roruenit

Povestea impresionantă (neștiută) a chirurgului oro-maxilo-facial Dumitru Sîrbu

  1. Omni Dent
  2. Articole
  3. Povestea impresionantă (neștiută) a chirurgului oro-maxilo-facial Dumitru Sîrbu

Medic chirurg oro-maxilo-facial, doctor în științe medicale, conferențiar universitar la Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”, medicul șef și fondatorul Clinicii stomatologice ”Omni Dent”, speaker la diverse conferințe științifice naționale și internaționale, dar în primul rând om cu har de la Dumnezeu. 
 
Dumitru Sîrbu, Ambasadorul sănătății, unul dintre salvatorii multor pacienți, este primul copil al lui Ion și Claudia Sîrbu, născut pe 31 august 1973, în satul Taraclia, raionul Căușani. Copil fiind visa la profesia de medic, de om care aduce zâmbet pe fața cuiva, de specialistul care contribuie la sănătatea unui neam, astfel ajunge student la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Facultatea de Stomatologie și o absolvește cu succes. Deseori își amintește cu nostalgie de perioadele în care, așezați pe prispa casei părintești, alături de cele două surori, mama îl încuraja să învețe bine și să aibă încredere în forțele proprii pentru că doar așa va ajunge acolo unde își dorește. De obicei, seara, după ce liniștea cuprindea ograda, iar amurgul petrecea vecinii la culcare povesteau și se bucurau de simplitatea și frumusețea clipelor, dar visau cu ochii deshiși la acel moment în care fratele lor le va fi medicul personal. Datorită sfaturilor corecte și a dragostei mamei a avut imboldul de a transforma dorința în realitate, iar ea se mândrește cu reușitele fiului ei. 


Apoi, susținut de soție, urmează studiile de rezidențiat, după care doctorat și cercetări continuu spre a excela în domeniul său pentru a obține rezultate cât mai bune pentru pacienţi. Ridicarea nivelului profesional a fost întotdeauna un obiectiv important al dlui dovadă fiind certificatele obținute la diverse cursuri de perfecționare atât în țară cât și peste hotare. Printre sutele de diplome se află una specială care este obținută după frecventarea programului intensiv de chirurgie cranio-maxilo-facială, organizat de Asociația Europeană de chirurgie cranio-maxilo-facială, în perioada 2003-2006.

 
 
Conferențiarul universitar, Dumitru Sîrbu, - un om cu idei deosebite, cu spirit inovativ, cu viziuni mărețe, cu dorințe și cu planuri de viitor grandioase. Este cunoscut ca un bun organizator, un mentor minunat și un excelent comunicator, participând în calitate de speaker la peste 150 de foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Este autor și coautor a peste 140 de lucrări ştiinţifico-didactice de o valoare incontestabilă.
  

Personalitatea sa puternică și neînfricată de a explora necunoscutul și dorința de a îmbunătăți acordarea asistenței medicale a pacienților prin conceptul său minimal invaziv însuflețită de către mentorul său, profesorul Valentin Topalo au rezultat în metode noi de tratament cu recuperarea precoce, cu traumatizm minimal pentru îmbunătățirea calității vieții și i-a adus în palmares două brevete de invenţie. Deține 17 certificate de inovație și 5 certificate cu drept de autor. 
 

Sub îndrumarea minuțioasă a conferențiarului Sîrbu la moment sunt în cercetare patru teze de doctor în științe medicale, oferind cu generozitate sfaturi și acordând timp suficient fiecărui discipol (Alexandr Mighic, Alexandru Ghețiu, Stanislav Strîșca, Chiril Voloc). A fost în calitate de conducător științific pentru 23 de studenți licențiați în stomatologie.
 

Mulţi ani la rând, Dumitru Sîrbu, este membru al Consiliului Științific al Facultății Stomatologie, și a Facultății de Educație Medicală Continuu, membru al Comisiei Metodice al Facultății Stomatologie, șef de studii – compartimentul medici cursanți.
 

