1. Omni Dent
 2. Echipa
 3. Sîrbu Dumitru
roruenit

Sîrbu Dumitru

Director medical
Doctor în științe medicale
Conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”
Specialist chirurgie oro-maxilo-facială

Faceți o programare
Lista lucrărilor științifice
Teze de disertaţie
Conducător științific la teze de licență
Conducător științific la teze de doctorat
Diplome și certificate
Curriculum Vitae

Lista lucrărilor științifice și metodico-didactice

Lucrări ştiinţifice:
Monografii
Monografii monoautor
 1. Sîrbu D. Biomateriale în reconstrucția crestelor alveolare mandibulare în tratamentul implantar. Chișinău: Sirius, 2018. 188 p.
           Monografii colective
 1. Voloc A., Jehan f., Sîrbu D. Modificările statusului clinico-fiziologic și genetic al patogeniei carenței vitaminei D în perioadele pre- și postnatală de dezvoltare a copilului: management terapeutic. Cluj- Napoca: Editura Medicală Universitară ,, Iuliu Hațieganu’’, 2018. 199 p.
Articole în ediţii de profil naţional:
 1. SÎRBU D.; ENI S.; STRÎŞCA S.; TOPALO V. Implanturile zigomatice în reabilitarea pacienților edentați cu atrofie severă a maxilarului superior. In: Arta Medica . 2020, nr. 2(75), pp. 4-13 
 2. Gheţiu A., Sîrbu D., Chele N., Bran S., Jurjiu V., Nosaci A. Crearea ofertei osoase a maxilarului superior cu atrofie avansată în reabilitarea implantoprotetică prin grefă osoasă autogenă din creasta iliacă. În: Medicina stomatologică. Chișinău, Vol. 4 (53), 2019, p. 9-18.
 3. Nosaci A., Sîrbu D., Chele N., Gheţiu A., Jurjiu V. Reconstrucţia verticală a crestei alveolare cu grefă de interpoziţie. Caz clinic. În: Medicina stomatologică. Chișinău, Vol. 4 (53), 2019, p. 25-31.
 4. Sîrbu D., Topalo V., Strîșca S., Voloc C., Popovici V. Elongarea osoasă dirijată în pregătirea preimplantară. În: Medicina stomatologică, Chișinău, Vol. 4 (53), 2019, p. 62-77.
 5. Strîșca S., Sîrbu D., Topalo V., Trifan V. Planificarea chirurgicală virtuală în tratamentul anomaliilor dentomaxilare. Reviu literar. În: Medicina stomatologică. Chișinău, Vol. 4 (53), 2019, p. 84-93.
 6. Sîrbu D. Repoziționarea fasciculului alveolar inferior pentru inserarea implantelor dentare endoosoase. In:  Medicina stomatologică /Journal of stomatological medicine. Chișinău,2018, vol. 2-3(47-48), p. 50-67.
 7. Sîrbu D., Topalo V., Voloc A., Voloc C., Corcimari E., Sobețchi A. Influența presupusei osteopenii/ osteoporoze asupra resorbției periimplantare la bărbați și femei, în baza evaluării radiologice a microarhitecturii osoase. In: Medicina stomatologică /Journal of stomatological medicine. Chișinău, 2018, vol. 2-3(47-48), p. 68-79.
 8. Sîrbu D., Mighic A., Ghețiu A. ș. a. Aspectele chirurgicale ale reabilitării implanto-protetice utilizînd implantele cu designul spirelor Knifethhread, nanostructurate, cu calciu încorporate pe suprafață. In: Journal of stomatological medicine. Chișinău, 2018, nr. 1(46), p. 32-44.
 9. Sîrbu D. Expansiunea crestelor alveolare mandibulare cu inserarea simultană a implantelor dentare. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. 2017, nr. 2 (54), p. 58-66. ISSN 1857-0011.
 10. Sîrbu D., Topalo V., Rusnac C. ș. a. A-prf o nouă direcţie a regenerării tisulare în chirurgia dentoalveolară. În: Medicina Stomatologică. 2016, nr. 1-2 (38-39), p. 16-23. ISSN 1857-1328.  
 11. Sîrbu D., Topalo V., Strîșca S. ș. a. Aspecte ale tratamentului chirurgical în afecţiunile parodonţiului marginal. În: Medicina Stomatologică. 2016, nr. 1-2 (38-39), p. 24-32. ISSN 1857-1328.
 12. Sîrbu D.,  Topalo V., Chele N. ș. a. Regenerarea osoasă în reabilitarea implanto-protetică a pacienţilor cu defecte ale oaselor maxilare. În: Medicina Stomatologică. 2016, nr. 1-2 (38-39), p. 33-42. ISSN 1857-1328.
 13. Sîrbu D., Topalo V., Strîșca S. ș. a. Metode de creare a ofertei osoase la mandibulă în reabilitarea implanto-protetică. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. 2015, 4(49), 152-159. ISSN 1857-0011.
 14. Topalo V., Mostovei A., Chele N., Sîrbu D. ș. a. Metodă de evaluare a remanierilor osoase periimplantare. Medicina Stomatologică. 2015, nr. 1, 43-47. ISSN 1857-1328.
 15. Chele N., Topalo V., Sîrbu D. Instalarea imediată ghidată a implantelor dentare de stadiul doi. În: Medicina Stomatologica, 2015, nr. 2, p. 33-38. ISSN 1857-1328.
 16. Sîrbu D., Solomon O., Mostovei M. ș. a. A comparative study of rehabilitation methods of patients with edentulous arches associated with insufficient bone volume. În: Curierul medical. 2015, nr. 5 (58), p. 32-37. ISSN 1857-0666.
 17. Mighic A., Sîrbu D., Ghețiu A., Țiple T. Tratamentul chirurugical miniinvaziv al comunicarilor oro-sinusale. În: Medicina Stomatologică. 2015, nr. 3, p. 7-10. ISSN 1857-1328.
 18. Procopenco O., Topalo V., Sîrbu DAccesul endooral în osteosinteză la rebordul infraorbital. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chișinău,2013, nr.3(39), p.175-180. ISSN: 0236-3089.
 19. Sîrbu D., Glinschi T.,  Glinschi V., Nagnibeda M., Mighic A. Molarul de minte: Consideraţii şi discrepanţe în practica de ambulator. Medicina Stomatologică. 2012, N 3 (24), p.86-90, ISSN 1857-1328. Categoria C.
 20. Sîrbu D., Topalo, V., Mostovei A. ș.a. Crearea ofertei osoase la pacienţii cu atrofii severe ale mandibulei pentru reabilitarea implanto-protetică. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2013, nr.3(28), p.47-53. ISSN 1857-1328.
 21. Zănoagă O., Topalo V., Sîrbu D. Particularităţile reabilitării implanto-protetice la pacienţii aflaţi sub tratament anticoagulant. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2013, nr.3(28), p.63-67. ISSN 1857-1328.
 22. Sîrbu D., Topalo V., Cucu G. ș. a. Abcesul şanţului mandibulo-lingual. Aspecte terapeutice şi chirurgicale.În: Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”. Chișinău, 2013, ediția XIV-a, vol. 4, p. 540-545. ISSN 1857-1719.
 23. Sîrbu D., Topalo V., Mostovei A. ș.a. Conduita în tratamentul implantologic la mandibulă în funcţie de oferta osoasă. În: Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. Chișinău, 2013, ediția XIV-a, vol. 4, p. 528-535. ISSN 1857-1719.
 24. Sîrbu D., Topalo V., Procopenco O. ș. a. Ameloblastomul. Identificarea precoce. Atitudine terapeutică. În: Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”. Chișinău, 2013, ediția XIV-a, vol. 4, p. 522-527.ISSN 1857-1719.
 25. Topalo V., Sîrbu D., Cucu Gh. Supuraţiile teritoriului oro-maxilo-facial. Evoluţia sensibilităţii microbiene la antibiotice.În:Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. Chișinău, 2013, ediția XIV-a, vol. 4, p. 535-540. ISSN 1857-1719.
 26. Sîrbu D., Nagnibeda M., Glinschi T., Mighic A. Aspecte ale tratamentului fracturilor de condil mandibular. În: Medicina Stomatologică. 2012, nr. 3 (24), p. 82-86. ISSN 1857-1328. Categoria C.  
 27. Sîrbu D., Glinschi T.,  Glinschi V., Nagnibeda M., Mighic A. Molarul de minte: Consideraţii şi discrepanţe în practica de ambulator. Medicina Stomatologică. 2012, N 3 (24), p.86-90, ISSN 1857-1328. Categoria C.
 28. Sîrbu D., Topalo V., Zănoagă O. ș. a. Aspecte ale utilizării metodelor imagistice în chirurgia orală şi maxilo-facială. În: Medicina stomatologică. 2012, nr. 1 (22), p. 36-39. Categoria C.
 29. Zănoagă O., Topalo V., Sîrbu D., Mostovei A. Managementul extracţiilor dentare la pacienţii aflaţi sub medicaţie anticoagulantă orală. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2012, nr. 1 (33), p. 478-482. Categoria B.
 30. Zănoagă O., Topalo V., SîrbuD., Mostovei A. Factorii locali versus generali implicaţi în apariţia hemoragiilor postextracţionale dentare. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2012, nr 2 (34), p. 89-93. Categoria B.
 31. Sîrbu D., Glinschi T., Nagdibeda M., Mighic A. Molarul de minte: atitudine şi conduită, În: Anale Ştiinţifice, 2012, ediţia a VIII-a, vol. 4, p. 454. Categoria C.  
 32. Oleg Zănoagă, Sîrbu D., Valentin Topalo, Andrei Mostovei, Particularitățile instalării implantelor dentare la pacienții aflați sub medicație antitrombotică. Reviul literaturii și prezentare de caz clinic. În: Medicina Stomatologică. 2011, nr. 3 (20), p. 58-62. ISSN 1857-1328. Categoria C.
 33. Zănoagă O., Topalo V., Sîrbu D., Corcimaru I. Particularităţile tabloului clinic al hemoragiilor postextracţionale dentare în dependenţă de etiologie. În: Medicina stomatologică. 2010, nr. 2 (15), p. 59-62. Categoria C.
 34. Zănoagă O., Topalo V., Sîrbu D. Algoritmul de tratament al hemoragiilor postextracţionale dentare. În: Medicina stomatologică. 2010, nr. 3 (16), p. 76-80. Categoria C.
 35. Zănoagă O., Topalo V., Sîrbu D. ș. a Valoarea timpului de sângerare după Duke şi timpului de coagulare după Lee-White în identificarea stării sistemului hemostatic. USMF “Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice. Chişinău, 2010, ediţia XI, vol. IV, 13-15 octombrie, p. 495-502. Categoria C.
 36. Topalo V., Atamni F., Sîrbu D. Elevaţia planşeului sinusului maxilar prin abord transalveolar fără crearea lambourilor mucoperiostale şi fără utilizarea materialelor de augmentare.În: Medicina stomatologică. 2009, nr. 1 (10), p. 36-40. Categoria C.
 37. Sîrbu DEficacitatea osteosintezei mandibulei prin acces endooral. În:Curierul medical. 2009, nr. 4 (310), p. 14-18. Categoria B.
 38. Topalo V., Atamni F., Sîrbu D. ș. a. Elevaţia planşeului sinusului maxilar prin abordare crestală cu instalarea simultană a implantelor dentare endoosoase. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2008, ediţia 2(16) p. 90-93.
 39. Sîrbu D., Topală V. Rezultatele tratamentului chirugical al fracturilor de condil mandibular în dinamică. USMF “Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice. Chişinău, 2007, ediţia VIII, vol. IV, p. 401-406. Categoria C.
 40. Covaliciuc A., Sirbu D., Procopenco O. Radiodiagnosticul de urgenta a traumatizmelor regiunii maxilo-faciale. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2007, ediţia 5(14) p. 139-143. Categoria C.
 41. Sîrbu D., Topală V., Pălărie V., Zănoagă O. Indicaţiile imobilizării intermaxilare la pacienţii cu osteosinteză a mandibulei prin acces endooral. USMF “Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice. Chişinău, 2006, ediţia VII, vol. IV, 19-20 octombrie, p. 347-352. Categoria C.
 42. Синицын В., Семиновичь В., Сырбу Д., Синицын Вадим. Применение пасты «Calasept» в лечении хронического периодонтита. USMF „Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice. Chişinău, 2006, ediţia VII, vol. IV, p. 446-449. Categoria C.
 43. Sîrbu D. Osteosinteza endoorală funcţională stabilă a mandibulei cu miniplăci din titan. În: Curierul medical. 2005, nr 4 (286), p. 27-30. Categoria B.
 44. Sîrbu D. Osteosinteza mandibulei în fracturi oblice prin acces endooral. USMF “Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice. Chişinău, 2005, ediţia VI, vol. IV, p.706-709. Categoria C.
 45. Topalo V., Sîrbu D. Unele aspecte în tratamentul chirurgical al fracturilor de condil mandibular. USMF “Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice. Chişinău, 2004, ediţia V, vol. III, 14-16 octombrie, p. 659-665. Categoria C.
 46. Sîrbu D. Particularităţile osteosintezei mandibulei în regiunea angulară prin acces endooral şi transfacial. USMF “Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice. Chişinău, 2004, ediţia V, vol. III, 14-16 octombrie, p. 686-692. Categoria C.
 47. Topalo V., Sîrbu D. Particularităţile de tratament a pacienţilor cu fracturi de mandibulă şi edentaţii extinse”. USMF “Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice, Chişinău, 2003, ediţia IV, vol. III, 16-17 octombrie, p. 388-392. Categoria C.
 48. Topalo V., Sîrbu D. Aspecte contemporane de osteosinteză a mandibulei. În : Anale ştiinţifice. Chişinău, 2002, vol. 3, 17-18 octombrie, p. 361-366. Categoria C.
 49. Topalo V., Sîrbu D., Smiricinschi E. Osteosinteza mandibulei cu fir metalic prin acces  endooral. În mater. conf. : Conferinţa practico-ştiinţifică „Urgenţe traumatologice - actualităţi şi perspective”. Chişinău, 2001, p.16-18.
 50. Topală V., Sîrbu D., Socolov S. ș.a. Particularităţile fracturilor de mandibulă în regiunea angulară. În mater. conf. : Conferinţa practico-ştiinţifică „Urgenţe traumatologice - actualităţi şi perspective”. Chişinău, 2001, p.18-20.
 
