1. Omni Dent
 2. Echipa
 3. Strîșca Stanislav
roruenit

Strîșca Stanislav

medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial

Faceți o programare
Lista lucrărilor științifice
Diplome și certificate

Lista lucrărilor științifice și metodico-didactice

Articole în ediţii de profil naţional:

 1. Sîrbu D., Topalo V., Strîșca S., Voloc C., Popovici V. Elongarea osoasă dirijată în pregătirea preimplantară. În: Medicina stomatologică. Chișinău, Vol. 4 (53), 2019, p. 62-77
 2. Strîșca S., Sîrbu D., Topalo V., Trifan V. Planificarea chirurgicală virtuală în tratamentul anomaliilor dentomaxilare. Reviu literar. În: Medicina stomatologică. Chișinău, Vol. 4 (53), 2019, p. 84-93.
 3. Sîrbu D., Mighic A., Ghețiu A., Sobețchi A., Strîșca S. ș. a. Aspectele chirurgicale ale reabilitării implanto-protetice utilizînd implantele cu designul spirelor Knifethhread, nanostructurate, cu calciu încorporate pe suprafață. In: Journal of stomatological medicine. Chișinău, 2018, nr. 1(46), p. 32-44.
 4. Sîrbu D., Topalo V., Mighic A., Strîșca S. ș.a. Alveolar ridge splitting with simultaneously implant placement. A retrospective study. The 26th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 5-7 October, 2017. In: Clinical Oral Implants Research. Madrid, Spain, 2017, vol. 28 (Suppl. S14), p. 459. ISSN 0905-7161.
 5. Sîrbu D., Mostovei M., Strîșca S. ș.a. Particularitățile planificării și tratamentului protetic în reabilitarea pacienților edentați cu inserarea angulată a implantelor. În:Medicina Stomatologică. Chișinău, 2017, nr.3(44), p. 54-60. ISSN 1857-1328.
 6. Sîrbu D., Suharschi I., Strîșca S. ș.a. Perspectivele contemporane ale utilizării CBCT-ului în patologia oro-maxilofacială. În: Medicina Stomatologică. Chișinău, 2017, nr.3(44), p. 16-23. ISSN 1857-1328.
 7. Sîrbu D., Topalo V., Chele N., Strîșca S. ș.a. Profilaxia și tratamentul chirurgical al complicațiilor reabilitării implanto-protetice.  În: Medicina Stomatologică. Chișinău, 2017, nr.3(44), p. 47-53. ISSN 1857-1328.
 8. Sîrbu D., Topalo V., Rusnac C., Strîșca S.  ș. a. A-prf o nouă direcţie a regenerării tisulare în chirurgia dentoalveolară. În: Medicina Stomatologică. 2016, nr. 1-2 (38-39), p. 16-23. ISSN 1857-1328.
 9. Sîrbu D., Topalo V., Strîșca S. ș. a. Aspecte ale tratamentului chirurgical în afecţiunile parodonţiului marginal. În: Medicina Stomatologică. 2016, nr. 1-2 (38-39), p. 24-32. ISSN 1857-1328.
 10. Sîrbu D.,  Topalo V., Chele N., Strîșca S.  ș. a. Regenerarea osoasă în reabilitarea implanto-protetică a pacienţilor cu defecte ale oaselor maxilare. În: Medicina Stomatologică. 2016, nr. 1-2 (38-39), p. 33-42. ISSN 1857-1328.
 11. Strîșca S., Sîrbu D. Planificarea virtuală în tratamentul chirurgical al neoformaţiunilor de volum ale oaselor maxilare. În: Zilele Universităţii de Stat de Medicină  şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. Chișinău, 18 – 21 octombrie 2016.
 12. Sîrbu D., Topalo V., Mighic A., Strîșca S. ș. a. Aspecte în restabilirea morfo-funcţională a pacienţilor edentaţi la mandibulă cu deficit osos prin intermediul implantelor dentare. În: Al XX-lea Congres Internaţional al UNAS. București, Romania, 05-08 octombrie, 2016. Conferință.
 13. Sîrbu D., Solomon O., Mostovei M., Popovici V., Strîşca S. Bone augmentation and implant prosthetic rehabilitation versus partial removable dentures.  Prezentare de poster la 39th Annual Conference of the European Prosthodontic  Association. 2015, Praha.
 14. Sîrbu D., Topalo V., Strîșca S. ș.a. Metode de creare a ofertei osoase la mandibulă în reabilitarea implanto-protetică. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chișinău, 2015, nr. 4(49), p. 152-159. ISSN 1857-0011.              
 15. Sîrbu D., Solomon O., Mostovei M., Strîșca S. ș. a. A comparative study of rehabilitation methods of patients with edentulous arches associated with insufficient bone volume. În: Curierul medical. 2015, nr. 5 (58), p. 32-37. ISSN 1857-0666.
 16. Strîșca S., Sîrbu D. Bone grafting mandbile in implant-prosthetic rehabilitation. In : 5th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 14- 17 mai 2104. p. 212-213.
 17. Raţă A., Topalo V., Strîşca S. ș. a. Crearea ofertei osoase în cadrul pregătirii preimplantare, utilizînd ca augmentat collagen vs os autogen (cond. şt. – Sîrbu D., dr., conf. univ., Cat. de chirurgie OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”). În : Conferința Științifică Anuală  a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15 – 17 octombrie, 2014.
 18. Strîşca S., Topalo V., Raţă A. ș. a. Metode de creare a ofertei osoase la mandibulă în reabilitarea implanto-protetică (cond. şt. – Sîrbu D., dr., conf. univ., Cat. de chirurgie OMF, implantologie orală şi stomatologie terapeutică „Arsenie Guţan”). În : Conferința Științifică Anuală  a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților. Chișinău, 15 – 17 octombrie 2014.
Rapoarte (lecții la invitație) la manifestări științifice:
Lucrări metodico-didactice:

LISTA CERTIFICATELOR DE INOVAŢIE

 1. Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de menajare a fracturii osoase în cazul expansiunii osoase dirijate la instalarea implantelor în creasta alveolară atrofiată. Nr. 5612. 26.09.2017.
 2. Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de poziționare și ghidare a axului de inserare a implantelor în protocolul bredent SKY FAST AND FIXED. Nr.5606. 21.08.2017.
 3. Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Accesul chirurgical menajat în protocolul bredent SKY FAST AND FIXED cu utilizarea șabloanelor chirurgicale. Nr. 5604. 21.08.2017.
 4. Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de creștere a ofertei osoase ale crestelor alveolare cu atrofie severă prin utilizarea grefelor osoase autogene laminate din ramul ascendent mandibular. Nr. 5605. 10.08.2017.
 5. Sîrbu D., Strîșca S., Căldărari S., Mighic A., Ghețiu A. Metodă de marcare a axului de inserare a implantelor distale angulate la mandibulă în protocolul Bredent fasted and fixed. Nr. 5576. 15.05.2017.

Articole în reviste internaţionale:

 1. Peciul A., Strîșca S., Dogaru C., Sîrbu D., Șontea V., Saviţchi E. Syndrome of the trephined and custom made cranioplasty using virtual surgical planning. A series of 10 cases. In: Journal of Engineering Science, Vol. XXVII, no. 2 (2020), pp. 87 – 94.

Rapoarte (lecții la invitație) la manifestări științifice internaționale:

 1. Strîșca S. Noi tendințe în stomatologie. Implantologia degitală. În: Forumul Internațional Bredent Group Days, Republica Moldova, Chișinău, 16-17 noiembrie 2018.
 2. Sîrbu D., Strîșca S., Mighic A., Ghețiu A. Reabilitarea pacienților cu defecte, deformații și atrofii severe ale maxilarelor. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”.,  3-6 octombrie 2018, București, Romania.
 3. Strîșca S., Sîrbu D., Mighic A., Ghețiu A. Tumorile și chisturile regiunii oro-maxilo-faciale în era digitală. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”.,  3-6 octombrie 2018, București, Romania. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”.,  3-6 octombrie 2018, București, Romania.
 4. Ghețiu A., Sîrbu D., Mighic A., Strîșca S. Evaluarea defectelor de creastă alveolară a maxilarului superior în vederea reabilitării implanto-protetice. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”., București, Romania, 3-6 octombrie, 2018.  
 5. Mighic A., Sîrbu D., Topalo V., Ghețiu A., Strîșca S. Operația de sinus lifting în prezența patologiei sinusului maxilar. Particularitățile protocolului preoperator, operator și a perioadei postoperatorii. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”.,  3-6 octombrie 2018, București, Romania.
 6. Voloc C., Sîrbu D., Corcimari E., Strîșca S. Corelarea datelor radiologice de determinare a osteopeniei/osteoporozei cu datele osteodensitometriei la pacienții în reabilitare implanto-protetică. Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”.,  3-6 octombrie 2018, București, Romania.