Pe tot parcursul activităţii sale, Domnia Sa este preocupat de elaborarea tehnologiilor de performanţă în profilaxia, diagnosticarea şi tratamentul afecţiunilor stomatologice. Astfel, din 1996 este membru al Asociației medicilor stomatologi din R. Moldova, din anul 2012 - Asociația Europeană de Osteointegrare, din anul 2015 este membru al Asociației Europene de chirurgie cranio-maxilo-facială, din 2017 - Asociația Europeană de Osteosinteză cranio-maxilo-facială. 
 

Medicul Sîrbu este unul dintre autorii ce au elaborat programele de instruire postuniversitare în domeniul stomatologiei cu tema „Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul proceselor inflamatorii odontogene”; „Actualităţi în profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tumorilor odontogene”; „Probleme actuale în diagnosticul şi tratamentul fracturilor scheletului facial”; „Particularităţile tratamentului implanto-protetic în atrofiile maxilarelor”; ”Actualități în chirurgia paradontală și periimplantară”. 
 

În cadrul activității sale didactice a participat la elaborarea standardelor medicale de diagnostic și tratament în chirurgia oro-maxilo-facială la adulți (compartimentul traumatismul regiunii OMF).  
 

Medicul Sîrbu s-a dedicat în totalitate specialității și a cercetat noi metode de lucru, noi invenții și nici nu a observat cum s-au adunat 25 de ani de carieră prodigioasă în stomatologie. Este omul neînfricat al timpului și locului, mișcă și munții din loc pentru a obține cele mai bune rezultate. Cercetează zilnic și crede în puterea exemplului, muncește mult, poate prea mult, oferind puțin timp familiei sale minunate, dar știe că cei trei copiii îi vor purta cu demnitate numele și vor călca pe urmele sale bătătorite de experiență. Chirurgul oro-maxilo-facial, Dumitru Sîrbu deține o colecție impresionantă de cărţi medicale, ce așteaptă cuminți să fie din nou și din nou răsfoite. Printre ele se află propria monografie „Biomateriale în reconstrucția crestelor alveolare mandibulare în tratamentul implantar”, publicată în 2018 – o filă a istoriei neprețuită, ce are un loc special în cariera sa. 
 

Remarcabilă este şi activitatea ştiinţifică a doctorului Sîrbu. În anul 2008 a susţinut teza de doctor în științe medicale, cu tema: ”Osteosinteza mandibulei prin acces endooral”. 
 

Recunoștința pacienților este atunci când vin post operator, după jumătate de an sau chiar un an și spun cât de bine s-au recuperat și că nici nu mai observă unde a fost incizia. La fel, se întâmplă și cu mulți dintre pacienții stabiliți de mulți ani în străinătate, care vin special pentru a fi operați de medicul Sîrbu.  Noile metode de lucru, acuratețea și corectitudinea sunt doar o parte a specificului ce-l caracterizează pe chirurgul Dumitru Sîrbu, planificând cu minuțiozitate și cu precizie fiecare intervenție complicată, datorită tehnologiei și a calității pentru eficiență.  
 

Bunătatea, mărinimia, blândețea, înțelepciunea, dăruirea de sine, responsabilitatea, dragostea de muncă, de viață și de oameni sunt calități ce îl caracterizează și îl face sensibil la problemele multor oameni. Astfel, medicul chirurg, dl Sîrbu, deseori face acțiuni de binefacere. Este inițiatorul campaniei naționale ”Stomatologul – prietenul copiilor” care, alături de 15 medici voluntari, a instruit gratis, 2000 de elevi despre igiena orală. Acest proiect deosebit, organizat în anul 2019, a impresionat atât părinții cât și cadrele didactice, dar și organizația internațională PNUD Moldova, care i-a oferit o mențiune specială medicului Dumitru Sîrbu în cadrul Zilei Internaționale a Voluntarilor. 
 

Autor: Dorina Arsene 
 
08.02.2020 01:05