roruenit

Tinerii cercetători - speranța unui viitor prosper al medicinei

  1. Omni Dent
  2. Noutăți
  3. Tinerii cercetători - speranța unui viitor prosper al medicinei
Alături de alți participanți, o echipă de medici cu experiență, rezidenți și studenți, colaboratori de la Clinica stomatologică ”Omni Dent” au fost înalt apreciați la Conferința științifică anuală a USMF „Nicolae Testemițanu”, cu genericul ”Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”.

 
Tinerii cercetători, îndrumați dedr.șt.med., conf.univ. Dumitru Sîrbu, au impresionat membrii comisiei prin calitatea informației, cazurile specifice, dar și efortul depus.
 
Participanții la lucrările științifice anuale cu prezentări orale și postere sunt: Maria Terentieva, medic stomatolog ortoped, asistent universitar, doctorandul Alexandru Ghețiu, asistent universitar; doctorandul Chiril Voloc, medicul rezident, Dumitru Nuca, 5 studenți în anul ”V” – Daniel Sîrbu, Mihaela Ciuclea, Dumitru Gheorghiev, Sorin Fistic, Gabriela Tverdohleb.
Clinica stomatologică ”Omni Dent” are stabilit un contract de colaborare ce presupune a fi o bază clinică pentru USMF „Nicolae Testemițanu” unde studenți, rezidenți și colaboratori ai Universității au o activitate didactică, clinică și științifică, oferind un bogat material acumulat mai mult de 10 ani și utilizat în diverse studii doctorale pentru cei 4 studenți, ale celor 25 de teze de licență, peste 60 de articole publicate, foarte multe rapoarte științifice și participări la conferințe naționale și internaționale.  
 
 
În semn de respect și de înaltă considerațiune, pentru contribuția la dezvoltarea învățământului superior, rezultate remarcabile în activitate, Dumitru Sîrbu, conducătorul științific care a îndrumat, a coordonat și a motivat tinerii cercetători în realizarea lucrărilor a fost premiat cu o diplomă specială de către ministra Sănătății, Ala Nemerenco.  
Conform programului, prezentări au avut colectivul de autori:
Nuca Dumitru, Sîrbu Dumitru, Strîșca Stanislav, Terentieva Maria, Eni Stanislav. ”Crearea grosimii și lățimii gingiei keratinizate periimplantare, la maxilarul superior, la etapa de descoperire a implantelor”. Caz clinic
Terentieva Maria, Sîrbu Dumitru, Nuca Dumitru, Strîșca Stanislav, Eni Stanislav. ”Reabilitarea protetică fixă a edentatului total cu utilizarea implanturilor zigomatice”.
Ghețiu Alexandru, Sîrbu Dumitru. ”Studiul stării generale a pacienților ce necesită reconstrucție de creastă alveolară”.

 
 
Voloc Chiril, Sîrbu Dumitru, Voloc Alexandru, Corcimari Evelina. ”Osteonecroza maxilarelor indusă de bisfosfonați la pacienții cu osteoporoză”.
Postere au prezentat echipa de autori:
Tverdohleb Gabriela, Sîrbu Dumitru, Strîșca Stanislav, Rotari Mihaela. ”Chistul brahiogen cervical lateral”
Sîrbu Daniel, Suharschi Ilie, Sîrbu Dumitru. ”Lipomul solitar versus lipomatoza simetrică benignă cu localizare în regiunea oro-maxilo-facială”
Ciuclea Mihaela, Sîrbu Dumitru, Strîșca Stanislav, Eni Stanislav, Sîrbu Daniel. ”Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare”
Gheorghiev Dumitru, Sîrbu Dumitru, Sîrbu Danie, Strîșca Stanislav, Nucă Dumitru, Eni Stanislav. ”Periimplantita: explantarea versus regenerarea periimplantară”
Fiștic Sorin, Sîrbu Dumitru. ”Cheratochistul odontogen”
 

Conferențiarul universitar, Dumitru Sîrbu, dr.șt.med, aduce sincere mulțumiri echipei de organizare a conferinței, personal rectorului, decanului facultății de Stomatologie, moderatorilor conferinței științifice, dar și întregii comunități universitare. ”Aceste manifestări științifice sunt extrem de utile și necesare pentru a valorifica munca anuală depusă de fiecare student, medic. Este un prielnic imbold pentru a ne motiva să muncim și în continuare cu același entuziasm și aceeași dedicație pentru a cerceta tainele medicinei. Medicina are perspective mari în mâinile tinerilor de azi”, a menționat Dumitru Sîrbu.
 

În perioada 20-22 octombrie, comunitatea academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au organizat Conferința științifică anuală cu genericul ”Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, ce are scopul de a îmbina armonios maturitatea, tradițiile, experiența, rezultatele științifice și noile direcții de cercetare ale tinerilor medici și cercetători. Manifestarea științifică se înscrie în șirul evenimentelor dedicate Zilelor Universității, în contextul marcării celei de-a 76-a aniversări de la fondare. 

 


23.10.2021 14:24