluță Mihaela Teza pdf.pdf

Lista studenților cu teze de doctorat

 1. Mighic Alexandr - Teză de doctorat:”Tratamentul afecțiunilor sinusului maxilar în pregătirea preimplantară ”. 2016. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 2. Ghețiu Alexandru - Teză de doctorat: ”Reconstrucția crestei alveolare a maxilarului superior în contextul reabilitării implant-protetice”. 2017. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 3. Strîșca Stanislav - Teză de doctorat: ”Tehnologia planificării virtuale în tratamentul anomaliilor dento-maxilare”. 2019. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 4. Voloc Chiril – Teză de doctorat: “Reabilitarea pacienților edentați cu osteoporoză prin intermediul implantelor dentare”. 2019. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 5. Stanislav Eni - Teză de doctorat: ”Reabilitarea pacienților cu deficiență osoasă a maxilarului superior prin implantarea alternativă”. 2021. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu

 

Diplome și predici

Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia
Sîrbu Dumitru direttore medicodottore in scienze medicheprofessore associato presso l'università statale di medicina e farmacia