roruenit

Abordare modernă a defectelor osoase craniene – rezultat al implementării tehnologiilor moderne de planificare preoperatorie

  1. Omni Dent
  2. Articole
  3. Abordare modernă a defectelor osoase craniene – rezultat al implementării tehnologiilor moderne de planificare preoperatorie
Posibilitățile de restaurare a defectelor osoase reprezintă o problemă actuală a chirurgiei dento-alveolare şi cranio-maxilo-faciale. Tehnologiile moderne de planificare virtuală a intervențiilor chirurgicale se regăsesc și în activitatea specialiștilor din țara noastră. Astfel, în ultimii ani, au fost efectuate un șir de operații reușite, au fost publicate multe articole și susținute rapoarte științifice la tema respectivă.  Deja al patrulea an, doctorandul Stanislav Strîșca, sub conducerea conferențiarului universitar Dumitru Sîrbu, cercetează și implementează noile tehnologii pentru tratamentul diverselor patologii în regiunea oro-maxilo-facială și în alte regiuni, datorită colaborării interdisciplinare.
 
Experiența acumulată din reabilitarea pacienților cu defecte craniene, tratați prin metoda contemporană, a fost dezvăluită în articolul recent publicat ”Syndrome of the trephined and custom made cranioplasty using virtual surgical planning. A series of 10 cases” în revista ”Journal of Engineering Science” (https://jes.utm.md/wp-content/uploads/sites/20/2020/05/JES-2020-2-pp_87-94.pdf) a Universității Tehnice din Moldova (UTM), rezultat pozitiv al unei astfel de colaborări interdisciplinare.
Defectele cranio-maxilo-faciale deseori implică o colaborare strânsă interdisciplinară între medicul neurochirurg și chirurg oro-maxilo-facial cu sprijinul departamentului de bioinginerie a UTM. 
 
Necesitatea de a opera cu astfel de metode a apărut ca o cerință a timpului modern.
 
”Această necesitate a apărut din dezavantajul metodelor de rutină de reconstrucție a defectelor ce implică utilizarea substituenților maleabili, care pot fi configurate intraoperator, cum ar fi materialele aloplastice, printre care, polimetil-metacrilatul (PMMA), hidroxiapatita și plasa metalică din titan. Acestea având un șir de neajunsuri (creșterea timpului intraoperator; adaptarea materialului la conturul defectului, care este anevoioasă și imprecisă, ceea ce deseori duce la rezultate inestetice în special la pacienții cu defecte extinse sau complexe; contactul direct al implantului din PMMA cu dura mater, în timpul reacțiilor exotermice cu eliberarea monomerilor toxici, afectează țesuturile adiacente și pot produce reacții atât locale cât și sistemice) era și rațional de a perfecționa metodele uzuale. 
Studiul asupra tezei de doctorat a doctorandului Stanislav Strîșca alături de experiența acumulată în tehnologia planificării chirurgicale virtuale la pacienții cu patologii oro-maxilo-faciale a facilitat implementarea ei și în alte discipline. Astfel dezvoltarea tehnologiilor de planificare chirurgicală virtuală (VSP), de proiectare asistată de calculator (CAD) și a sistemelor de reproducere asistată de calculator (CAM) oferă posibilitatea obținerii implanturilor personalizate adaptate fiecărui defect. De asemenea, sistemele CAD/CAM permit proiectarea și fabricarea implanturilor personalizate la un cost accesibil și într-un timp rezonabil”, a povestit doctorandul Stanislav Strîșca.
 
Despre progresul tehnico-științific al medicinei a vorbit și doctorul în științe medicale, conferențiarul universitar, Dumitru Sîrbu, conducătorul științific al tezei de doctorat a doctorandului Stanislav Strîșca. ”Inovațiile în tehnologie au crescut considerabil în activitatea cotidiană a medicilor stomatologi. Tomograful computerizat, microscopul stomatologic, scannerul digital și diverse programe informaționale moderne sunt doar câteva exemple ce sunt utilizate zilnic. Datorită progresului tehnico-științific, evoluează medicina noastră, metodele de tratament, dar și metodele de diagnostic. Astăzi avem posibilitatea să recuperăm pacienții într-un timp mai scurt, cu o precizie mai înaltă și o siguranță mai mare”, menționează medicul Dumitru Sîrbu.
 
Cercetarea doctorandului continuă în speranța obținerii unor rezultate remarcabile care vor aduce beneficii atât pacienților, Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală ”Arsenie Guțan”, USMF, ”Nicolae Testemițanu”, cât și prestigiului țării noastre.  
 
Despre lucrările științifice ale doctorandului, chirurg oro-maxilo-facial, Stanislav Strîșca puteți face cunoștință pe pagina Clinicii stomatologice «Omni Dent».
 
 
Autor: Dorina ARSENE

 

02.06.2020 23:57