Articole în reviste din Registrul Național al revistelor de profil, cu indicarea categoriei categoria B
 1. Sîrbu D., Topalo, V., Voloc A., Corcimari E., Voloc C. ș.a. Studiul radiologic al osteoporozei la pacienţii de sex feminin cu reabilitare implanto-protetică la mandibulă. În: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova/ Moldovan Journal of Health Sciences, 2018,  nr. 1. vol.15, p. 44-55. ISSN 2345-1467.
 2. Sîrbu DImplantarea alternativă în deficiența osoasă a crestelor alveolare. În: Medicina Stomatologică. Chișinău, 2017, nr.3(44), p. 41-46. ISSN 1857-1328.
 3. Sîrbu D., Mostovei M., Strîșca S. ș.a. Particularitățile planificării și tratamentului protetic în reabilitarea pacienților edentați cu inserarea angulată a implantelor. În:Medicina Stomatologică. Chișinău, 2017, nr.3(44), p. 54-60. ISSN 1857-1328.
 4. Sîrbu D., Suharschi I., Strîșca S. ș.a. Perspectivele contemporane ale utilizării CBCT-ului în patologia oro-maxilofacială. În: Medicina Stomatologică. Chișinău, 2017, nr.3(44), p. 16-23. ISSN 1857-1328.
 5. Sîrbu D., Topalo V., Chele N. ș.a. Profilaxia și tratamentul chirurgical al complicațiilor reabilitării implanto-protetice.  În: Medicina Stomatologică. Chișinău, 2017, nr.3(44), p. 47-53. ISSN 1857-1328.
 6. Sîrbu D., Mighic A., Țiple T. Chisturi mucozale a sinusului maxilar. Diagnostic diferențial și controverse în tratament. În: Medicina Stomatologică. Chișinău, 2017, nr.3(44), p. 34-37. ISSN 1857-1328.
Articole în reviste internaţionale:
 1. Peciul A., Strîșca S., Dogaru C., Sîrbu D., Șontea V., Saviţchi E. Syndrome of the trephined and custom made cranioplasty using virtual surgical planning. A series of 10 cases. In: Journal of Engineering Science, Vol. XXVII, no. 2, 2020, p. 87 – 94.
 2. Chetruș V., Sîrbu D., Gorea C., Chetruș I. Experimental Study on Biochemical Markers of Mandibular Bone Tissue Metabolism in Rats following the Implantation of PAW-1 and Geistlich Bio-OSS Collagen. In: Revista de chimie. 2019, nr.9, p. 3416-3418.
 3. Sîrbu D. Standard method of implant placement. A retrospective study of the success rate of standart mid-sized implants placed in the mandible, at a period of more than 7 years post implant placement. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. 2018, nr. 3, vol. 10, p. 75-87.
 4.   Sîrbu D. Implantarea alternativă. Studiu retrospectiv de pînă la 5 ani postimplantar a reușitei implantelor subdimensionate la mandibulă. În: Revista Română de Medicină Dentară. 2018, nr. 1, vol. 21, p. 5-36.
 5. Procopenco O., Topalo V., Sîrbu D., Suharschi I., Ghețiu A. Evaluarea accesului subzigomatic în osteosinteza arcadei zigomatice : Prezentare de caz clinic. In : Archives of the Balkan Medical Union. București, Romania, Aprilie 2014, vol. 49, nr.1 Supplement,  p. 162-166. ISN – 0041-6940.
 6. Procopenco O., Topalo V., Sîrbu DSurgical Treatment of comminuted zygomatic complex fractures: A case report. In : Archives of the Balkan Medical Union. București, Romania, Aprilie 2014, vol. 49, nr. 1, Supplement, p. 166-168. ISN – 0041-6940.
 7. Sîrbu D., Topalo V., Zănoagă O. Mandibular osteosynthesis depending on the approach and the attachment device. Indications and contraindications. Advantages and disadvantages. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. 2011 January, vol. 3, nr. 1, p. 4-16. ISSN: 2066-7000.
 8. Zănoagă O., Topalo V., Sîrbu D. Incidence of postextractional dental hemorrhages and etiological factors triggering their occurrence. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. January 2011, vol. 3, nr. 1, p. 17-23.
 9. Zănoagă O., Topalo V., Sîrbu D. Ensuring of haemostasis in patients with postextractional dental hemorrhages. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Iași, România, 2011, vol. 3, nr. 1, p. 57-62. ISSN: 2066-7000.
 10. Topalo V., Dobrovolschi O., Sîrbu D. ș. a. The development of cortical bone level during the placement of dental implants in two surgical stages without mucoperiosteal flaps. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. 2010, vol. 2,nr. 2, p. 52-60.
 11. Topalo V., Dobrovolschi O., Onea E., Sîrbu D., Atamni F. Regenerarea gingiei după inserarea implanturilor dentare prin tehnici flapless. În: Revista de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie. 2010, nr.1, p. 23-30.
 12. Zănoagă O., Topalo V., Sîrbu D. Particularităţile extracţiei dentare la pacienţii aflaţi sub medicaţie antitrombotică. În: Revista de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie. 2010, nr. 1, p. 41-46.
 13. Zănoagă O., Topalo V., Corcimaru I., Sîrbu D., Suharschi I. Pre-extractional value of the International Normalized Ratio in identification of the hemorrhagic and thromboembolic risk in patients undergoing oral anticoagulant treatment. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. 2010, vol. 2, nr. 3, p. 40-49.
 14. Sîrbu D., Topalo V., Procopenco O. ș. a. Evaluarea rezultatelor osteosintezei mandibulei prin acces endooral.În:Revista medico-chirurgicală a societăţii de medici şi naturalişti din Iaşi vol. 113, nr. 2, supliment nr. 2. Ediţie consacrată Congresului Internaţional Zilele Medicinei Dentare Iaşi-Chişinău 1-4 aprilie 2009, p. 62-65.
 15. Zănoagă O., Topalo V., Sîrbu D. ș. a. Conduita în extracţia dentară la pacienţii aflaţi sub medicaţie anticoagulantă orală. În: Revista medico-chirurgicală a societăţii de medici şi naturalişti din Iaşi vol. 113, nr. 2, supliment nr. 2. Ediţie consacrată Congresului Internaţional Zilele Medicinei Dentare Iaşi-Chişinău 1-4 aprilie 2009, p. 75-79.
 16. Sîrbu D., Topalo V., Suharschi I. ș. a. Osteoplasty of the maxillary bone defects through mentalis autotransplants. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. 2009, vol. 1,nr. 2, p. 67-72.
 17. Sîrbu D. Reabilitarea precoce a pacienţilor cu fracturi de mandibulă. UMF “Gr.T.Popa”. Zilele Facultăţii de Medicină Dentară. Ediţia IX, 4-6 martie Iaşi-România, 2005, p. 279-281.
Teze ale comunicărilor ştiinţifice naţionale:
 1. Sîrbu D., VOLOC, C., ș.a. Orthopantomography and computed tomography with conical beam as auxiliary tools in the diagnosis of osteoporosis in women. În: Culegere de rezumate științifice. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, 2020, p 735. ISSN-978-9975-118-61-3.
 2. Sîrbu D., NUCA, D., ș.a. Management of soft tissues around dental implants. În: Culegere de rezumate științifice. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, 2020, p 718. ISSN-978-9975-118-61-3.
 3. Sîrbu D., Osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu miniplăci din titan firma “Konmet”. Probleme actuale de stomatologie. Materialele Congresului XI naţional al medicilor-stomatologi din Republica Moldova. 9-10 octombrie Chiţinău, 2001, p. 11.
 4. Topalo V., Sîrbu D. Osteosinteza mandibulei prin acces exooral cu miniplăci din titan firma “Konmet”. Probleme actuale de stomatologie. Materialele Congresului XI naţional al medicilor-stomatologi din Republica Moldova. 9-10 octombrie Chişinău, 2001, p.11.
Teze ale comunicărilor ştiinţifice internaţionale:
 1. Sîrbu D., Eni S.,  Strișca S. Alternative implantation in the early rehabilitation of patients with upper jaw atrophy. In: 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Young Doctors, Chișinău, 24-26 september 2020, p. 329.
 2. Sîrbu D.,NUCA, D.; STRIȘCA, S.; COADĂ, M. The rotated pedicle palatal connective tissue flap technique (RPPCTF) in management of soft tissue defects. In: The 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Yang Doctors, 24-26 september, 2020, Chișinău, p.334-335. ISBN 978-9975-151-11-5.
 3. Sîrbu D.,ENI, S.; STRÎȘCA, S. Alternative implantation in the early rehabilitation of patients with upper jaw atrophy. In: The 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Yang Doctors, 24-26 september, 2020, Chișinău, p. 329. ISBN 978-9975-151-11-5.
 4. BACOTA, L.; SÎRBU, D.; STRÎSCA, S.; NUCA, D. Alveolar bone reconstruction with autogenous intraoral grafts in the context of posttraumatic rehabilitation. In: The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera, 24-26 september, 2020,Chișinău, p. 333-334. ISBN 978-9975-151-11-5.
 5. BAHOV, V.; SÎRBU, D.; STRÎȘCA, S.; POPOVICI, V.; NUCA, D. Dental extraction - imminent solution in crown-root fracture – case report. In: The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera, 24-26 september, 2020, Chișinău, p.334-335. ISBN 978-9975-151-11-5.
 6. TUCEAC, V.; SÎRBU, D. Subantral space - analysis of the appearance of oroantral communication. In: The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera, 24-26 september, 2020, Chișinău, p.327-328. ISBN 978-9975-151-11-5.
 7. GHEȚIU, A.; SÎRBU, D. Bone reconstruction of the upper jaw with severe atrophy by interposition of autogenous bone graft from the iliac crest. case presentation. In: The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera, 24-26 september, 2020, Chișinău, p. 336. ISBN 978-9975-151-11-5.
 8. VOLOC, C.; SÎRBU, D.  Radiological aspects of maxillary bone morphology in patients with osteoporosis. In: The 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Yang Doctors, 24-26 september, 2020, Chișinău, p.331-332. ISBN 978-9975-151-11-5.
 9. Topalo V., Sîrbu D., Chele N., Dabija I. Formarea osului periimplantar intrasinusal la instalarea implanturilor prin abord crestal fără lambou și fără utilizarea materialelor de augumentare. Rezultate la distanță. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS,București, 2-5 octombrie 2019, p.86-87.
 10. Sîrbu D., Topalo V., Mighic A., Ghețiu A., Popovici V., Strîșca S., Voloc C. Repoziționarea fascicolului vasculo-nervos alveolar inferior în reabilitarea implant-protetică. În: Al XXIII-lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 88-89.
 11. Strîșca S., Sîrbu D., Topalo V., Trifan V. Planificarea virtuală a intervențiilor gnatochirurgicale. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 89-90.
 12. Mighic A., Sîrbu D., Topalo V., Ghețiu A., Strîșca S. Tratamentul chirurgical al sinuzitei maxilare de origine odontogenă. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București,2-5 octombrie 2019, p. 90-91.
 13. Ghețiu A., Sîrbu D., Mighic A., Strîșca S., Voloc C., Jurjiu V., Nosaci A. Analiza morbidității zonelor donor de recoltare a grefelor osoase în reconstrucția crestelor alveolare. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 92-93.
 14. Marusev P., Strîșca S., Trifan V., Sîrbu D. Evaluarea rezultatelor reabilitării complexe ortodontico-chirurgicale a pacienților cu anodonții. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 95-96.
 15. Sîrbu D., Topalo V., Chele N. et al. Dental implant placement with simultaneous ridge split technique in posterior atrophic alveolar mandibular crest. 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 29 September – 01 October, 2016, Paris, France. In: Clin. Oral Impl. Res. 27 (Suppl. 13), 2016, p. 226. ISSN:0905-7161.
 16. Topalo V., Mostovei A., Chele N., Atamni F., Sîrbu D. Intra-sinus bone evolution around implants placed using flapless and graftless transcrestal sinus floor elevation: 5-years follow-up. 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 29 September – 01 October, 2016, Paris, France. In: Clin. Oral Impl. Res. 27 (Suppl. 13), 2016, p. 231. ISSN:0905-7161.
 17. Chele N., Topalo V., Mostovei A., Cucu G., Dabija I., Sîrbu D. Immediate implant placement after teeth extraction and cystectomy: preliminary results. 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 29 September – 01 October, 2016, Paris, France. Clin. In: Oral Impl. Res. 27 (Suppl. 13), 2016, p. 526. ISSN:0905-7161.
