roruenit

Diploma de gradul I pentru unul dintre discipolii conferențiarului Sîrbu

  1. Omni Dent
  2. Noutăți
  3. Diploma de gradul I pentru unul dintre discipolii conferențiarului Sîrbu

 Stanislav Strîșca, unul dintre discipolii conferențiarului universitar Dumitru Sîrbu a primit Diplomă de gradul I la Conferinţa ştiinţifică ”Problemele actuale ale stomatologiei” desfășurată joi, 17 octombrie, 2019, la USMF ”Nicolae Testemițanu”. 

Totodată, mai mulți studenți, rezidenți, doctoranzi au prezentat comunicări științifice și au acumulat pe lângă o bogată experiență un impuls de a cerceta subiectele actuale ale stomatologiei. Alexandr Mighic, Alexandru Ghețiu, Stanislav Eni, Adrian Bădărău, Pavel Marusev sunt printre discipolii conferențiarului Sîrbu, o mândrie a universității care au susținut comunicări.  
 
Am o satisfacție interioară și o bucurie imensă că acești tineri ambițioși, harnici, dornici de a se implica, de a cunoaște noile metode, noile tehnologii, au o bună comunicare și sunt aproape de necesitățile pacienților. Entuziasmul lor, participarea împreună la diverse conferințe atât din țară cât și de peste hotare îi ajută să aducă noi cunoștințe, noi metode de lucru pentru implementarea lor în activitatea medicală cotidiană. Perseverența, munca asiduă, tenacitatea, buna organizare, pe alocuri duritatea mea sunt unele dintre cele mai importante caracteristici ce mă ajută să obțin rezultate. Astfel, îi învăț și pe discipolii mei să aibă un scop bine definit și să depună maxim efort pentru a-l obține”, a menționat chirurgul Sîrbu, după Conferința științifică.
 
La deschiderea Conferinței, prezența dlui rector al Universității a adus un grad de importanță majoră evenimentului, dar și cuvintele de felicitare au încurajat tinerii cercetători să prezinte informația într-o manieră cât mai deosebită. ”Facultatea de stomatologie este o mândrie a noastră. O facultate modernă cu viziuni noi, totuși vom investi și în continuare pentru ca să îmbunătățim și mai mult condițiile de studiu și vă asigur de tot sprijinul meu”, a declarat rectorul USMF ”Nicolae Testemițanu”, dl Emil Ceban
 
 Dl decan, profesorul Sergiu Ciobanu a ținut să menționeze că ”această conferință este un prilej bun de a aduce în vizorul comunității medicale stomatologice cele mai noi rezultate, dar și rodul muncii științifico-practice la care au muncit timp de un an tinerii cercetători. Datorită evenimentului se face o selecție și se scoate în evidență din cei buni cei mai buni din facultatea de stomatologie de aprope o mie de studenți, rezidenți, colaboratori”. 
 
Ca o noutate în acest an a fost prezentarea unui raport la invitație. Raportul cu tema: ”Tehnologiile CAD-CAM în practica stomatologică. Aspecte bioinginerești” a fost prezentat de către Evelina Savițchi, studentă la Universitatea Tehnică din Moldova și doctorandul Stanislav Strîșca. Această lucrare a fost realizată din colaborarea dintre UTM și USMF sub conducerea dlui Victor Șontea, dr. hab. șt. fiz. mat., prof. univ., Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală al UTM și Dumitru Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Cat. de chirurgie OMF și implantologie orală „Arsenie Guțan” a USMF ”Nicolae Testemițanu”. Această colaborare scoate în evidență integrarea tehnologiilor moderne și aplicabilitatea lor în stomatologie,  a menționat decanul facultății de stomatologie profesorul Sergiu Ciobanu. În contextul problemei abordate din colaborarea interuniversitară dl academician Gheorghe Țîbîrnă a menționat că planificarea minuțioasă a intervențiilor chirurgicale rămâne o prioritate în reușita tratamentului chirurgical. 
 
 „Conferința dedicată Zilelor Universității s-a desfășurat, ca de obicei, la un nivel înalt, toți raportorii au abordat subiecte actuale și interesante, felicitări tuturor. Personal am participat cu o deosebită plăcere la această sărbătoare dedicată științei și imi pare bine că efortul depus a fost apreciat, cu acest prilej aduc sincere mulțumiri conducătorului meu științific, domnului Dumitru Sîrbu pentru munca imensă și răbdarea pe care o depune în educația noastră. De asemenea sper ca colaborarea noastră cu Universitatea Tehnică să continue și să prospere, deoarece această aduce beneficii notabile atât pentru știință cât și pentru pacienții noștri.”, a menționat Stanislav Strîșca, medic rezident chirurgie OMF, doctorand la Catedra de chirurgie OMF și implantologie orală ”Arsenie Guțan”. 

Într-o atmosferă festivă și solemnă dlui Strîșca i-a fost înmînată diploma de gradul I de către rectorul USMF, fiind încurajat cu multe cuvinte de laudă spre o creștere profesională în continuare. 
 
Menționăm că în perioada 15-18 octombrie 2019, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a marcat 74 de ani de activitate. Cu acest prilej, au fost organizate Zilele Universității și Conferința științifică anuală. 
 
 
 
Autor: Dorina Arsene
 

 

18.10.2019 17:35