Teze ale comunicărilor ştiinţifice internaţionale:

 1. Sîrbu D., Topalo V., Mighic A., Ghețiu A., Popovici V., Strîșca S., Voloc C. Repoziționarea fascicolului vasculo-nervos alveolar inferior în reabilitarea implant-protetică. În: Al XXIII-lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 88-89.
 2. Strîșca S., Sîrbu D., Topalo V., Trifan V. Planificarea virtuală a intervențiilor gnatochirurgicale. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 89-90.
 3. Mighic A., Sîrbu D., Topalo V., Ghețiu A., Strîșca S. Tratamentul chirurgical al sinuzitei maxilare de origine odontogenă. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 90-91.
 4. Ghețiu A., Sîrbu D., Mighic A., Strîșca S., Voloc C., Jurjiu V., Nosaci A. Analiza morbidității zonelor donor de recoltare a grefelor osoase în reconstrucția crestelor alveolare. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 92-93.
 5. Marusev P., Strîșca S., Trifan V., Sîrbu D. Evaluarea rezultatelor reabilitării complexe ortodontico-chirurgicale a pacienților cu anodonții. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 95-96.

Comunicări la manifestări științifice (poster)

 1. Sirbu D., Strisca S., Popovici V., Voloc C. Distraction Osteogenesis for Mandibular Implant Site Development. A 6 years’ follow-up case presentation. Case report in 28th Annual Congres EAO, 26-28 septembrie, 2019, Portugalia, Lisabona. Clinical Research Surgery 15982, p. 468, 2019. Implant therapy outcomes; surgical aspects.
 2. Voloc C., Sirbu D., Topalo V., Corcimari E., Strisca S., Voloc A., Cucu G. Radiological study of osteoporosis in female with rehabilitation for mandibular implant. Case report in 28th Annual Congres EAO, 26-28 septembrie, 2019, Portugalia, Lisabona. Clinical Research Surgery 15759, p. 434, 2019. Implant therapy outcomes; surgical aspects.
 3. Strisca S., Sirbu D., Popovici V., Marusev P. In-office fabrication of surgical guides using DLP 3D printing and planning software: A clinical report. Case report in 28th Annual Congres EAO, 26-28 septembrie, 2019, Portugalia, Lisabona. Clinical Research Surgery 16221, p. 517, 2019. Implant therapy outcomes; surgical aspects.
 4. Strîșca S., Sîrbu D., Mighic A., Ghețiu A. Tumorile și chisturile regiunii oro-maxilo-faciale în era digitală. În: Congres UNAS  ediția a XXII-a cu tema ,,Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”. 3-6 octombrie 2018, București, România.
 5. Sîrbu D.,Cucu G., Chele N., Topalo V., Mighic A., Dabija I., Strișca S. Implant retained prosthodontic rehabilitation in patients with extensive cystic lesions in the upper and lower jaws. 27th Annual Congres EAO, 11-13 octombrie, 2018. Viena, Austria. In: Clinical Research Surgery 12612, 2018.   
 6. Sîrbu D., Strîșca S., Mighic A., Ghețiu A. Reabilitarea pacienților cu defecte, deformații și atrofii severe ale maxilarelor. În: Congres UNAS ediția a XXII-a cu tema ”Tulburări în sfera aparatului dento-maxilar cu impact în activitatea de cabinet”.,  3-6 octombrie 2018, București, România.

Comunicări la manifestări științifice

 1. Strișca S. Live Surgery. Members of the editorial bord. In: 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Yang Doctors, Chișinău, 24-26 september 2020. Workshop.
 2. Sîrbu D., Topalo V., Mighic A., Ghețiu A., Popovici V., Strîșca S., Voloc C. Repoziționarea fascicolului vasculo-nervos alveolar inferior în reabilitarea implant-protetică. În: Al XXIII-lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 88-89.
 3. Strîșca S., Sîrbu D., Topalo V., Trifan V. Planificarea virtuală a intervențiilor gnatochirurgicale. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 89-90.
 4. Mighic A., Sîrbu D., Topalo V., Ghețiu A., Strîșca S. Tratamentul chirurgical al sinuzitei maxilare de origine odontogenă. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 90-91.
 5. Ghețiu A., Sîrbu D., Mighic A., Strîșca S., Voloc C., Jurjiu V., Nosaci A. Analiza morbidității zonelor donor de recoltare a grefelor osoase în reconstrucția crestelor alveolare. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 92-93.
 6. Marusev P., Strîșca S., Trifan V., Sîrbu D. Evaluarea rezultatelor reabilitării complexe ortodontico-chirurgicale a pacienților cu anodonții. În: Al XXIII- lea Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie 2019, p. 95-96.
Members of the editorial bord. In: 8 th edition of MedEspera International Medical Congress for Students and Yang Doctors, Chișinău, 24-26 september 2020.

Diplome și certificate

Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial
Strîșca Stanislav medic stomatolog chirurg oro-maxilo-facial