 18. Mostovei M., Sîrbu D., Popovici V. Evaluation of implant-prosthetic treatment of patients with edentulous posterior areas on the lower jaw, one year follow-up. In: 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 12- 14 mai 2016. p. 300-301. 
 19. Fanea A., Sîrbu D. Dental implant complications. In: 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 12- 14 mai 2016. p. 305.
 20. Sîrbu D., Topalo V., Mighic A. ș. a. Aspecte în restabilirea morfo-funcţională a pacienţilor edentaţi la mandibulă cu deficit osos prin intermediul implantelor dentare. În: Al XX-lea Congres Internaţional al UNAS. București, Romania. 05-08 octombrie, 2016, p. 32.
 21. Mostovei A., Topalo V., Chele N., Sîrbu D. et al. Narrow vs. standard implants in one-step flapless approach. One year follow-up. In: Clin. Oral Impl. Res. 26 (Suppl. 12), 2015, p. 175. ISSN 1600-0501.
 22. Gumeniuc A., Topalo V., Solomon O., Mostovei A., Chele N., Sîrbu D. 10 year follow-up of implant-supported fixed restorations complications in partial edentulism. In: Clin. Oral Impl. Res. 26 (Suppl. 12), 2015, p. 341. ISSN 1600-0501.
 23. Ghetiu D., Sîrbu D., TOPALO V. et al. Tissue engineering with Platelet-Rich Fibrin in oral region. In: Clin. Oral Impl. Res. 26 (Suppl. 12), 2015, p. 205. ISSN 1600-0501.
 24. Rață A., Sîrbu D. Biomaterials used as bone graft substitutes. In : 5th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 2014. p. 221-222.
 25. Strîșca S., Sîrbu D. Bone grafting mandbile in implant-prosthetic rehabilitation. In : 5th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 14- 17 mai 2104. p. 212-213.
 26. Sîli E., Sîrbu D. The treatment of mandibular condyle fractures. In : 5th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 14- 17 mai 2014. p. 210-211.
 27. Sîrbu D., Topalo V., Ghețiu A. et al. Major defect reconstruction with extraoral autografts in preprosthetic implant supported treatment. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Book of Abstracts. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014. p. 980.
 28. Sîrbu D., Topalo V., Suharschi I. et al. Extraoral vertical ramus osteotomy for mandible condyle median dislocation reduction. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Book of Abstracts. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014. p. 1203.
 29. Mighic A., Sîrbu D., Topalo V. et al. A mini-invasive treatment method of oro-antral communication after tooth extraction.In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Book of Abstracts. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014. p. 860.
 30. Lehtman S., Sîrbu D. Giant sialoliths of submandibulary gland: report of 17 cases. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Book of Abstracts. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014. p. 908.
 31. Chele N., Topalo V., Mostovei A., Sirbu D., Gumeniuc A. One year follow-up of bone remodelling around two-piece dental implants installed in one-step using early type 2 flapless placement. In: Clinical Oral Implants Research. 2014, nr. 25(10), p. 369. ISSN 0905-7161 (IF: 2.514).
 32. Ciobanu G., Procopenco O., Topalo V., Sîrbu D. Metoda de osteosinteză a fracturilor de complex zigomatic. În: Salonul internaţional al cercetării, inovării și inventicii. Ediția a XII-a. Catolog oficial. Cluj-Napoca, România, 2014, p. 17.
 33. Mostovei A., Topalo V., Sîrbu D., Dobrovolschi O., Zănoagă O. Narow bone remodeling after flapless implant placement in one and two surgical steps: 1 year follow-up. In: Clinical Oral Implants Research. 2014, nr. 25 (10), p. 215-216. ISSN 0905-7161 (IF: 2.514).
 34. Topalo V., Mostovei A., Atamni F., Sîrbu D. Intra-sinus bone evolution around implants placed using flapless and graftless trascrestal sinus floor elevation: 3 years follow-up. In: Clinical Oral Implants Research. 2014, nr. 25(10), p. 216. ISSN 0905-7161 (IF: 2.514).
 35. Zănoagă O., Topalo V., Sîrbu D. et al. Particularities of dental implant placement in patients under aperriinticoagulant treatment. In: Clinical Oral Implants Research. 2014, nr. 25 (10), p. 217. ISSN 0905-7161 (IF: 2.514).
 36. Ciobanu G., Procopenco O., Topalo V., Sîrbu D. Metodă de osteosinteză a fracturilor complexului zigomatic. În : Ediția a XIII – a Expoziția Internațională specializată infoinvent. Catalog oficial. Chișinau ,19 – 22 noiembrie 2013.,Secțiunea D, p. 90.
 37. Ciobanu G., Procopenco O., Topalo V., Sîrbu D. Metodă de osteosinteză a fracturilor complexului zigomatic. În : Expotehnica Salonul Național al Cercetării și Inovării.  Expoziție națională de mașini, echipamente și produse industriale invenții, inovații, cercetare științică, tehnologii noi, Catalog. Bacău, 19 – 21 septembrie 2013, p. 38.
 38. Pălărie V., Pălărie N., Sîrbu D., Periorbital fractures. In: Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, nr. 34 (2006), suppl. S1. p. 164. ISSN : 1010-5182.  
 39. Pălărie V., Topală V., Sîrbu D. Treatment of the mandible fractures at patients with edentulous maxillary bones using implant - supported system. 5th Congress of International college for maxilla-facial-surgery. In: Interantional Congress on Oral & Maxillofacial Surgery and Dentistry Program & Abstracts „Maebashi Terrsa”, june 2005.
 40. Pălărie V., Sîrbu D., Pasenco N. et al.Study between intermaxillary immobilization and syntheses with 1 titanium plate. Przeglad Lekarski. In: International Students Conference of Medical Sciences. 21-23 kwietnia Krakow, 2005, p. 54.
 41. Pălărie V., Sîrbu D., Topală V.Implants in treatment of mandible factures. Przeglad Lekarski. In: International Students Conference of Medical Sciences. 21-23 kwietnia Krakow, 2005, p. 58.
 42. Topalo V., Sîrbu DOsteosynthese de la mandibule par acces endooral. In : Archives of the Balkan Medical Union. 70 th anniversary. June 2002, p. 162-163.
Comunicări la manifestări științifice (poster):
 1. Sîrbu D.; Topalo V., Chele N., Suharschi I., Strîșca S., Mighic A., Ghețiu A., Sobețchi A.Ghidarea poziției și axului de inserare în protocolul de implantare angulată alternativă în deficiențele osoase de creastă alveolară mandibulară. În: Infoinvent, Ediția XVI, CATALOG OFICIAL Expoziţia Internaţională Specializată. 20-23 noiembrie, 2019.
 2. Sirbu D., Strisca S., Popovici V., Voloc C. Distraction Osteogenesis for Mandibular Implant Site Development. A 6 years’ follow-up case presentation. Case report in 28th Annual Congres EAO, 26-28 septembrie, 2019, Portugalia, Lisabona. Clinical Research Surgery 15982, p. 468, 2019.
 3. Voloc C., Sirbu D., Topalo V., Corcimari E., Strisca S., Voloc A., Cucu G. Radiological study of osteoporosis in female with rehabilitation for mandibular implant. Case report in 28th Annual Congres EAO, 26-28 septembrie, 2019, Portugalia, Lisabona. Clinical Research Surgery 15759, p. 434, 2019. Implant therapy outcomes; surgical aspects.
 4. Strisca S., Sirbu D., Popovici V., Marusev P. In-office fabrication of surgical guides using DLP 3D printing and planning software: A clinical report. Case report in 28th Annual Congres EAO, 26-28 septembrie, 2019, Portugalia, Lisabona. Clinical Research Surgery 16221, p. 517, 2019.
 5. Strîșca S. Analiza colorimetrică a ofertei osoase augmentate (cond. șt. – Dumitru Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, 15–19 octombrie 2018.
 6. Fanea A. Managementul țesuturilor moi periimplantare (cond. șt. – Dumitru Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oromaxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, 15–19 octombrie 2018.
 7. Voloc C.. Analiza comparativă a rezultatelor tratamentului implanto-protetic la bărbați și femei cu osteoporoza presupusă (cond. șt. – D. Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oromaxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, 15–19 octombrie 2018.
 8. Bădărău A. Anatomia radiologică a mandibulei edentate (cond. șt. – D.Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, 15–19 octombrie 2018.
 9. Popovici V., Pîntea V., Solomon O., Sîrbu D. ș. a. Particularitațile tabloului clinic și tratamentul implanto-protetic   a pacienților cu edentații parțiale.
 10. Gheţiu A., Sîrbu D., Topalo V. Regenerarea osoasă ghidată versus grefarea cu blocuri osoase autogene în tratamentul defectelor de creastă alveolară a maxilarului superior. În: Studiu clinic comparative.
 11. Sîrbu D., Topalo V., Chele N. et al. Dental implant placement with simultaneous ridge split technique in posterior atrophic alveolar mandibular crest. 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 29 September – 01 October, 2016, Paris, France. In: Clin. Oral Impl. Res. 27 (Suppl. 13), 2016, p. 226. ISSN:0905-7161.
 12. Topalo V., Mostovei A., Chele N., Atamni F., Sîrbu D. Intra-sinus bone evolution around implants placed using flapless and graftless transcrestal sinus floor elevation: 5-years follow-up. 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 29 September – 01 October, 2016, Paris, France. In: Clin. Oral Impl. Res. 27 (Suppl. 13), 2016, p. 231. ISSN:0905-7161.
 13. Chele N., Topalo V., Mostovei A., Cucu G., Dabija I., Sîrbu D. Immediate implant placement after teeth extraction and cystectomy: preliminary results. 25th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 29 September – 01 October, 2016, Paris, France. In: Clin. Oral Impl. Res. 27 (Suppl. 13), 2016, p. 526. ISSN:0905-7161.
 14. Sîrbu D., Topalo V., Suharschi I., et al. Implant retained prosthodontic rehabilitation in 6 cases of significant mandible defects after cystectomy. In: XXIV Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. London, England, 13-16 September 2016.
 15. Sîrbu D. Lateralizarea şi transpoziţia fascicolului alveolar inferior pentru inserarea implantelor dentare endoosoase. În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină  şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. Chișinău, 18 – 21 octombrie 2016.
 16. Mostovei M., Solomon O.,  Sîrbu D., Popovici V. Evaluarea remanierelor osoase periimplantare la implantele cu switch-platformă inserate la mandibulă. În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină  şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. Chișinău, 18 – 21 octombrie 2016.
 17. Strîșca S., Sîrbu DPlanificarea virtuală în tratamentul chirurgical al neoformaţiunilor de volum ale oaselor maxilare. În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină  şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. Chișinău, 18 – 21 octombrie 2016.
 18. Fanea A., Sîrbu D. Periimplantită versus parodontită marginală. În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină  şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. Chișinău, 18 – 21 octombrie 2016.
 19. Mighic A., Sîrbu D., Țiple T. Tratamentul complicaţiilor cauzate de propulsarea materialului endodontic în sinusul maxilar. În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină  şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. Chișinău, 18 – 21 octombrie 2016.
 20. Sîrbu D., Strîșca S.,Mighic A., Ghețiu A. Reabilitarea pacienților cu defecte, deformații și atrofii severe ale maxilarelor. În: Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”.,  3-6 octombrie 2018, București, România.
 21. Sîrbu D., Ghețiu A., Topalo V. The utilisation of biomaterial combination in the alveolar bone crest reconstruction. Case report. 27th Annual Congres EAO, 11-13 octombrie, 2018. Viena, Austria In: Clinical Research Surgery 12497, 2018.
 22. Sîrbu D., Cucu G., Chele N., Topalo V., Mighic A., Dabija I., Strișca S. Implant retained prosthodontic rehabilitation in patients with extensive cystic lesions in the upper and lower jaws. 27th Annual Congres EAO, 11-13 octombrie, 2018. Viena, Austria. In: Clinical Research Surgery 12612, 2018.   
 
Comunicări la manifestări științifice :
 1. Sîrbu D. Live Surgery. In: 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Yang Doctors, Chișinău, 24-26 september 2020. Workshop.
 2. Topalo V., Sîrbu D., Chele N., Dabija I. Formarea osului periimplantar intrasinusal la instalarea implanturilor prin abord crestal fără lambou și fără utilizarea materialelor de augumentare. Rezultate la distanță. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p.86-87.
 3. Sîrbu D., Topalo V., Mighic A., Ghețiu A., Popovici V., Strîșca S., Voloc C. Repoziționarea fascicolului vasculo-nervos alveolar inferior în reabilitarea implant-protetică. În: Al XXIII-lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 88-89.
 4. Strîșca S., Sîrbu D., Topalo V., Trifan V. Planificarea virtuală a intervențiilor gnatochirurgicale. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 89-90.
 5. Mighic A., Sîrbu D., Topalo V., Ghețiu A., Strîșca S. Tratamentul chirurgical al sinuzitei maxilare de origine odontogenă. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București,2-5 octombrie 2019, p. 90-91.
 6. Ghețiu A., Sîrbu D., Mighic A., Strîșca S., Voloc C., Jurjiu V., Nosaci A. Analiza morbidității zonelor donor de recoltare a grefelor osoase în reconstrucția crestelor alveolare. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 92-93.
 7. Marusev P., Strîșca S., Trifan V., Sîrbu D. Evaluarea rezultatelor reabilitării complexe ortodontico-chirurgicale a pacienților cu anodonții. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 95-96.
 8. Sîrbu D. Examinarea radiologică în practica chirurgului OMF . In: 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 12- 14 mai 2016.- Workshop.
 9. Sîrbu D. Instalarea implantelor dentare endoosase în condiții de deficiență osoasă a maxilarelor. În: 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 12- 14 mai 2016.  – Workshop.
 10. Sîrbu D. Metode de implantare. În: 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 12- 14 mai 2016. Conferință.
 11. Sîrbu D. Crearea ofertei osoase în reabilitarea implanto-protetică mandibulară: expansiunea crestei alveolare versus grefare cu blocuri osoase autogene. În: Conferința internațională stomatologică în Moldova sub egida editurii “Quintessence” (Rusia) și ASRMChișinău. Republica Moldova. 24-25 Septembrie, 2016. Conferință
 12. Sîrbu D. Utilizarea A-PRF și I-PRF în practica stomatologică. În: Congresul Național cu participare internațională a ASRM cu genericul „Actualități în Stomatologie”. Chișinău. Republica Moldova. 20-21 Octombrie 2016. – Conferință.
 13. Sîrbu D., Topalo V., Mighic A. ș. a. Aspecte în restabilirea morfo-funcţională a pacienţilor edentaţi la mandibulă cu deficit osos prin intermediul implantelor dentare. În: Al XX-lea Congres Internaţional al UNAS. București, Romania, 05-08 octombrie, 2016. Conferință.
 14. Mighic A., Sîrbu D. Diagnosticul și tratamentul sinusitei fungice maxilare. În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, 15–19 octombrie 2018.
 15. Ghețiu A., Sîrbu D. Aspecte chirurgicale în reabilitarea pacienților edentați în regiunea frontală a maxilarului superior. În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, 15–19 octombrie 2018.
 16. Voloc C.. Analiza comparativă a rezultatelor tratamentului implanto-protetic la bărbați și femei cu osteoporoza presupusă (cond. șt. – D. Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oromaxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, 15–19 octombrie 2018.
 17. Bădărău A. Anatomia radiologică a mandibulei edentate (cond. șt. – D.Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, 15–19 octombrie 2018.
 18. Sîrbu D., Ghețiu A., Topalo V. The utilisation of biomaterial combination in the alveolar bone crest reconstruction. Case report. 27th Annual Congres EAO, 11-13 octombrie, 2018. Viena, Austria In: Clinical Research Surgery 12497, 2018.
 19. Sîrbu D., Cucu G., Chele N., Topalo V., Mighic A., Dabija I., Strișca S. Implant retained prosthodontic rehabilitation in patients with extensive cystic lesions in the upper and lower jaws. 27th Annual Congres EAO, 11-13 octombrie, 2018. Viena, Austria. In: Clinical Research Surgery 12612, 2018. 
 20. Strîșca Stanislav. Analiza colorimetrică a ofertei osoase augmentate (cond. șt. – Dumitru Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, 15–19 octombrie 2018.
 21. Fanea Andrei. Managementul țesuturilor moi periimplantare (cond. șt. – Dumitru Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie oromaxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, 15–19 octombrie 2018.
 
Rapoarte (lecții la invitație) la manifestări științifice:
 1. Sîrbu D. Tehnica Fast&Fixed. Varietăți de poziționare a implanturilor. Forumul Internațional Bredent Group Days. Republica Moldova, Chișinău, 16-17 noiembrie 2018.
 2. Sîrbu D. Reabilitarea implanto-protetică a pacienților edentați la maxilarul superior. Aspecte chirurgicale. Congres Implanto Days. Republica Moldova, Chișinău, 14-15 decembrie 2018.
 3. Sîrbu D. Abordarea interdisciplinară în tratamentul pacienţilor cu anomalii şi defecte ale scheletului facial. Conferinţa știinţifică anuală IMSP IMU ”Actualităţi şi controverse în managementul urgenţelor medico-chirurgicale”. Republica Moldova, Chișinău, 7 decembrie 2018.
Lucrări metodico-didactice:
Îndrumări metodice
 1. Sîrbu D. Accesul endooral şi cel exooral în osteosinteza mandibulei. Indicaţii şi contraindicaţii. Avantaje şi dezavantaje. Chişinău, 2011. 32 p.
 2. Sîrbu D.  Conduita în tratamentul pacienţilor cu fracturi de mandibulă. Chişinău, 2011. 28 p.
Brevet de invenţie
 1. Topalo V., Chele N., Sîrbu D. Metodă de instalare simultană ghidată a implantelor dentare de stadiul doi. MD. № 948, 04.02.2015.
 2. Ciobanu G., Procopenco O., Topalo V., Sîrbu D. Metodă de osteosinteză a fracturilor complexului zigomatic. MD. № 558 Z, 30.06.2013.
Certificate cu drept de autor
 1. Sîrbu D., Chele N., Topalo V. ș. a. Ghidarea poziției și axului de inserare în protocolul de implantare angulată alternative în deficiențele osoase de creastă alveolară ale maxilarului superior. Certificat de înregistrare. OȘ 5904. 02.03.2018.
 2. Sîrbu D., Chele N., Topalo V. ș. a. Ghidarea poziției și axului de inserare în protocolul de implantare angulată alternative în deficiențele osoase de creastă alveolară mandibulară. Certificat de înregistrare. OȘ 5905. 02.03.2018.
 3. Sîrbu D., Chele N., Topalo V. ș. a. Managementul fracturii osoase de creastă alveolară în expansiunea osoasă dirijată din cadrul tratamentului proimplantar. Certificat de înregistrare. OȘ 5903. 02.03.2018.
 4. Sîrbu D., Chele N., Topalo V. ș. a. Pregătirea preimplantară a crestelor alveolare mandibulare cu deficit osos prin fixarea alternative a grefei osoase autogene. Certificat de înregistrare. OȘ 5902. 02.03.2018.
LISTA CERTIFICATELOR DE INOVAŢIE
 1. Sîrbu D., Chele N., Topalo V. ș. a. Ghidarea poziției și axului de inserare în protocolul de implantare angulată alternative în deficiențele osoase de creastă alveolară mandibulară. Certificat de înregistrare. OȘ 5905. 02.03.2018.
 2. Sîrbu D., Chele N., Topalo V. ș. a. Ghidarea poziției și axului de inserare în protocolul de implantare angulată alternative în deficiențele osoase de creastă alveolară ale maxilarului superior. Certificat de înregistrare. OȘ 5904. 02.03.2018.
 3. Sîrbu D., Chele N., Topalo V. ș. a. Managementul fracturii osoase de creastă alveolară în expansiunea osoasă dirijată din cadrul tratamentului proimplantar. Certificat de înregistrare. OȘ 5903. 02.03.2018.
 4. Sîrbu D., Chele N., Topalo V. ș. a. Pregătirea preimplantară a crestelor alveolare mandibulare cu deficit osos prin fixarea alternative a grefei osoase autogene. Certificat de înregistrare. OȘ 5902. 02.03.2018.
 5. Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de menajare a fracturii osoase în cazul expansiunii osoase dirijate la instalarea implantelor în creasta alveolară atrofiată. Nr. 5612. 26.09.2017.
 6. Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de creștere a ofertei osoase ale crestelor alveolare cu atrofie severă prin utilizarea grefelor osoase autogene laminate din ramul ascendent mandibular. Nr. 5605. 10.08.2017.
 7. Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de poziționare și ghidare a axului de inserare a implantelor în protocolul bredent SKY FAST AND FIXED. Nr. 5606. 21.08.2017.
 8. Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Accesul chirurgical menajat în protocolul bredent SKY FAST AND FIXED cu utilizarea șabloanelor chirurgicale. Nr. 5604. 21.08.2017.
 9. Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de marcare a axului de inserare a implantelor distale angulate la mandibulă în protocolul Bredent fasted and fixed. Nr. 5576. 15.05.2017.
 10. Sîrbu D.,  Topalo V., Chele N. ș. a. Metodă de abord miniinvaziv în sinuslifting lateral. Certificat de inovator nr. 5487, 04.12.2015.
 11. Sîrbu D., Topalo V., Chele N. ș. a. Metodă de utilizare a materialului aloplastic Kolapol KP-3LM pentru menajarea membranei Schneider în sinuslifting lateral cu implantare simultană. Certificat de inovator nr. 5488, 04.12.2015.
 12. Ciobanu G., Procopenco O., Topalo V., Sîrbu D. Euroinvent. Bronze Medal Diploma. Metoda de osteosinteză a fracturilor complexului zigomatic. In : Romanian Inventors Forum. Infoinvent. Chișinău 2013.
 13. Sîrbu D. Metodă de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral cu șuruburi decalate. Nr. 4605. 07.03.2008.
 14. Sîrbu D. Osteosinteza stabilă a mandibulei cu miniplăci din titan prin acces endooral în regiunea angulară. Nr. 4259. 20.02.2005.
 15. Sîrbu D.Metodă de suturare a plăgii la osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu fir metalic. Nr. 4229. 20.01.2004.
 16. Sîrbu D. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral. Nr. 4196. 29.11.2004.
 17. Procopenco O., Sîrbu D. Certificat de Inovator. Aplicarea metodei de osteosinteză prin acces endooral în fractura marginei inferioare a orbitei. MD, nr. 12, 17.05.2013. Înregistrarea inovației în Registrul obiectelor proprietății intelectuale ale IMSP CNȘPMU în conformitate cu art. 16 al Legii nr. 138-XV din 10.05.2001.

Rapoarte (lecții la invitație) la manifestări științifice internaționale:

 1. Sîrbu D. Reabilitarea implanto-protetică a pacienților edentați. Controverse. Tendințe.   Reușite și eșecuri. Simpozionul ,, Inerferențele multidisciplinare în medicina dentară”. Zilele stomatologiei Gălățene. Galați, 08-09 iunie, 2018.
 2. Ghețiu A., Sîrbu D., Chele N., Topalo V., Dabija I., Chele D. The particulated iliac crest bone graft used in reconstruction of maxillary alveolar bone. Case report. 23th Annual Congres of The Balkan Stomatological Society, may 10-12, 2018, Iași, România.
 3. Sîrbu D., Strîșca S.,Mighic A., Ghețiu A. Reabilitarea pacienților cu defecte, deformații și atrofii severe ale maxilarelor. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”.,  3-6 octombrie 2018, București, Romania.
 4. Strîșca S., Sîrbu D., Mighic A., Ghețiu A. Tumorile și chisturile regiunii oro-maxilo-faciale în era digitală. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”.,  3-6 octombrie 2018, București, Romania. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”.,  3-6 octombrie 2018, București, Romania.
 5. Ghețiu A., Sîrbu D., Mighic A., Strîșca S. Evaluarea defectelor de creastă alveolară a maxilarului superior în vederea reabilitării implanto-protetice. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”., București, Romania, 3-6 octombrie, 2018. 
 6. Mighic A., Sîrbu D., Topalo V.,Ghețiu A., Strîșca S. Operația de sinus lifting în prezența patologiei sinusului maxilar. Particularitățile protocolului preoperator, operator și a perioadei postoperatorii.Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”.,  3-6 octombrie 2018, București, Romania.
 7. Voloc C., Sîrbu D., Corcimari E., Strîșca S. Corelarea datelor radiologice de determinare a osteopeniei/osteoporozei cu datele osteodensitometriei la pacienții în reabilitare implanto-protetică. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”.,  3-6 octombrie 2018, București, Romania.
 8. Sobețchi A., Mighic A., Sîrbu D., Topalo V., Trifan V., Bădărău A. Evaluarea rezultatelor reabilitării complexe ortodontico-chirurgicale a pacienților cu anodonții. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”., București, Romania, 3-6 octombrie, 2018.
Participări cu rapoarte la foruri  ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
 1. Sîrbu D. Managementul chirurgical al cazurilor complexe de anomalii și deformații dento-maxilare. Al XIX Congres național cu participare internațională a stomatologilor din R.M. ,,De la prevenție spre avansare” consacrat Dr. Hab.prof. univ. membru corespondent al ASRM Ion Lupan. Republica Moldova, Chișinău, 1-2 noiembrie 2018.
 2. Sîrbu D. Tehnica Fast&Fixed. Varietăți de poziționare a implanturilor. Forumul Internațional Bredent Group Days. Republica Moldova, Chișinău, 16-17 noiembrie 2018.
 3. Sîrbu D. Abordarea interdisciplinară în tratamentul pacienţilor cu anomalii şi defecte ale scheletului facial.  Conferinţa știinţifică anuală IMSP IMU ”Actualităţi şi controverse în managementul urgenţelor medico-chirurgicale”.  Republica Moldova, Chișinău, 7 decembrie 2018.
 4.  Sîrbu D. Experiența conceptului Any Ridge în reabilitarea implanto- protetică a pacienților edentați. In: Megagen Days. Chișinău, 17 februarie 2018.
 5. Sîrbu D. Reabilitarea implanto-protetică a pacienților edentați. Controverse. Tendințe.   Reușite și eșecuri. În: Simpozionul ,, Inerferențele multidisciplinare în medicina dentară”. Zilele stomatologiei gălățene. Galați, 08-09 iunie 2018.
 6. Sîrbu D. Metode de instalare a implantelor dentare endoosoase în sectoarele posterioare ale mandibulei atrofiate. În: Conferinţa ştiinţifico-practică “Actualităţi  în Stomatologie”. 08 septembrie 2015. Chișinău.
 7. Sîrbu D. Implantarea standartă versus cea alternativă în reabilitarea pacienților cu edentații mandibulare. Raport la Conferința anuală dedicată aniversării a 70 de ani a universității. Octombrie 2015. Chișinău.
 8. Mighic A., Sîrbu D., Țiple T. Micoza sinusului maxilar. Prezentare de poster la Conferința anuală dedicată aniversării a 70 de ani a universității. Chișinău. Octombrie 2015.
 9. Solomon O., Sîrbu D., Mostovei M. ș. a. Studiu comparativ al metodelor de reabilitare a pacienților cu edentații maxilare asociate cu deficit osos. Raport la Conferința anuală dedicată aniversării a 70 de ani a universității. Octombrie 2015. Chișinău.
 10. Mostovei A., Topalo V., Chele N., Sîrbu D. ș. a. Narrow vs. standard implants in one-step flapless approach. One year follow-up. Prezentare de poster la al XXIV-lea Congres al Asociației Europene pentru osteointegrare. Septembrie 2015. Stockholm, Suedia.
 11. Gumeniuc A., Topalo V., Solomon O., Mostovei A., Chele N., Sîrbu D. 10 year follow-up of implant-supported fixed restorations complications in partial edentulism. În: Prezentare de poster la al XXIV-lea Congres al Asociației Europene pentru osteointegrare. Septembrie 2015. Stockholm, Suedia.
 12. Ghetiu D., Sîrbu D., Topalo V. ș. a. Tissue engineering with Platelet-Rich Fibrin in oral region. În: Prezentare de poster la al XXIV-lea Congres al Asociației Europene pentru osteointegrare. Septembrie 2015. Stockholm, Suedia.
 13. Solomon O., Lupan I., Topalo V., Gumeniuc A., Mostovei M., Zuev V., Sîrbu D. Formation of space in the dental arch with orthodontic appliances after or before installing of endosseous implants. Prezentare de poster la al XXIV-lea Congres al Asociației Europene pentru osteointegrare. Septembrie 2015. Stockholm, Suedia.
 14. Sîrbu D., Solomon O., Mostovei M., Popovici V., Strîşca S. Bone augmentation and implant prosthetic rehabilitation versus partial removable dentures.  Prezentare de poster la 39th Annual Conference of the European Prosthodontic  Association. 2015, Praha.
 15. Sîrbu D. Plastia comunicărilor oro-sinusale. În: Zilele Universității și Conferința Științifică Anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15 – 17 octombrie 2014.
 16. Sîrbu DCrearea ofertei osoase la pacienţii cu atrofii severe ale mandibulei pentru reabilitarea implanto-protetică. În: A XVIII-a a Zilelor Facultății de Medicină Dentară, Zilele francofone medicale dentare, 30 ani de Stomatologie Pediatrică la Iași, Al 6-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație. Performanță versus malpraxis în practica medicală curentă. Iași, 4 – 6 aprilie 2014.
 17. Cucu G., Topalo V., Sîrbu D., Ghețiu A. Studiu retrospectiv al pacienților cu chisturi ale maxilarului superior. În: Zilele Universității și Conferința Științifică Anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15 – 17 octombrie, 2014.
 18. Mighic A., Sîrbu D., Topalo V. Studiul comparativ al metodelor de plastie a comunicărilor oro-sinusale. In: Zilele Universității și Conferința Științifică Anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15 – 17 octombrie, 2014.
 19. Sîli E., Topalo V.. Tratamentul fracturilor de condil mandibular (cond. şt.  – Sîrbu D., dr., conf. univ., Cat. de chirurgie OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”). În: Zilele Universității și Conferința Științifică Anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15 – 17 octombrie, 2014.
 20. Raţă A., Topalo V., Strişca S. ș. a. Crearea ofertei osoase în cadrul pregătirii preimplantare, utilizînd ca augmentat collagen vs os autogen (cond. şt. – Sîrbu D., dr., conf. univ., Cat. de chirurgie OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”). În : Conferința Științifică Anuală  a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15 – 17 octombrie, 2014.
 21. Strîşca S., Topalo V., Raţă A. ș. a. Metode de creare a ofertei osoase la mandibulă în reabilitarea implanto-protetică (cond. şt. – Sîrbu D., dr., conf. univ., Cat. de chirurgie OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”). În : Conferința Științifică Anuală  a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15 – 17 octombrie 2014.
 22. Gheţiu A., Topalo V., Suharschi I., Mighic A. Pierderea de substanţă osoasă a maxilarelor. Etiologie. Factori favorizanți (cond. şt. – Sîrbu D., dr., conf. univ., Cat. de chirurgie OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”). În : Conferința Științifică Anuală  a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15 – 17 octombrie, 2014.
 23. Procopenco O., Ciobanu G., Topalo V., Sîrbu D. Metodă de osteosinteză a fracturilor complexului zigomatic. În : A XII-a ediție a Salonului Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii. Cluj-Napoca, 19 – 21 martie, 2014.
 24. Sîrbu D. Managementul fracturilor de condil mandibular cu luxație. În: Al V-lea Congres Internaţional al ADRE Iaşi-Chişinău. Ediţia a 17-ea a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară a UMF “Gr.T.Popa”. Iaşi, 2013.
 25. Sîrbu DCrearea ofertei osoase la pacienţii cu atrofii severe ale mandibulei pentru reabilitarea implanto-protetică. În: A XIV-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională a Asociaţiei Stomatologilor din R. Moldova. Chișinău, 2013.
 26. Sîrbu D. Complicațiile în implantologia orală. În: A XIV-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională a Asociaţiei Stomatologilor din R. Moldova. Chișinău, 2013.
 27. Sîrbu DAspecte ale tratamentului fracturilor de condil mandibular. În: Al XII-a Congres Naţional cu participare Internaţională a Asociaţiei Stomatologilor din R. Moldova. Chișinău, 2012.
 28. Sîrbu DAspecte ale utilizării metodelor imagistice în chirurgia orală şi maxilo-facială. În: A XII-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională a Asociaţiei Stomatologilor din R.Moldova. Chișinău, 2011.
 29. Sîrbu D. Osteosinteza mandibulei în funcţie de abord şi dispozitivul de fixare. Indicaţii şi contraindicaţii. Avantaje şi dezavantaje. În: Al III-lea Congres Internaţional al ADRE Iaşi-Chişinău. Ediţia a 15-ea a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară a UMF “Gr.T.Popa”. Iaşi, 2011.
 30. Sîrbu D. Crearea ofertei osoase pentru instalarea implantelor dentare endoosoase de stadiul II la pacienţii cu atrofii severe ale maxilarelor. În: Al II-lea Congres Internaţional al ADRE Iaşi-Chişinău. Ediţia a 14-ea a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară a UMF “Gr.T.Popa”. Iaşi, 2010.
 
Participări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
 1. Sîrbu D. Certtification of attendance. Orthodontics and orthognathic surgery congres. Moscow,  8-9 december 2018.
 2. Sîrbu D. Tehnica Fast&Fixed. Varietăți de poziționare a implanturilor. În: Forumul Internațional Bredent Group Days, Republica Moldova, Chișinău, 16-17 noiembrie 2018.
 3. Sîrbu D. Implant retained prosthodontic rehabilitation in patients with extensive cystic lesions in the upper and lower jaws. 27th Annual Congres EAO, 11-13 octombrie, 2018. Viena, Austria. In: Clinical Research Surgery 12612, 2018.
 4. Sîrbu D. The utilisation of biomaterial combination in the alveolar bone crest reconstruction. Case report. 27th Annual Congres EAO, 11-13 octombrie, 2018. Viena, Austria In: Clinical Research Surgery 12497, 2018.
 5. Sîrbu D. Diplomă pentru participarea la Congresul ImplantoDays. Poiana Brașov, 8-9 iunie 2018, Ediția a V-a.
 6. Sîrbu D.  Certificate of recognition. In: 7th International Medical Congress for students and young doctors. MedEspera, Chișinău. 3-5 mai 2018.
 7. Sîrbu D. Conferința, Căile de conservare ale osului periimplantar, crearea ofertei osoase adecvate pentru instalarea implantelor dentare endoosoase. In: Seminarul științific, Asociația Stomatologicolor din Republica Moldova. Chișinău, 6 februarie 2015.
 8. Sîrbu D. Conferința PRF Day. In: ImplantoDays. București, Romania, 20 martie 2015.
 9. Sîrbu D. In: Congresul  ImplantoDays, Ediția a II-a. Poiana Brașov, Romania, 11-13 iunie 2015.
 10. Sîrbu D. Congress EAO. Plan your succes-concepts for ridge preservation and challenging GBR cases. In: Satellite Industry Symposium. Stockholm, Sweden, 24 September 2015.
 11. Sîrbu D Congress EAO. Challenges in implant treatement. In: 24th Annual Scienctific Meeting of the European Association of Osseointergration. Stockholm, Sweden. 24-26 September 2015.
 12. Sîrbu D. Conferința anuală dedicată aniversării a 70 de ani a universității. In: Zilele Universității și Conferința științifică aniversară a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău,  5 octombrie 2015.
 13. Sîrbu D. AOCMF Course – Maxillofacial Trauma (pre EACMFS 2014). In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Prague, Czech Republic, 21-22 September 2014.
 14. Sîrbu D. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014.
 15. Sîrbu D. Masterclass  held by Joseph Helman - Reconstruction of maxillary defects : a size dependent algorithm. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014.
 16. Sîrbu D. Masterclass  held by Adi Rachmiel - Reconstruction of the alveolar ridge using Distraction Osteogenesis for implant placement. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014.
 17. Sîrbu D. Masterclass  held by Jong-Woo Choi – The validity of Surgery first orthognathic approach without presurgical orthodontic treatment. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014.
 18. Sîrbu D. Masterclass  held by Adi Rachmiel - Reconstruction of the alveolar ridge using Distraction Osteogenesis for implant placement. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014.
 19. Sîrbu D. Masterclass  held by Reha Kisnisci – Overview of TMO, Management with Minimally Invasive Interventions. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014.
 20. Sîrbu D. In: Implantium International Congress. Asociația Chirurgilor Oro-Maxilo-Faciali și Dento-Alveolari din Romania. Sinaia,  20 – 22 februarie 2014.
 21. Sîrbu D. In: Radiodiagnostica tridimensională a regiunii maxilo-faciale. Curs intensiv. Asociația Stomatologilor din Republica Moldova, Chișinău, 2014.
 22. Sîrbu D. In: Metode chirurgicale avansate în implantologia modernă. Asociația Stomatologilor din Republica Moldova, Chișinău, 24 mai 2014.
 23. Sîrbu D. Choose your own way. In: A III-a Ediție „UPDATES ÎN REABILITAREA ORALĂ ESTETICĂ COMPLEXĂ”. Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Medicină Dentară, București, 16 -18 octombrie 2014.
 24. Sîrbu D.. Actualități și controverse  în managementul urgențelor medico-chirurgicale. In : Conferința anuală a IMSP CNȘPMU. Chișinău, 29 noiembrie 2012.
 25. Sîrbu D. In : Current implant dentistry – alook in the past. AB Always One Step Ahead. Chiișinău, Moldova 23.06.2012.
 26. Sîrbu D. Training for Dental Products. CEREC Specialist Meeting. In : SIRONA Dental Academy. 17th – 19th July 2012.
 27. Sîrbu D. Actualități în Stomatologie. In : Conferința dedicată aniversării a 20 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Moldexpo Chișinău, 13 septembrie 2011.
 28. Sîrbu D. UPDATE IN DENTAL MEDICINE. In : 16th Congress of Balkan Stomatological Society (BaSS). Bucharest, April 28th – May 1st, 2011.
 29. Sîrbu D. Trecut, Prezent și Viitor în Medicina Dentară. In : Al 3-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație. Ediția a XV-a a Zilelor Facultății de Medicină Dentară IAȘI – CHIȘINĂU. Iași, 14-16 martie 2011.
 30. Sîrbu D. Provocări în Medicina Dentară Contemporană. In : Al 2 – lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație. Ediția a XiV-a a Zilelor Facultății de Medicină Dentară. Iași, 27 aprilie – 1 Mai 2010.
 31. Sîrbu D.Parotid Surgery Succes and Failure in Implantology. In : International Course of Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Iași-Romania, 29 october – 30 october 2010.
 32. Sîrbu D.Aспекти Остеологii в Досягненнi Успиху В Дентальнiǔ Имплантацii. In : The Fourth East-European Congress of Dental Implantation. Lviv Ukraine, 13 March 2009.
 33. Sîrbu D. Etapele chirurgicale și de laborator la protezareape implanturile dentare ale firmei „Alpha Bio”. In : Alpha Bio System. Chișinău, 27-28 februarie2006.
 34. Sîrbu D. Pre-prosthetic surgery. Implantology. In : International Course of OMF Surgery. European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery UMF „Gr.T.Popa”. Iași, Romania 6th-8th March 2006.
 35. Sîrbu D. Orthognathic Surgery. Aesthetic facial surgery 6th week. In : International Course of OMF Surgery. European Association for Cranio –Maxillofacial Surgery UMF ”Gr. T. Popa”. Iași, 7th -11th March 2005.
 36. Sîrbu D. Congenital facial abnormalities. Cleft lip an palate. Craniofacial surgery TMJ pathology and surgery. In : International Course of OMF Surgery. European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery UMF „Gr.T. Popa”. Iași, Romania 7th-11th March 2005.
 37. Sîrbu D. Cranio-Maxillofacial Traumatology. In : International Course of OMF Surgery. European Association for Cranio –Maxillofacial Surgery UMF ”Gr. T. Popa”. Iași, 6th -10th June 2005.
 38. Sîrbu D. Actualități în taumatologia și implantologia regiunii oromaxilofaciale. In : PROHUMANITATE – GERMANIA. Workshop Konstanz (Germania) – Chișinau (Republica Moldova)”. Chișinău, 22-25 mai 2005.
 39. Sîrbu D. Cranio-Maxillofacial Reconstructive Surgery. In : European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. Constanța, Romania 24-27 mai 2004.
 40. Sîrbu D. Oral and Maxillofacial Tumours (mucosa, skin, bone). Salivary Gland Diseases. 5th week. In : International Course of OMF Surgery. European Association for Cranio –Maxillofacial Surgery UMF ”Gr. T. Popa”. Iași, 8th -11th November 2004.
 41. Sîrbu D. Dentoalveolar Surgery. Infections. Pathology. Oral and Maxillofacial Infections. Sinus pathology. 3rd week. In : International Course of OMF Surgery. European Association for Cranio –Maxillofacial Surgery UMF ”Gr. T. Popa”. Iași, 8th -11th March 2003.
 42. Sîrbu D. Applied Surgical Anatomy of the Head an Neck. Craniofacial growth and development. 1st week. In : International Course of OMF Surgery. European Association for Cranio –Maxillofacial Surgery UMF ”Gr. T. Popa”. Iași, 9th -13th June 2003.
 43. Sîrbu D. Radiology and diagnostic methods in OMFS. Molecular and cell biology. General pathology. Applied Physiology. General principles in Radiology. General principles in Statistics. 2nd week. In : International Course of OMF Surgery. European Association for Cranio –Maxillofacial Surgery UMF ”Gr. T. Popa”. Iași, 10th -13th November 2003.
 44. Sîrbu D. Urgențele traumatologice actualități și perspective. In : Ședințele Conferinței Practico-Științifice. Chișinău, 26 decembrie 2001.
 
PARTICIPĂRI EMISIUNI RADIO și TV
 1. Sirbu D. ”Dumitru Sîrbu - Reabilitarea pacienților cu defecte ale maxilarelor. Radio Vocea Speranței Republica Moldova, 09.03.2021
 2. Sîrbu D. „Doctorii 24 Decembrie 2020 - Partea a 2-a”. Povestea lui Dumitru Sîrbu
 3. Sîrbu D. „Stomatologia în Republica Moldova este la un nivel contemporan”. Povestea lui Dumitru Sîrbu, chirurgul care a decis să rămână în țară și să muncească. UNIMEDIA, 09.02.2020. ora 15.46 
 4. Sirbu D. ”Zimbește larg și nu mai este complexat din cauza înfățișării. PROTV, 11.11.2020, 18.25 
 5. Sirbu D. ”„Gândurile ne-au dus la viitorul în care vor fi mai puțini traumatizați, dar și la metode mai efective de tratament”. Radio Europa Liberă, 05.09.2020
 6. Sîrbu D. „Stomatologia în Republica Moldova este la un nivel contemporan”. Povestea lui Dumitru Sîrbu, chirurgul care a decis să rămână în țară și să muncească. UNIMEDIA, 09.02.2020.
 7. Sîrbu D. Extracţie şi implant într-o singură zi. Jurnal TV, Acasă devreme, 06.09. 2016, ora 14:56.
 8. Sîrbu D.  Vorbe Bune, cu Lilu – 7 noiembrie 2017, Canal 2. ora 19.11.
 9. Sîrbu D. Interventie chirurgicala unica pentru tara noastra la Institutul de Urgenta. Un barbat diagnosticat cu tumoare la mandibula a fost operat: un os de la mandibula i-a fost inlocuit cu un os de la picior. PRO-TV CHIȘINAU.04.07.2017, ora 14:19.
 10. Members of the editorial bord. In: 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Yang Doctors, Chișinău, 24-26 september 2020.

Lista studenților cu teze de licență susținută

 1. Glinschi Taisia. Teză de licență ”Molarul de minte: atitudine și conduită”. 2012. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 2. Nagnibeda Mihaela – Teză de licență “Tratamentul fracturilor de condil mandibular”. 2012. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu  
 3. Зингер Илья – Дипломная работа “Рентгенанатомические особености в планировании имплантологического лечения на нижней челюсти”. 2013. Научный руководитель: доктор мед. наук, доцент Сырбу Дмитрий Иванович
 4. Шакаров Александр – Дипломная работа “Методика и техника имплантации в области нижней челюсти”. 2013. Научный руководитель: доктор мед. наук, доцент Сырбу Дмитрий Иванович 
 5. Sâli Eugen – Teză de licență “Tratamentul fracturilor de condil mandibular”. 2014. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 6. Rață Alina – Teză de licență “Crearea ofertei în cadrul pregătirii preimplantare, utilizând ca augmentat colagen vs os autogen”. 2014. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 7. Strîșca Stanislav – Teză de licență “Evaluarea metodelor de creare a ofertei osoase la mandibulă în reabilitarea implant-protetică”. 2014. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 8. Мигик Виктор – Дипломная работа “Пластика оро-синусальных сообщений”. 2014. Научный руководитель: доктор мед. наук, доцент Сырбу Дмитрий Иванович
 9. Bostan Cristina – Teză de licență “Aspecte ale tratamentului chirurgical în afecțiunile parodonțiului marginal”. 2015. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 10. Fanea Andrei – Teză de licență “Complicațiile tratamentului implantologic”. 2016.  Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu 
 11. Buraga Alexandra – Teză de licență “Efectele adverse generale provocate de anestezicile locale”. 2016. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 12. Marcișin Rostislav – Teză de licență “Grefele osoase autogene în reabilitarea implanto-protetică”. 2017. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 13. Russu Vadim – Teză de licență “Tratamentul chirurgical în afecțiunile parodonțiului marginal”. 2018. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 14. Eremia Ana – Teză de licență ”Influența bolii parodontale asupra reușitei tratamentului implantologic”. 2018. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 15. Bivol Andrei – Teză de licență ”Tratamentul chirurgical al fracturilor de complex zigomatico-orbital”. 2019. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 16. Strajescu Corneliu – Teză de licență ”Expansiunea osoasă dirijată a crestelor alveolare a maxilarelor în reabilitarea implanto-protetică”. 2019. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu                       
 17. Bacota Luminița – Teză de licență ”Autogrefele în reconstrucția defectelor de creastă alveolară”. 2020. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 18. Bahov Vladimir – Teză de licență ”Traumatismele dento-parodontale, aspect chirurgicale”. 2020. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 19. Teclea Andrei – Teză de licență ”Utilizarea ghidurilor chirurgicale în reabilitarea implanto-protetică”. 2020. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 20. Tuceac Vadim – Teză de licență ”Tratamentul chirurgical al comunicărilor oro-sinusale”. 2020. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 21. Meșe Tatiana – Teză de licență ”Abordări contemporane ale periimplantitei”. 2020. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 22. Sîngerean Dumitru – Teză de licență ”Reabilitarea pacienților edentați la maxilarul superior cu implante angulate”. 2021. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 23. Scurtu Maria – Teză de licență ”Particularitățile tratamentului chirurgical la femeile gravide”. 2021. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 24. Cîvîrjîc Cristina - Teză de licență ”Creșterea osoasă în pregătirea preimplantară cu laminate de os cortical”. 2021. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu

Lista studenților cu teze de doctorat

 1. Mighic Alexandr - Teză de doctorat:”Tratamentul afecțiunilor sinusului maxilar în pregătirea preimplantară ”. 2016. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 2. Ghețiu Alexandru - Teză de doctorat: ”Reconstrucția crestei alveolare a maxilarului superior în contextul reabilitării implant-protetice”. 2017. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 3. Strîșca Stanislav - Teză de doctorat: ”Tehnologia planificării virtuale în tratamentul anomaliilor dento-maxilare”. 2019. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu
 4. Voloc Chiril – Teză de doctorat: “Reabilitarea pacienților edentați cu osteoporoză prin intermediul implantelor dentare”. 2019. Conducător științific: dr.șt.med., conf. universitar Dumitru Sîrbu

Diplome și certificate

Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Sîrbu Dumitru director medicaldoctor în științe medicaleconferențiar universitar la universitatea de stat de medicină și farmacie “nicolae testemițanu”specialist chirurgie oro-maxilo-facială